[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Mega-PM om swpat?FYI har jeg skrevet følgende draft som jeg ikke engang har
spellchecked endnu.

Hej!

personlig intro

[1] http://www.softwarepatenter.dk/forsker_petition.html

Jeg vil springe direkte til hovedproblemet ved softwarepatent direktivet.
Direktivet udruller den Europæiske Patentorganisations (EPO) uklare og
uforståelig praksis til de nationale patentkontorer, og kalder dette at
skabe klare og forudsigelige forhold. Direktivet burde istedet for at
definere et klart og objektivt fixpunkt for praksis, således at
patentkontorenes praksis kunne konvergere imod dette.

Fixpunktet burde definere klare grænser for patenterbarhed, så 
softwareudviklere, softwarevirksomheder samt patentkontorene ved hvor
grænsen drages. Fixpunktet bør rationaliseres ud fra samfundsøkonomiske
betragtninger. CULT og ITRE udvalgene havde ændringsforslag der gik i
denne retning, men kun ændringsforslaget om at sikre interoperativitet
overlevede JURI udvalget.


Jeg vil fremdrage et par vigtige punkter:

TEKNISK: Direktivet bruger ordet "teknisk" uden at definere dette [2].
Fordi noget er "teknisk" betyder ikke at det automatisk kan patenteres.
Michael Laudrup kan en masse fodbold-teknik og Isaac Stern violin-teknik.
Betænkning angående nordisk patentlov fra 1963 skriver om det tekniske
opfindelsesbegreb: "der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp
af naturkræfter [..] uden for dette opfindelsesbegreb falder således den
rene opdagelse, hvor der alene er tale om erkendelse af noget allerede
i naturen foreliggende, men som blot ikke hidtil er kendt".

[2] http://www.softwarepatenter.dk/teknisk.html
[3] http://www.softwarepatenter.dk/nordiskpat1963.html


FUNKTIONER: Læser man EPO patenter på "computer-implementeret opfindelser"
er der typisk tale om software-funktioner/algoritmer, og næsten aldrig
softwareprodukter. Det er vigtigt at forstå relationen mellem funktion og
produkt. Et typisk softwareprodukt beskyttes af ophavsret og kan indeholde
hundredevis eller tusindevis af funktioner, en del af disse funktioner kan
være patenterede af forskellige virksomheder. Dette er den ene af
årsagerne hvorfor klassisk patentteori er forkert for software, den anden
er at software udvikles ved kumulativ innovation. [4]

[4] http://www.softwarepatenter.dk/economics_articles.html

TEKNISK BIDRAG: Software kan ifølge direktivet patenteres når det gør et
"teknisk bidrag". Læser man EPOs guidelines [5] for hvornår de udsteder
softwarepatenter så kan man konkludere at "teknisk bidrag" er når
software styrer en industriel process, hvilket syntes ok da problemet
løses ved brug af naturkræfter. Patenter udstedes også for software der
behandler data, der repræsentere fysiske størrelser. Dette er nonsens
fordi "repræsentere fysiske størrelser" er noget der kun findes i hovedet
på patentbehandleren, dvs. et karakteristika ved patentbehandleren og
ikke softwarealgoritmen, der søges patenteret.

[5] http://www.softwarepatenter.dk/yderligereteknisk.html

Endelig udsteder EPO patenter på software, der kan karakteriseres som
værende hurtigere eller mere effektiv, bruge mindre hukommelse,
harddiskplads eller netværksressourcer, have et forbedret
brugergrænseflade eller være mere sikkert [4]. Ingen af disse er tekniske
efter ovenstående opfindelsesbegreb, men de udgør derimod praktiske og
brugbare effekter.

Enhver god programmør kan skrive en algoritme så den kan karakteriseres
ved en eller flere af ovenstående egenskaber, specielt når en god
patentjurist skriver beskrivelsen. Kravet til "teknisk bidrag" er således
en form sag, og ikke en begrænsning af det patenterbare område. Ifølge
Beresford artiklen afvises mindrer end 1% af alle softwarepatent
ansøgninger pga. mangel på "teknisk bidrag".

FORRETNINGSMTODER: EPO behandler patentansøgninger på
software-implementerede forretningsmetoder som softwarepatenter [6]. 
"teknisk bidrag" restriktionen er også et formkrav for
forretningsmetodepatenter.

[6] http://www.softwarepatenter.dk/forretningsmetoder.html

HARMONISERING: Europæisk lovgivning er harmoniseret til den Europæiske
patentkonvention (EPC). Direktivet harmonisere ikke lov, men udruller
EPOs fortolkning af EPC. Ved at legalisere EPOs fortolkning harmoniseres
Europæisk patentpraksis effektivt til Amerikansk patentpraksis, hvor den
eneste begrænsning er "praktisk og brugbare" opfindelser dvs
opfindelser med "teknisk bidrag" som begrebet bruges i EPOs praksis. 


Det er umuligt at forstå direktivets reele konsekvenser uden at kende
EPOs nuværende praksis på området, fordi det er denne praksis direktivet
kodificere. Jeg har derfor attachet to beskrivelser af EPOs praksis for
software- og forretningsmetodepatenter. Den første er en kort bruchure på
dansk skrevet af Chashude patentbureauet, den anden er en længrer
artikkel skrevet af K. Beresford og indeholder en række eksempler.


Med Venlig Hilsen

 Carsten Svaneborg, Ph.D.
 Hintere Bleiche 29, 51166 Mainz, Tyskland
 sslug@sslug


Attachments

Chashude patentbureau "Patentbeskyttelse af software-relaterede
opfindelser og forretningsmetoder", Januar 2001

K. Beresford "European patents for software, E-commerce and
business model inventions", World Patent Information 23, 253 (2001)

-- 
     Mvh. Carsten Svaneborg
    http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *