[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] European Union Public Licence (EUPL)Ole Kofoed Hansen wrote:

> Nej, men de europæiske lovgivninger opererer med forskellige rettigheder
> fra de amerikanske. Og det er lovgivningen, der definerer, hvilke
> handlinger, der hører under hvilke ord.

Kun når det handler om loven. Når man fortolker GPL som en kontrakt, er det
definitionerne i GPL, der bruges.

> Jeg har nu set efter, og det,
> jeg oversatte til "kommunikere", hedder på juridisk dansk "offentlig
> fremførelse" og er dækket af en anden regel end anden distribution.
> 
>>> hvorimod distribution via internet er
>>> dækket af "kommunikere". Hvis man skal følge GPL helt strikst i forhold
>>> til europæisk lov er det altså ikke tilladt at lægge et GPL-program til
>>> download på sin hjemmeside. Især ikke da GPL specifikt siger, at den KUN
>>> dækker de rettigheder, der er nævnt i den og ikke andre.
>>
>>
>> Det er jeg ikke enig i. GPL tillader distribuering via nettet.
> 
> 
> Hvad præcist er du ikke enig i?
> 
> At GPL specifikt siger: "Activities other than copying, distribution and
> modification are not covered by this License"?

Og herunder menes også distribuering over nettet. Der er ikke nogen dansk
lov, der siger hvad distribution skal betyde.

> Eller at spredning og offentlig fremførelse er to forskellige begreber i
> europæisk ret?

Det er det også i USA,  reproduction right, public performance pight,
public display right.

Det er relavant hvis jeg laver et skuespil over gcc-koden, eller nogen
kører kernekoden igennem festival og udsender den i radioen.

> Eller at ophavsretsloven siger: "Som offentlig fremførelse anses også
> trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder
> udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på
> en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt
> sted og tidspunkt" og dermed definerer spredning via internet som
> "offentlig fremførelse"?

Her tænkes på streaming af multimedie. Under alle omstændigheder er det
ikke et problem for GPL. Du har ifølge lov om ophavsret ikke lov til at
sprede, offentligt fremføre, osv min GPL-kode uden at acceptere GPL for
koden. Når du har accepteret GPL, giver den dig lov til at distribuere
koden, som du har lyst efter de definitioner som bruges i GPL.

I øvrigt skelner lov om ophavsret slet ikke så klart mellem spredning og
fremførelse:

Par 86:
 "Uanset bestemmelserne i stk. 1-4 gælder bestemmelserne i § 65, stk. 2, §
66, stk. 1, § 67, stk. 1, og § 69, stk. 2, om spredning af eksemplarer til
almenheden for alle fremførelser, lydoptagelser, billedoptagelser samt
radio- og fjernsynsudsendelser."

Par 87:  "... i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og
viderespredning pr. kabel,"

Her taler den om spredning af eksemplarer gennem fjernsynsudsendelser.


-- 
Niels


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *