[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Brev til de danske EU parlamentarikereJesper Krogh wrote:
> <snip rettet efter bedste evne af mig :->

Jeg forslår deadline torsdag, dvs. om to dage.
(afstemningen er på Mandag. så det skal afsendes
senest Fredag for overhovedet at kunne blive læst.

 
> Patent på software! Gevinst eller tab for Europa?

Patenter på software - et Tab for OSS og Europa!


> Skåne Sjællands Linux User Group (SSLUG) mener at software ikke
> skal kunne patenteres!

Skåne Sjællands Linux User Group (SSLUG) er imod patentering
af software!

> Vi vil gøre opmærksom på, at behandlingen af kommissionens
> direktivforslag fra februar 2002 nu går ind i sidste fase. 
Slet, parlamentsmedlemmerne ved allerede dette.


> Europaparlamentets retsudvalg (JURI) har stemt om
> ændringsforslag til direktivet den 17. juni.
> Desværre stemte en majoritet i udvalget for de ændringsforslag,
> som legaliserer Den Europæiske Patent Organisation (EPO)s praksis,
> i stedet for at sende et tydeligt signal til EPO om, at man ikke
> vil have softwarepatenter i Europa.

forkortet:

Fornyeligt stemte JURI komiteen om ændringsforslag til
kommissionens direktiv tekst, desværre stemte en 
majoritet i udvalget for ændringsforslag der i praksis
legalisere Den Europæiske Patentorganisations (EPOs) nuværende
patentpraksis, istedet for at skabe klare grænser for
patenterbarhed af softwarefunktioner.

> I stedet for at skabe retssikerhed og gennemskuelighed ved at
> objektivt definere området af patenterbare softwareideer som
> foreslået i CULT og ITRE ændringsforslagene, så foreslår JURI
> at udrulle den Europæiske patentorganisations uklare praksis
> til de nationale patentkontorer, en praksis der er uigennemskuelig
> for alle, der ikke er patentjurister specielt for de for
> programmører, små- og mellemstore-virksomheder, der rammes
> hårdest af softwarepatenter.

Forsøg på at gøre det mindre knudret:

JURI foreslaget vil at udrulle EPOs uklare patentpraksis
til alle nationale patentkontorer, en praksis der er uigennemskuelig
for software-udviklere samt små- og mellemstore-virksomheder, der
rammes hårdest af softwarepatenter. CULT og ITRE ændringsforslagene
ville havde skabt retssikkerhed og gennemskuelighed ved objektivt
at definere grænser for patenterbarhed af softwarefunktioner,
men JURI valgte at ignorere disse ændringsforslag til fordel for
status quo.Lad os se hvad FFII/eurolinux finder på iløbet af imorgen, der er
et minimumsændringsforslag på vej, som vi kan referere til istedet.
  
> SSLUG støtter "Handlingsforslag og krav":
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.da.html
> 
> Den kan også læses på svensk, "Handlingsförslag och krav":
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.sv.html
> 
> og på engelsk, "Call for action":
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.en.html


 
> Inden afstemningen i JURI appellerer SSLUG til udvalgets medlemmer
> om at stemme for de ændringsforslag fra industriudvalget (ITRE) og
> kulturudvalget (CULT) som garanterer, at publikation af information
> aldrig kan udgøre krænkelse af et patent og som giver en forståelig
> definition af, hvad der menes med "teknisk bidrag.":
> 
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/juri0304/index.en.html

Denne sætning er vel egentligt indholdet i hvad der står ovenover og
nedenunder.
 
> SSLUG er en politisk uafhængig organisation, der har medlemmer
> af meget forskellig politisk observans; der er medlemmer, som
> er politisk aktive indenfor partier i hver sin ende af det
> politiske spektrum. Det, der forener os, er vores interesse
> for operativsystemet Linux. SSLUG er ikke bundet til nogen
> ideologi eller noget politisk parti.
> 
> Vi er en gruppe personer, som anvender og udvikler Linux, og
> som forsvarer de åbne standarder på grund af nødvendigheden
> for teknologisk fornyelse og lokal forskning og udvikling.

Og er et grundlag for udviklingen af et leverandøruafhængigt
informationssamfund, hvor borgerene, virksomheder og det
offentlige kan kommunikere med hinanden uden begrænsninger
og monopoler.


> Denne udvikling vil blive hæmmet voldsomt, hvis det gøres
> muligt at anlægge sag med påstand om krænkelse af et patent,
> hvorefter det er sagsøgte, som har bevisbyrden.

Patenter udgør monopoler på software funktioner - funktioner
som udgør informationssamfundets byggesten. Udviklingen vil
blive hæmmet voldsomt, hvis softwarefunktioner gøres patenterbare.

I en situation hvor en sag bliver anlag med påstand om krænkelse
af et patent er det effektivt sagsøgte der har bevisbyrden for
at bevise at han er uskyldig.

> Dette udgør
> et problem for alle men i særdeleshed udvilkere af fri software
udviklere

> ( heriblandt Linux ) da der oftest er enkelt personer der
> udvikler programmer til eget brug.

er løse grupper af enkelte personer der udvikler programmer 
til fælles brug uden at få nogle økonomisk indtægter heraf.


> JURI har med forslaget stemt for at distribution af software,
> uanset hvem der har ophavsretten, kan udgøre en patentkrænkelse
> hvis denne er patenteret.

hvis softwaren indeholder patenterede funktioner.

> Mange af vore medlemmer publicerer deres computer-programmer på
> Internettet. Vi vil ikke have breve fra advokater, som kræver,
> at vi skal holde op med det.

Tord Jansson udviklede indtil ?? Open Source programmet BladeEnc
et program til at komprimere musik. Han holdt op med at udvikle
programmet som følge af et brev fra en patentadvokat, fordi det
brugte et populært lydformat der var patenteret (MP3).

se
http://bladeenc.mp3.no/
http://bladeenc.mp3.no/articles/software_patents.html

> Udviklingen af Linux er siden
> 1991 foregået via Internettet. Mange af de computerprogrammer,
> som anvendes af Linuxbrugere, er endnu ældre og er ligeledes
> udviklede af forskellige netværk af programmører på Internettet.
 
> Gennem ophavsret har programmørerne kunnet opretholde kontrollen
> over den software, som de har skrevet.

> Nu foreslås det, at
> endog patentering af metoder skal tillades i Europa.

Jeg forstår ikke denne sætning. Næsten alle softwarepatenter er
patenter på softwarefunktioner og ikke -produkter, dvs. algoritmer.
Der er intet nyt i dette.

> Vi tror,
> at det kommer til at indvirke negativt på udviklingen af Linux
> og på IT-området generelt, eftersom betydeligt merarbejde må
> udføres for at kontrollere, om et program anvender teknikker,
> som er patenterede.

på udviklingen og innovationen af Open Source og på IT-området
generelt, 

 
> Alan Greenspan fra det amerikanske Federal Reserve Board siger
> 
>  "If our objective is to maximize economic growth, are we
>   striking the right balance in our protection of intellectual
>   property rights? Are the protections sufficiently broad to
>   encourage innovation but not so broad as to shut down
>   follow-on innovation? Are such protections so vague that they
>   produce uncertainties that raise risk premiums and the cost
>   of capital? How appropriate is our current system--developed
>   for a world in which physical assets predominated--for an
>   economy in which value increasingly is embodied in ideas rather
>   than tangible capital?".
>   
>  
http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030404/default.htm

Jeg foreslår at slettet citatet, det er for spørgende,
og istedet skrive mere konkret:

Nu empirisk økonomisk forskning fra USA viser at konsekvensen af
at reducere standarden for software og forretningsmetode patenter
ikke var ikke mere innovation som man måske naivt ville forvente,
men derimod en 10-15% reduktion af R&D intensitet, fordi
virksomheder blev tvunget til at opbygge defensive patentporteføljer.

Reference:
"An Empirical Look at Software Patents", J. Bessen R. M. Hunt 2003
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf

Open Source udviklere og Små- og mellemstore virksomheder har ikke
råd til at udtage og benytte patentporteføljer defensivt.

Kommissionensdirektiv ligger i praksis op til en Europæisk praksis
der svarer til den Amerikanske for software og software-implementerede 
forretningsmetoder, fordi EPOs praksis allerede idag er baseret på
en fortolkning af "teknisk bidrag" krav som "praktisk og brugbar"
dvs. Amerikansk patentpraksis. Direktivets harmonisering er ikke
mellem EU medlemslandende, hvis patentlove allerede er harmoniserede,
men i praksis mellem Europæisk og Amerikansk patentpraksis.


> SSLUG mener ikke at disse spørgsmål er blevet besvaret i
> forarbejderne til forslaget. Kommissionens direktivforslag
> baserer sig på et forældet og forenklet billede af
> informationssamfundets økonomi. Ny forskning viser, at patenter
> indenfor softwarebranchen kommer til at hæmme udviklingen.

kommer til at hæmme -> hæmmer
 
> Reference: http://www.softwarepatenter.dk/economics_articles.html
> 
> Giv os en mulighed for at lave Open Source softwareinnovation
> og donere dette frit til alle uden risiko for patentkrænkelsesretssager.
> 
> Om SSLUG:
>  Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en linux-brugergruppe med
>  over 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
>  brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
>  hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
>  http://www.sslug.dk/
>    
>  Kontakt: Gitte Wange, 29 72 79 72, sslug@sslug (Formand)
>  
>  Kontakt gerne Erik Josefsson, (sslug@sslug), bestyrelsesmedlem i
>  SSLUG, for mere information om vores syn på forslaget. Erik kan
>  også nås på telefon +46 70 769 65 67.
>  
>  
> --- snip done ---
> 
> Helt tosset, kom med rettelser, jeg har ikke rettet ret meget.
> 
> 

-- 
     Mvh. Carsten Svaneborg
    http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *