[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Re: [ITPOLITIK] Bell tolling for PNG graphics format?Peter Makholm wrote:
> Der har været patent på en af teknikkerne anvendt i gif. Derfor er
> alternativet png udviklet. Nu udløber gif-patentet så og spørgsmålet
> er om png overlever. Så langt for citatet fra artiklen.

Jeg tror nu PNG overlever, men problemet er stadig om den "dominerende
browser" supporter formatet. Men det er en biting.


> Linjen til XML har jeg lidt svært ved at se. Problemet er at der
> bliver givet patent på nogle XML-formater eller bestemte behandlinger
> af disse formater. Dermed kan vi igen blive tvunget til at skulle
> opfinde et alternativt format. Dette kan eventuelt undgås ved at
> informerer om problemerne der har været omkring gif-patentet.

Yeps. eForvaltningen er baseret på XML formatet, og hvis vi kan bruge
dette som forklaring hvorfor det er vigtigt i softwarepatent direktivet
at kræve at filformater og protokoller og generelt databehandling ikke
skal have "teknisk bidrag" og derfor bør være udelukket fra at blive
patenteret. Der er ændringsforslag der peger i denne retning, men der
skal stemmes om dem i JURI og plenum i EU parlamentet, og det er derfor
vigtigt at holde kedlen kogende i EU parlamentet og derfor også i
Danmark sålænge vi ikke har tabt fuldstændigt.

Ministeren blev spurgt af udvalget for videnskab og teknologi om
betydningen af patenter ifht. XML se
http://www.softwarepatenter.dk/format-xml.html

Jeg har et svar brev til minsterens svar hængende hos IT-politik
foreningen:

<for reference og med Ole Tanges rettelser:>

Kære udvalg for videnskab og teknologi

Videnskabsministeren svarede fornyeligt på spørgsmål
nummer 28 omkring patenter på XML-formatet. [0]

IT-Politisk Forening vil med følgende brev gerne
kommentere dette svar, og søge at skabe et perspektiv
for hvorfor patenter er et problem for åbne standarder,
og derfor en trussel imod fri og betingelsesløs
kommunikation i informationssamfundet.

Ministeren svarede blandt andet "Det danske XML projekt
accepterer i videst muligt omfang kun XML anvendelse, der
er godkendt af internationale standardiseringsfora så som
W3C, Dublin Core og OASIS, og det forventes derfor ikke at
der vil blive pålagt begrænsninger i det offentliges
udveksling af XML-baseret data pga. intellektuelle
rettigheder e.l."

Vi vil gerne støtte og understrege vigtigheden af at
XML anvendelser, der er godkendt af standardiseringsfora,
frem for de lukkede proprietære filformater der har
karakteriseret det offentlige hidtil. Derfor er det fra
et samfundsøkonomisk perspektiv væsentligt at fremme
anvendelsen af åbne standarder, dvs. standarder der
kan anvendes frit og betingelsesløst, specielt standarder,
for informationsudveksling der ikke er dækket af patenter.

Det er værd at bemærke at ingen af de nævnte standardiseringsfora
giver garantier for at implementering af deres standarder ikke
krænker tredieparts patenter eller copyright, og da patentansøgninger
ofte behandles over en lang årrække er det umuligt at forudsige
om en implementation og brugen af en standard i morgen vil
kræve licenser til patenter. Dette gælder også W3C [05], Dublin
Core Metadata Initiativet [1] og OASIS.

Oasis formulere det som [2]:
"OASIS takes no position regarding the validity or scope
of any intellectual property or other rights that might
be claimed to pertain to the implementation or use of the
technology described in this document or the extent to
which any license under such rights might or might not be
available; neither does it represent that it has made any
effort to identify any such rights."

Et problem er at ingen ved om en brugen af standard i fremtiden
vil krænke patenter, et andet problem er at nogle standard
organisationer anbefaler standarder de ved kræver licenser
til patenter. Dette gælder f.eks. OASIS forudsat at disse
patenter licenseres under "åbent specificerede, fornuftige og
ikke-diskriminerende betingelser" [2], med andre ord samme
patentbetingelser for alle, men ikke nødvendigvis gratis.

Den mest anvendte Open Source licens GNU General Public
License, tillader kun distribution af Open Source
programmer hvis brug og videredistribution af programmet
er tilladt uden krænkelse af patenter (dvs. at patenter er
licenseret royalty-frit til alle) [3].

Implementering og brug af en patenteret OASIS standard kan
altså kræve patentlicenser, der diskriminerer imod Open Source.
En sådan patenteret standard er ikke en åben standard, selvom
en standardiseringsorganisation anbefaler standarden.

-o-

Helge Sander svarede også: "Det kan endvidere oplyses, at XML
er en teknologi under stadig udvikling, og der findes nu over
700 patenter og patentansøgninger som vedrører XML formater
og anvendelse.".

XML er en måde at formatere data, præcist ligesom data
kan formateres i rækker og kolonner som i et regneark.
Formatering af data burde ikke kunne udgøre en patenterbar
teknologi eller en computer-implementeret opfindelse.

Den danske patentlovgivnings §1 og den Europæiske
patentkonvension Art. 52. skriver at både programmer
for datamaskiner og fremlæggelse af information er
undtaget fra patentering. At XML kan patenteres er en
indikation af den glidebane patentsystemet er på.

-o-

Helge Sander svarede også: "Det er Videnskabsministeriets
opfattelse at disse patenter og patentansøgninger på formater
ikke vil have indflydelse på det arbejde der udføres i regi
af de internationale standardiseringsfora, og dermed heller
ikke på XML projektets anbefalinger."

Denne noget optimistiske udtalelse svarer ikke helt til Daniel
Weizners opfattelse. Weizner er Technology and Society Domain
Leader ved W3C, der er standardiserings konsortiet bag XML.
I en høring ved den amerikanske føderale handelskommission
(FTC) 18/4 2002 udtalte Weizner følgende [4]:

The second decade of the Web has already demonstrated that patents
will be a factor in the ongoing development of the World Wide Web
infrastructure. A variety of factors suggest that the Web will be
increasingly affected by the patent process. The following factors
are significant:

  1. Convergence: The Web had its origins in the personal computer
   software industry, where patents had seldom been a factor in
   development dynamics. However, as the Web comes into contact
   with the telecommunications, broadcast media and consumer
   electronics industries, there is pressure to change the
   traditional role patents have played in Web standards.

  2. Rise in patent issuance: Patent offices, led by the U.S. PTO,
   are issuing patents, especially in the software sector, at
   record rates.

  3. Experience of Internet-related standards bodies: A number of
   standards bodies including W3C and IETF, as well as consortia
   such as the WAP Forum, have encountered potential barriers to
   acceptance of standards because of licensing requirements
   perceived as onerous.
[..]

All of the core Recommendations issued by W3C to date have been
implementable on a Royalty-Free basis. In the first four years of
W3C's history, no serious issues regarding patents had been raised
at all. All energy was concentrated on developing technical specifications.
In the last few years several patents issued by the United States
Patent and Trademark Office have stalled, or at least delayed, W3C
technical work.


Man kan også blot at kigge på Videnskabsministeriets egen hjemmeside
og se at der uforsvarende bruges en række patenterede standarder:
"Få dokumentet læst op med talesyntese" funktionen returnere lyddata i
Mp3 lyd-formatet, der dækket af softwarepatenter i store dele af Europa,
inklusivt Danmark. Websitet bruger GIF grafik-standarden, der er
patenteret i store dele af Europa og i USA.

Kombinationen af netværkseffekterne associeret med
standarder og softwarepatent-monopoler øger barrierene
for fri konkurrence sammenlignet med en situation
udelukkende baseret på åbne standarder. Softwarepatenter
kan derfor gøre det meget dyrere at anvende standarder
for informationsudveksling, og derfor øge udgifterne at
deltage i og fuldt udnytte informationssamfundets muligheder.

For en økonomisk analyse af effekten af patenter på standarder
se "Navigating the Patent Thicket: Cross Licences,
Patent Pools, and Standard-Setting, C. Shapiro, 2001" [5]

Danmark bør arbejde i EU sammenhæng for at sikre at
det i softwarepatentdirektivet specificere at standarder
for informationsbehandling, -udveksling og interoperativitet
ikke kan dækkes af softwarepatenter. Ændringsforslag nummer
45, 46, 51, 63 til EU parlamentets JURI udvalg udgør en objektiv
ikke-cirkulær definition af "teknisk" der sikrer dette [6].

Regeringen bør også give en garanti at hvis (når?) standarder for
informationsudveksling mellem borgere, virksomheder og det offentlige
kræver licenser, så vil regeringen forsøge at finde prior art for at vise
at patentet er ugyldigt, det næsten altid muligt ugyldiggøre
softwarepatenter pga. den dårlige nyhedsundersøgelse af dem, eller
alternativt garantere fri licens til implementation og brug for alle
borgere og virksomheder. Alternativet er, at den digitale forvaltning
pludseligt kan blive væsentligt dyrere ved at virksomheder begynder at
kræve bompenge for at bruge de patenterede standarder, som skal bruges for
at kommunikere med den digitale forvaltning.

Dette kunne lyde som et skræmmescenarie, men Thompson Inc.
og Unisys der har patent på hhv. Mp3 og GIF formaterne, der
bruges på videnskabsministeriets hjemmeside, begyndte først med
at kræve licenser efter at disse standarder var blevet vidt udbredt
med internettets hastige vækst.

Det er særdeles vigtigt at undgå at informationsudvekslingen
mellem borger, virksomhed og det offentlige udelukkende
anvende åbne standarder, og derfor ikke afhænger af
patenter. Åbne standarder sikrer fri adgang til at udnytte
informationssamfundets muligheder billigst og bedst, men
åbne standarder sker ikke af sig selv, men kræver politisk vilje
og opmærksomhed på problemet med softwarepatenter.

Kontaktinformation

IT-politisk forening

softwarepatenter.dk[0] http://www.ft.dk/Samling/20021/udvbilag/UVT/Almdel_bilag252.htm
[05]http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/ipr-notice-20021231#Legal_Disclaimer
[1] http://dublincore.org/about/copyright/#liability
[2] http://www.oasis-open.org/who/intellectualproperty.php
[3] http://www.fsf.org/licenses/gpl.html
[4] http://www.ftc.gov/opp/intellect/020418weitzner.htm
[5] http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf
[6] http://www.softwarepatenter.dk/juri_amendments.html-- 
     Mvh. Carsten Svaneborg
    http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *