[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

er EU ansvarlig m.h.t. ny digital teknik - nye etiske regler behøves bill joy - den digital teknik boer reguleres af etiske regler IN ENGLISH


bill joy : why the future doesnt need us. 


Amerikaneren Bill Joy, der er ledende forsker og medstifter af computergiganten Sun, satte ord paa en underliggende bekymring hos mange, da han i foraaret 1999 paa forsiden af Wired Magazine og i et essay over 25 sider i bladet rejste spoergsmaalet om teknologien ville goere mennesket overflødigt i fremtiden. 

Bill Joyâ?Ts essay startede en omfattende debat om de alvorlige risici som fremtidens teknologier indebaerer. Siden har en lang raekke stort anlagte symposier og konferencer taget spoergsmaalet op, og Joyâ?Ts essay er blevet oversat og udgivet i et utal af sprog, bl.a. blev det bragt i sin helhed paa dansk i dagbladet Information weekend 24-25. juni 1999, side 14-15. 


et kort resume af en kritisk artikel af bill joy 
om den tekniske udvikling : 

indtil for kort tid siden har maskinens kapacitet 
til at - taenke - vaeret ikke-eksisterende. men 
molekylaerelektronik og nanoskala-teknologier, 
har gjort det sandsynligt at vi, indenfor de naeste 
30 aar, har computerkraft paa menneskeniveau. 

hvor store er chancerne saa for at vi fortsat er os 
selv, eller mennesker i det hele taget. 

nogen af planetens civilisationer bevarer over- 
blikket, og saetter begraensninger paa, hvad der maa, 
og ikke maa goeres. de kommer sikkert gennem 
en risicifyldt tid. 

andre civilisationer underlader at saette 
begraensninger paa den tekniske udvikling. 
disse civilizationer vil gaa til grunde. 

vi maa begraense udviklingen af teknologier, som 
er for farlige. 

i disse aar aabner man en pandoras aeske, og naar vi 
foerst har aabnet den kan vi ikke lukke den igen. 

man boer opbygge nogle etiske regler, som skal 
overholdes. man kunne hente inspiration fra 
dalai lamas bog - ethics for the millenium - . 

det er dog ikke nok med etiske regler. 
de maa foelges op af konkret lovgivning. 
som f. eks. forbud mod menneskekloning. 

desvaerre syntes mange mennesker med kendskab 
til truslerne bemaerkelses-vaerdig tavse. artikler om ham : 
< 
IT-guruen, der blev bange for fremtiden : 
teknologisk udvikling ; ny teknologi ; samfundsudvikling ; fremtiden ; kunstig intelligens ; computere 

Derfor har fremtiden ikke brug for os : 
Hvis vi ikke se i øjnene, at vores blinde tillid til digital teknik, er den største trussel i det 21. århundrede, vil teknologien tage magten og æde menneskeheden 

The Java(TM) Language Specification (bog) 
eksempel paa ny digital teknik projekt : DELCA-projektet. 

About the DELCA project 

The DELCA project involves the design of intelligent creatures known as ghosts. The DELCA ghosts are highly emotional creatures, which can assist and entertain you in variety of ways. Some ghosts can guide you around in the buildings, find specific locations etc. Other ghosts can play or generate music upon requests. Some ghosts can monitor and surveil your car, while others can help you solve problems with computers such as finding right printers or entertain you with games. 

The DELCA project has been launched to investigate new ways of obtaining high quality location based personal assistance with less information processing requirements. The main part of the DELCA ghosts consists of audio. The ghosts are able to express themselves by using advanced speech synthesis and users will be able to communicate fluently with the ghosts. The ghosts can contact users through mobile phones, PDA, portable/stationary computers. 

DELCA stands for "DisEmbodied Location-specific Conversational Agents". The term "Disembodied" refers to the fact that ghosts are not physical creatures and not necessarily confounded to rules of physics. Ghosts are "Location-specific" because they can monitor the indoor location of users. The term "Conversational" describes their ability to verbally communicate and have natural dialogues with users. The "Agent" term refers to the relationship between ghosts as assisting entities and users in need of assistance. It is important to recognize that the ghosts (agents) are both informative/functional and entertaining entities. 

mere om forsknings projekt - DELCA - spøgelser - Forskningsprojektet DELCA (Disembodied Location-specific Conversational Agents) 

new digital criminal technic and the law - about an articel in the danish newspaper politiken

simuleret konfrontation - en ny torturform

simuleret konfrontation - en ny torturform - cyberspace - simulering - teknik - tortur

det begraensede og determinerede menneske
leksikon - bill joy

wired - bill joys artikel

articel - hope is a lousy defence

bill joy - biography

bill joy - high tech warning

articel - joy after sun

articel - bill joy hopes reason prevails

new digital criminal technic and the law - about an articel in the danish newspaper politiken

mere om forsknings projekt - DELCA - spøgelser - Forskningsprojektet DELCA (Disembodied Location-specific Conversational Agents) 

flere kritiske artikler - haraway - weizenbaum

kritiske roester om den tekniske udvikling

forbryderisk teknik

donna haraway - we are becomming cyborg

joseph weizenbaum - kurs auf den technical eisberg

hubert dreyfus : mennesket er maskinen overlegent, og vil være det mange år endnu

sten henriksson - datamaskinens indvirkning paa samfundet
hele teksten : 
http://www.geocities.com/henrik2405hsj/billjoy.html


the text in english : 
http://www.geocities.com/henrik2405hsj/billjoyeng.html

 

Med venlig hilsen 

henrik stampe jensen
landlystvej 24 b 1 th
2500 valby
systemkritiker i EU
EU-modstander og SFer


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *