[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

EU parlament statusHej!

Dette er et forsøg på at formulere den nuværende status
omkring EU kommissionens softwarepatent direktiv. Tingene
ser sorte ud for tiden.

Først var der grønbogen, og siden høringsrunden hvor 95% var imod
software patenter, Eurolinux fik 140000 underskrifter imod
direktive. Men vi udgjorde en "økonomisk minoritet".

Kommissionens foreslag til EU direktivet kan læses på
http://www.softwarepatenter.dk/eudirektiv.html

Direktivet er et forsøg på at kodificere den nuværende
EPO praksis, således at de ca. 20000 softwarepatenter
EPO har udstedt bliver legale. Den Europæiske patentkonvention
fra 1973 er allerede harmoniseret i alle EU lande, og gør
det umuligt at udstede patenter på software "as such".
(Dansk patentlov formulere dette som "hvad der alene udgør software")

EPOs fortolkning er at hvis software+computer gør et 
"teknisk bidrag" så er det ikke kun software as such, 
og så kan der udstedes et patent. Også selvom computeren
er en helt normal computer. En kilde til "teknisk bidrag"
kan f.eks. være hvis softwaren er karakteriseret ved at
kræve særlig få ressourcer for eksempel ram, HD, netværk,
eller CPU tid, eller hvis softwaren er særlig sikker.

Forretningsmetoder implementeret på en computer kan også
patenteres, hvis deres implementation kan karakteriseres
som havende et "teknisk bidrag" som defineret ovenover.
Enhver programmør kan lave et program der kan karakteriseres
på den måde, og det er derfor blot et spørgsmål om formulering
af patentansøgninger om programmet er "teknisk" eller ej.

EPO har ingen objektiv definition af teknisk, de har kun
en praksis hvor patenter udstedes for tekniske opfindelser.
Omkring 1% af alle software ansøgninger afvises pga.
manglende "teknisk bidrag".

Siden da har det været til behandling i EU parlamentet.
JURI, ITRE og CULT udvalgene er de relevante udvalg.

Arlene McCarthy er den Rapporteuren der vil forsøge at
formulere parlamenteres holdning og ændringsforslag til
direktivet. Hun kommer fra JURI udvalget.

ITRE og CULT kritiserede begge direktivet for at det
gøre det muligt at udtage patenter på data behandling
(vigtig i informationssamfundet) og for at det ikke
defineret præcist hvad "teknisk" betyder.
(udvalgenes ændringsforslag indeholder en række 
 gode punkter og kan læses på 
 http://www.softwarepatenter.dk/eudirektiv.html)

Arlene McCarthy har nu lavet et ændringsforslag, der
flytter lidt rundt på et par paragrafer i det oprindelige
direktiv forslag, og har totalt ignorere alle ændringsforslagene
fra CULT og ITRE udvalget. Hun har også negligeret den 
ekspert rapport som JURI udvalget fik lavet af Bakels-Hugenholts
(se http://www.softwarepatenter.dk/rapport_bakels.html)

McCarthys motivation er at direktivet skal skabe gennemsigtighed
og forudsigelighed i patentsystemet.

Desværre vil direktivet blot udrulle EPOs totalt uklare praksis
til de nationale kontorere, så alle følger en lige uklar praksis.

Da lovgivningen allede er harmoniseret på basis af patentkonventionen
fra 1973, er der ikke tale om harmonisering i jurisk forstand.

P.T. ser det sort ud mht. at påvirke JURI udvalgets afstemning,
taber vi i JURI skal vi skabe en majoritet i EU parlamentet.

Deadline for JURI ammendments (som kun JURI medlemmer kan foreslå)
er 8 april.


Mere Baggrundsinformation:

  Arlene McCarthy Proposal for Unlimited Patentability
  http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/amccarthy0302/

  Counter-Proposal (Amendments)
  http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prop/

-- 
     Mvh. Carsten Svaneborg
    http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *