[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Mega-PM om swpat?Erik Lange wrote:
> Jeg har skrevet lidt om softwarepatenter - hvad synes I ?
Laang, hvilket gør det svært at publicere. ;*(

> Dette er fra mange sider blevet kritiseret for, at give mulighed for
> at patentere software, som ellers er beskyttet af ophavsretten idag.
 
> *Hvad er software ?*
> 
> Kommissionen og fortalerne for dette direktiv har dog understreget, at
> der ikke bliver tale om patenter på "software som sådan". De
> "computerimplementerede opfindelser", kan kun patenteres, såfremt
> opfindelsen har en "yderligere teknisk effekt", hedder det.

Direktivet bruger begrebet "teknisk bidrag" som man må forvente at
EPO fortolker som "yderligere teknisk effekt". Men jeg ville forslå
at bruge direktives sprogbrug.

> Dette rejser spørgsmålene; hvad er "software som sådan" og hvad er
> "yderligere teknisk effekt" ?
> 
> Disse to begreber, som altså er helt centrale for problematikken, er
> dog ikke definerede i kommissionens direktivforslag.
> 
> Software har den helt specielle egenskab, at det gør noget i sig selv,
> men skal afvikles på en computer, for at ha' den ønskede effekt.
> 
> Software "som sådan", er altså software der optræder som kildetekst,
> f.eks. på en CD-rom eller nedskrevet i en bog. Det er i dette format
> at "software som sådan" ikke kan patenteres.

JURI accepterede ændringsforslag der gør at distribution af software
på en carrier (netværk, CD ..) udgør patentkrænkelse hvis softwaren
er dækket af patenter.


 
> "Computerimplementeret software" opstår når en computeren fortolker
> instruktionerne i et softwareprogram og afvikler et program for
> brugeren af programmet.
> 
> Så "computerimplementerede opfindelser" er altså software, der
> afvikles på en computer.
Enig.

> *Hvad er "yderligere teknisk effekt" ?*
> 
> Ifølge Eorupean Patent Office (EPO), bliver software teknisk når det
> afvikles på en computer, fordi computeren er teknisk, og dermed får
> software "yderligere teknisk effekt".

Nej. softwaren er automatisk teknisk fordi den kører på en computer
der er teknisk. (argumentet er nonsens men det er EPOs). Men denne
tekniske effekt er ikke nok til at udstede et patent.

Hvis der findes en "yderligere teknisk effekt" så kan der derimod
udstedes et patent.

> Dette kan f.eks. være et program der får tegn på skærmen overført til
> en printer, som printer tegnene ud. Programmet har medført en "teknisk
> effekt", fordi tegnene bliver printet ud på papir - programmet har
> løst et "teknisk problem.

Hmm!

> *Hvad er en opfindelse ?*
> 
> For at noget kan kaldes en opfindelse, skal det natuligvis være nyt.
> Altså noget der ikke er set før. Derudover skal det ha'
> "opfinderhøjde", hvilket vil sige at det ikke skal være indlysende.
opfindelseshøjde

En patentperson beklagede sig over at jeg brugte "opfinderhøjde" på
www.swpat.dk fordi opfinderhøjde er det tal der står i opfinderens
pas. Derfor kan jeg huske at det hedder opfindelseshøjde. ;*)

> Men hvad er "indlysende" ? For mange almindelige mennesker er det
> f.eks. ikke indlysende, hvordan man programmerer en videomaskine.
> 
> De myndigheder der skal udstede patenter, skal altså ha' en enorm bred
> viden for, at kunne vurdere om noget dels er nyt, og om det har
> opfinderhøjde. Undersøges dette ikke tilstrækkeligt grundigt,
> risikerer man at der udstedes patenter på gamle og indlysende
> produkter.
> 
> Patenudstederne tjekker ansøgninger på nye patenter, ved at undersøge
> om det der ansøges patent på, er omtalt i patentlitteraturen. Men der
> kan jo sagtens eksistere lignende produkter, som ikke er patenterede -
> det kunne f.eks. være produkter der er beskyttet af ophavsret, sådan
> soom software er det idag. Disse produkter findes der ikke en samlet
> fortegnelse over, på samme måde som der gør over patenter.

produkter -> softwarefunktioner

De fleste softwarepatenter er på softwarefunktioner og ikke produkter.

> *Hvad kan så patenteres ?*
> 
> I USA har det i flere år været muligt at udtage patenter på
> "computerimplementerede opfindelser", hvorfor vi kan bruge
> erfaringerne herfra, til at vurdere hvad det er som vil kunne
> pateneres ifølge det foreslåede direktiv.

USA -> EPO !

> I takt med at computere er blevet kraftigere og kraftigere, og
> internettet har bundet computere sammen, er det blevet både tekniskt
> muligt og helt naturligt, at implementere forretningsmetoder i
> software. Et af de mest kendte eksempler på et
> forretningsmetodepatent, er Amazon.com's "one-click"-patent, som er en
> metode til at gøre internethandel nem og bekvem for køberen. Denne
> metode er implementeret i den software der driver Amazon.com.

Amazon har f.eks. fået udstedt følgende EPO patent:
"Method and system for placing a purchase order via a communications 
network"
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP0927945&CY=ep&LG=en&DB=EPD

Abstract: A method and system for placing an order to purchase an item via 
the 
Internet. The order is placed by a purchaser at a client system and received 
by a server system. The server system receives purchaser information 
including identification of the purchaser, payment information, and shipment 
information from the client system. The server system then assigns a client 
identifier to the client system and associates the assigned client 
identifier 
with the received purchaser information. The server system sends to the 
client system the assigned client identifier and an HTML document 
identifying 
the item and including an order button. The client system receives and 
stores 
the assigned client identifier and receives and displays the HTML document. 
In response to the selection of the order button, the client system sends to 
the server system a request to purchase the identified item. The server 
system receives the request and combines the purchaser information 
associated 
with the client identifier of the client system to generate an order to 
purchase the item in accordance with the billing and shipment information 
whereby the purchaser effects the ordering of the product by selection of 
the 
order button. 

Det lyder teknisk, men hvad foregår der virkeligt bag alt dette
teknobabble..

> *Hvad er et patent egentlig ?* 
> Indehaveren af et patent tildeles et 20-årigt monopol på økonomisk
op til 20-årigt

Patenter er kun gyldige hvis der hvert år betales gebyr, og disse
stiger med tiden, så patenter gælder typisk i mindrer end 20 år.

> udnyttelse af "opfindelsen" af samfundet. Det vil sige, at andre ikke
> må lave noget der gør det samme som patentindehaverens produkt, og
> sælge dette så længe patentet løber. Til gengæld for dette monopol,
> skal opfinderen offentliggøre opfindelsen, så den viden den indeholder
> kommer samfundet til gavn efter patentets udløb.

softwareprodukt vs. softwarefunktion.
 

> *Hvordan rammer det mig ?*
> 
> Såfremt det bliver muligt at udtage patenter på computerimplementerede
> opfindelser i EU, vil de patenter der allerede er udstedt i USA, også
> blive gyldige indenfor EU.

Patenter udstedt i USA gælder kun i USA, derimod bliver det muligt at
udtage softwarepatenter i EU. Hvilke man forøvrigt allerede kan, men
som ikke alle nationale patentkontorer eller domstole acceptere.
 
> Det betyder f.eks., at internetforretninger
> kan tvinges til at betale licens til de amerikanske selskaber der idag
> har patent på deres forretningsmetoder, såfremt disse implementeres i
> software.

USA og Japan ejer flertallet af europæiske softwarepatenter. (60-70%.)> Da amerikansk retspraksis, til forskel fra europa's, for en stor del
> bygger på domstolsafgørelser, så er det praksis at et patents
> gyldighed skal afgøres af en domstol.

EPOs guidelines bygger også på EPOs board of appeal beslutninger.

> Dvs. at selvom et udstedt patent
> åbentlyst hverken har nyhedsværdi eller opfinderhøjde, er det
> alligevel gyldigt indtil det bliver underkendt af en domstol. 

korrekt.

-- 
     Mvh. Carsten Svaneborg
    http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *