[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

ophavsretslovenHele denne tråd for mig til at tænke på at ophavsretloven basalt set er til
for at sikre en allerede opnået koncensus. Hver gang en ny teknologi
opfindes, så ændres ligevægten for hvordan aktørerne rettigheder bør
vægtes. Som aktører ser jeg opfindere, producenter og forbrugere. En
bestemt person kan godt have flere af disse roller. Mange af den der
snakker godt for et stærkt IPR-regime glemmer ofte at både opfindere og
producenter også er storforbrugere af ophavsretligt materiale.

Se blot på ophavsretloven omkring film:
-------------
Fra: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050072529-REGL
§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter
ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter
længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år
er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

1) Den ledende instruktør,

2) drejebogsforfatteren,

3) dialogforfatteren og

4) komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.

Stk. 2. Når et værk er offentliggjort uden angivelse af ophavsmandens navn,
alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er
forløbet efter udgangen af det år, da værket blev offentliggjort. Består
værket af flere dele, bind, hæfter, numre eller serier, gælder der en
særskilt beskyttelsestid for hver enkelt del.

Stk. 3. Hvis ophavsmanden i løbet af det nævnte tidsrum bliver angivet i
overensstemmelse med § 7, eller hvis det bliver oplyst, at han er død, før
værket blev offentliggjort, regnes gyldighedstiden efter stk. 1.

Stk. 4. For værker, som ikke er offentliggjort, og hvis ophavsmand ikke er
kendt, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket
blev skabt.
-------------

Er det ikke pudsigt, at der omtales "Den ledende instruktør",
"drejebogsforfatteren", "dialogforfatteren" samt komponisten. For mig at se
kunne man sagtens lave en film uden at disse roller ville være givet og om
hvordan man forestiller sig at det aflønnes af være med til at lave en
film. Hvorfor et det ikke hovedskuespilleren, der kommer til at eje filmen
og instruktøren blot er en arbejdssvend i lighed med kameramanden,
lydmanden og stuntmanden?

Det er gennem årtier blevet en koncensus om hvordan rollerne er for at lave
en film. Givet disse roller er der så blevet lavet paragraffer i
ophavsretsloven, der sikrer er fair rettighedsfordeling mellem skabere og
distributører og brugere af et værk. På samme måde kan man forestille sig,
at der med tiden kan indføjes paragraffer i ophavsretsloven, der vil bakke
op omkring den koncensus, der gennem 20 år er opnået omkring Free og Open
Source software.

Ophavsretloven er bagudstræbende. Et opsamlingsheat. før der var noget der
hed Point to Point protokoller over internettet, så gav det måske langt
mere mening, at man gerne måtte lave en begrænset spredning af et produkt
til venner og bekendte. Men hvad er venner og bekendte på tværs af
landegrænser og juristriktioner. Venner og bekendte der lige er fundet via
Instant Messaging fordi de også synes at KLF var vildt seje i 90'erne. Ny
teknologi vælter gang på gang den ligevægt som ophavsretsloven sikrer.
Ophavsretsloven skal konstant holdes vedlige. Desværre så finder mange af
vores politikre ophavsretsloven meget svær og de ville ønske, at de havde
lidt bedre tid til at justere den, men nu kom der lige dette her
EU-direktiv, der krævede en ændring nu og her. Ændringerne kastes igennem
uden at politikerne egentlig forstår dem.
Opdagede du f.eks. at:
----
 § 19.  Når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke er solgt
eller på anden måde overdraget til andre inden for Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, må eksemplaret spredes videre. Når det gælder
viderespredning i form af udlån eller udlejning, finder bestemmelsen i 1.
pkt. også anvendelse ved salg eller anden form for overdragelse til andre
uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
-----
betyder, at du ikke må videresælge en region 1 DVD fra USA i Europa?
Dette er uagtet, at der er 200 mio. Amerikanere der har mulighed for at købe
den. Problemet er at første salg ikke er foregået indenfor Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde. Så hvis producenten af en region 1 DVD aldrig
sælger den i Europa, så får du aldrig muligheden for at købe den i Europa.
Du må nøjes med region 2 udgaven, der sælges til en dyrere pris, med andre
scener klippet ud end i den amerikanske udgave. Det kan også være, at der
slet ikke findes en region 2 udgave. Bad Luck. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *