[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fwd: OIO Nyhedsbrev----------  Forwarded Message  ----------

Subject: OIO Nyhedsbrev
Date: 13 Jun 2003 10:02:04 -0000
From: "OIO" <sslug@sslug>
To: sslug@sslug

VELKOMMEN TIL DET 18. NYHEDSBREV FRA OIO

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er tilmeldt nyhedsbrevet eller
 tilmeldt Rådgivningspanelet. Nyhedsbreve fra OIO.dk indeholder nyheder om
 nogle af de væsentligste offentlige initiativer indenfor digital
 forvaltning. Nedenfor har du mulighed for at læse en introduktion til de
 seneste nyheder. Du kan læse mere om nyhederne på vores hjemmeside.

___________________________

STATENS IT-POLITIK

Regeringen har vedtaget en strategi for en sammenhængende og effektiv
 it-anvendelse i staten. Udgangspunktet er, som en forudsætning for digital
 forvaltning, at it-systemerne skal hænge sammen på tværs af
 forvaltningsgrænserne. Samtidig skal staten blive bedre til at høste
 stordriftsfordele og til at dele erfaringer og viden om anvendelse af it.

Statens it-politik skal sikre, at de investeringer staten foretager i it
 giver størst mulig værdi i forhold til at skabe en åben, effektiv og
 sam-menhængende forvaltning til gavn for borgere og virksomheder. En
 effektiv anvendelse af it, der understøtter forretningsbehovene bedst
 muligt, skal sikres ved, at staten: ·	anvender fælles standarder og
 retningslinier, hvor det er hensigtsmæssigt ·	anvender fælles it-løsninger,
 hvor det er hensigtsmæssigt
·	genbruger allerede udviklede løsninger og indsamlede data
·	udnytter it-kompetencer på tværs af myndigheder
·	fremmer omkostningsbevidsthed ved at gøre it-omkostninger synlige

Det er stadig den enkelte offentlige institution, som har ansvaret for at
 tilrettelægge sin egen it-anvendelse og herunder afholde udgifter til den
 digitale omstilling, men dén værktøjskasse, som skal gøre det muligt for
 stat, amter og kommuner at høste de økonomiske gevinster og gøre Danmark
 førende med digital forvaltning, er ved at blive klar i form af en ramme for
 en fælles offentlig it-arkitektur, herunder en soft-warestrategi.

___________________________

HVIDBOG OM IT-ARKITEKTUR

Hvis vi for alvor skal have nytteværdi af it-investeringerne skal de
 offentlige it-systemer geares til at spille bedre sammen - fx med hensyn til
 udveksling og genbrug af data og sammenhæng i håndteringen af sikkerhed og
 brugere. Det kræver at man gør op med »teknologiske øer«.

Med udgangspunkt i en hvidbog om it-arkitektur vil regeringen i samarbejde
 med kommuner og amter etablere en fælles ramme for it-arkitektur, som skal
 sikre, at der kan skabes den nødvendige sammenhæng. Hvidbogen om
 it-arkitektur udgør således fundamentet for en ny måde at arbejde med
 it-arkitektur i det offentlige - en proces, som vil løbe i årene fremover.
 Hvidbogen er udarbejdet af en arbejdsgrup-pe under det tværoffentlige udvalg
 - Det Koordinerende Informationsudvalg (KIU). Hvidbogen har været i høring,
 og arbejdet er sket i dialog med en lang række interessenter og eksperter.

Som et første initiativ er det blevet besluttet at oprette en it-arkitektur
 komité under KIU. Komitéen skal udvikle og vedligeholde en fælles
 it-arkitekturramme. For at sikre en bred forankring og dialog bliver der
 desuden etableret et forum for it-arkitektur, hvor både myndigheder,
 leverandører, forskere og andre kan deltage.

Som et første konkret element i en fælles it-arkitektur har regeringen
 besluttet at anbefale, at de statslige myndigheder fremover benytter OIOXML
 til dataudveksling og OCES til sikkerhed.

___________________________

SOFTWARESTRATEGI

Regeringen vil med sin softwarestrategi arbejde for konkurrence på
 softwaremarkedet samt kvalitet og sammenhæng i de offentlige
 soft-wareløsninger. Det skal ske ved at understøtte myndighedernes
 muligheder for at købe software efter bedst-og-billigst-princippet.

Softwarestrategien, der skal ses som et supplement til den fællesoffentlige
 it-arkitektur, indeholder en række overordnede principper om konkurrence,
 sammenhæng og innovation. Den adresserer spørgsmålet om open source software
 og indeholder i en første fase en række initiativer, der skal understøtte
 målsætningerne. Blandt initiativerne er udarbejdelse af en TCO
 (total-cost-of-ownership) evalueringsmodel, pilotforsøg med open source
 software og udvikling af en informationsportal vedr. software.

Læs pressemeddelelse om statens it-politik på www.vtu.dk (under presse)
Læs mere om it-arkitektur og hvidbogen på www.oio.dk/arkitektur
Læs mere om OIO XML på www.oio.dk/xml/faq
Læs mere om OCES på www.oio.dk/oces
Læse mere om softwarestrategien på www.oio.dk/software

___________________________

Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyhedsbrevet på www.oio.dk,
 eller fordi du er tilmeldt XML-projektets Rådgivningspanel.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet bedes du sende en mail til sslug@sslug

Udgiver:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

------------------------------------------------------- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *