[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fwd: OIO NyhedsbrevMåske har nedenstående interesse?

Det kunne måske være et forsøg værd, hvis SSLUG
kunne sponsorere et miniseminar omkring Open Source
i medie center regi?

----------  Forwarded Message  ----------

Subject: OIO Nyhedsbrev
Date: 19 Jun 2003 13:28:19 -0000
From: "OIO" <sslug@sslug>
To: sslug@sslug

VELKOMMEN TIL DET 19. NYHEDSBREV FRA OIO

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er tilmeldt nyhedsbrevet eller
 tilmeldt Rådgivningspanelet. Nyhedsbreve fra OIO.dk indeholder nyheder om
 nogle af de væsentligste offentlige initiativer indenfor digital forvaltning
 og kommunikation. Nedenfor har du mulighed for at læse en introduktion til
 de seneste nyheder. Du kan læse mere om nyhederne på vores hjemmeside.

___________________________


NYE NYHEDS-TIDER PÅ OIO.DK

Som en direkte konsekvens af Videnskabsministeriets fokusering på behovet for
 en konkret situationsbestemt videndeling mellem de offent-lige myndigheder,
 udvides nyhedsformidlingen på OIO.dk.

Nyhedsformidlingen på OIO.dk har hidtil behandlet emner af it-faglig relevans
 målrettet en snæver kreds af egentlige it-specialister. Frem-over vil
 nyhedskriterierne i højere grad afspejle behovene for nyhedsformidling for
 alle offentligt ansatte, der arbejder med it og kommunika-tion. Men forsat
 også private leverandører, der har det offentlige som kunder.

Dette skift sker ikke mindst på baggrund af de mange tilbagemeldinger vi  har
 fået, både fra vore konference- og seminaraktiviteter, men også fra vores
 løbende dialog med it- og kommunikationsfolk, bl.a. gennem Bedst på Nettet.

Effektiv borgerkommunikation og effektiv it-anvendelse er to sider af samme
 sag, der må understøtte hinanden i udviklingen af en moderne offentlig
 sektor på borgernes præmisser.

Dette er første nyhedsbrev fra OIO-redaktionen med de nye nyhedskriterier. Vi
 modtager meget gerne rektioner fra vore læsere. Rammer vi for bredt, rammer
 vi helt forkert - eller rammer vi lige i øjet?

Til efteråret forventes yderligere tiltag på OIO.dk - ambitionen er, at
 OIO.dk skal udvikles til en kvalitativt helt ny form for værktøjsbaseret
 kommunikationskanal. Manglende viden må ikke opleves som en barriere for det
 offentliges omstilling til digital forvaltning.

De bedste hilsener OIO-redaktionen

___________________________


SEMINAR OM IT-ARKITEKTUR FOR LEDERE

EOS og PLS Rambøll Management arrangerer i samarbejde med IT- og
 Telestyrelsen et seminar for chefer og ledere i rammerne af JAOO 2003, en
 international konference om software.

På konferencen fortæller internationale og nationale eksperter om, hvad en
 it-arkitektur består af, og om hvordan den realiseres. Det vil ligeledes
 være muligt, at debattere dine spørgsmål og problemer.

Konferencen finder sted den 23. september 2003 i Scandinavian Congress Center
 i Århus. Prisen for seminariet er 3.995 kr. Registrering online fra 20. juni
 på www.jaoo.dk, hvor der også er yderligere information. Indtil da kan
 registreringen foretages hos Aino Corry, EOS.

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt Aino Corry, EOS (tlf. 87 32 87
 87, e-post: sslug@sslug) eller Nils Bundgaard, PLS Rambøll Management (tlf.
 24 69 79 80, e-post: sslug@sslug).

___________________________


BLIV KLOGERE PÅ OFFENTLIG KOMMUNIKATION

Mediecenteret i IT- og Telestyrelsen har iværksat en række initiativer for at
 effektivisere den offentlige kommunikation kaldet EOK (Effektiv Offentlig
 Kommunikation).

Et af initiativerne er en række gratis miniseminarer, som holdes som morgen-
 eller gå-hjem-møder i Videnskabsministeriets mødecenter i Bredgade 43. I
 juni har vi afholdt tre møder om:

-	Introduktion til XML, infostrukturbase, it-arkitektur, åbne standarder og
 digital signatur. Hvad er det, og hvad kan det bruges til? Se referat på
 www.oio.dk/eok/referat1

-	Introduktion til borgerportaler. Hvilke overvejelser og strategier ligger
 bag. Se referat på www.oio.dk/eok/referat2


-	Brugerundersøgelser og brugervenlighed på offentlige hjemmesider. Brugerne
 bliver bedre og bedre til at søge på nettet og for-venter mere
 velstruktureret indhold. Hvordan kan vi imødekomme disse krav? Hvordan kan
 fx webstatistikken bruges til at afdæk-ke brugernes søgeveje på netstedet?
 Referat fra dette møde følger i næste nyhedsbrev.

Til efteråret planlægger vi at holde ca. 10 miniseminarer om emner som fx
 valg af CMS (Content Managemant System), offentlige kampag-ner, digital
 udgivelsesstrategi, nye teknologier for call-centre, E-learning samt
 webstreaming.

Et andet af initiativerne er at inddrage udenlandske erfaringer i form af
 værktøjer til både planlægning og evaluering af offentlige kampag-ner ved at
 opbygge en slags pendant til Bedst på Nettet, blot baseret på selvvurdering
 og konkrete resultater, fremfor ekstern bedømmelse.

___________________________

Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyhedsbrevet på www.oio.dk,
 eller fordi du er tilmeldt XML-projektets Rådgivningspanel.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet bedes du sende en mail til sslug@sslug

Udgiver:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

------------------------------------------------------- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *