[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Brev til de danske EU parlamentarikereI sslug.itpolitik, skrev Carsten Svaneborg:
> Hej!
> 
> SSLUG udsendte fornyeligt nedenstående pressemeddelelse, hvad med
> at omskrive den til et brev og sende den til de danske EU
> parlamentarikere?

Jeg er faktisk ret sikker på at den aldrig kom ud på sslug.pr, hvorfor
har jeg ingen ide om. Det var ligesom den gik død da den kom over på
pr-listen.


> Jeg forslår omskrevet som følger:
> 
> Målgruppen for pressemeddelelsen må man forvente er journalister og
> deres læsere og den går eksplicit på hvad der bør stemmes i JURI udvalget.
> Jeg ville omskrive den så målgruppen er EU parlamentarikere, og updatere
> til efter-JURI afstemningen, f.eks. ved at nævnte at artiklen om at sikre
> interoperativitet er et skridt i den rigtige retning, mens den nye artikel
> om at distribution af patenteret software også udgør en krænkelse
> af patenter udgør et stort problem for OSS udviklere og distributører.
> 
> Her er PM'en i dansk oversættelse:
> 
<snip rettet efter bedste evne af mig :->

Patent på software! Gevinst eller tab for Europa?
  
Skåne Sjællands Linux User Group (SSLUG) mener at software ikke
skal kunne patenteres! Vi vil gøre opmærksom på, at behandlingen
af kommissionens direktivforslag fra februar 2002 nu går ind i
sidste fase. Europaparlamentets retsudvalg (JURI) har stemt om 
ændringsforslag til direktivet den 17. juni.
 
Desværre stemte en majoritet i udvalget for de ændringsforslag, 
som legaliserer Den Europæiske Patent Organisation (EPO)s praksis, 
i stedet for at sende et tydeligt signal til EPO om, at man ikke 
vil have softwarepatenter i Europa.

I stedet for at skabe retssikerhed og gennemskuelighed ved at
objektivt definere området af patenterbare softwareideer som
foreslået i CULT og ITRE ændringsforslagene, så foreslår JURI
at udrulle den Europæiske patentorganisations uklare praksis
til de nationale patentkontorer, en praksis der er uigennemskuelig
for alle, der ikke er patentjurister specielt for de for
programmører, små- og mellemstore-virksomheder, der rammes 
hårdest af softwarepatenter.
 
 
SSLUG støtter "Handlingsforslag og krav":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.da.html

Den kan også læses på svensk, "Handlingsförslag och krav":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.sv.html
 
og på engelsk, "Call for action":
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.en.html

 Inden afstemningen i JURI appellerer SSLUG til udvalgets medlemmer
om at stemme for de ændringsforslag fra industriudvalget (ITRE) og
kulturudvalget (CULT) som garanterer, at publikation af information
aldrig kan udgøre krænkelse af et patent og som giver en forståelig
definition af, hvad der menes med "teknisk bidrag.":
 
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/juri0304/index.en.html

SSLUG er en politisk uafhængig organisation, der har medlemmer
af meget forskellig politisk observans; der er medlemmer, som
er politisk aktive indenfor partier i hver sin ende af det
politiske spektrum. Det, der forener os, er vores interesse
for operativsystemet Linux. SSLUG er ikke bundet til nogen
ideologi eller noget politisk parti.
 
Vi er en gruppe personer, som anvender og udvikler Linux, og
som forsvarer de åbne standarder på grund af nødvendigheden
for teknologisk fornyelse og lokal forskning og udvikling.

Denne udvikling vil blive hæmmet voldsomt, hvis det gøres
muligt at anlægge sag med påstand om krænkelse af et patent,
hvorefter det er sagsøgte, som har bevisbyrden. Dette udgør 
et problem for alle men i særdeleshed udvilkere af fri software 
( heriblandt Linux ) da der oftest er enkelt personer der 
udvikler programmer til eget brug. 

JURI har med forslaget stemt for at distribution af software,
uanset hvem der har ophavsretten, kan udgøre en patentkrænkelse
hvis denne er patenteret. 

-- Cartsten's kommentar ---
Her indføj at JURI stemte for at distribution af software
kan udgøre en patentkrænkelse hvis softwaren er patenteret.
--------------
  
Mange af vore medlemmer publicerer deres computer-programmer på
Internettet. Vi vil ikke have breve fra advokater, som kræver,
at vi skal holde op med det. Udviklingen af Linux er siden
1991 foregået via Internettet. Mange af de computerprogrammer,
som anvendes af Linuxbrugere, er endnu ældre og er ligeledes
udviklede af forskellige netværk af programmører på Internettet.
 
Gennem ophavsret har programmørerne kunnet opretholde kontrollen
over den software, som de har skrevet. Nu foreslås det, at
endog patentering af metoder skal tillades i Europa. Vi tror,
at det kommer til at indvirke negativt på udviklingen af Linux
og på IT-området generelt, eftersom betydeligt merarbejde må
udføres for at kontrollere, om et program anvender teknikker,
som er patenterede.
 
Alan Greenspan fra det amerikanske Federal Reserve Board siger

  "If our objective is to maximize economic growth, are we 
  striking the right balance in our protection of intellectual 
  property rights? Are the protections sufficiently broad to 
  encourage innovation but not so broad as to shut down 
  follow-on innovation? Are such protections so vague that they 
  produce uncertainties that raise risk premiums and the cost 
  of capital? How appropriate is our current system--developed 
  for a world in which physical assets predominated--for an 
  economy in which value increasingly is embodied in ideas rather 
  than tangible capital?".
  
  http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030404/default.htm

SSLUG mener ikke at disse spørgsmål er blevet besvaret i
forarbejderne til forslaget. Kommissionens direktivforslag
baserer sig på et forældet og forenklet billede af
informationssamfundets økonomi. Ny forskning viser, at patenter
indenfor softwarebranchen kommer til at hæmme udviklingen.
 
Reference: http://www.softwarepatenter.dk/economics_articles.html
 
Giv os en mulighed for at lave Open Source softwareinnovation
og donere dette frit til alle uden risiko for patentkrænkelsesretssager.
 
Om SSLUG:
 Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en linux-brugergruppe med
 over 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
 brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
 hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
 http://www.sslug.dk/
   
 Kontakt: Gitte Wange, 29 72 79 72, sslug@sslug (Formand)
 
 Kontakt gerne Erik Josefsson, (sslug@sslug), bestyrelsesmedlem i
 SSLUG, for mere information om vores syn på forslaget. Erik kan
 også nås på telefon +46 70 769 65 67.
 
 
--- snip done ---

Helt tosset, kom med rettelser, jeg har ikke rettet ret meget. 


-- 
./Jesper Krogh, sslug@sslug
Jabber ID: sslug@sslug
Tøm din hjerne for Linuxviden på http://www.linuxwiki.dk 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *