[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Er Videnskabsministeriet ved at give Microsoft monopol på offentlig databehandling?Hej alle,

Her følger Den IT-politiske Forenings høringssvar på Ministeriet
for videnskab, teknologi og udviklings hvidbog om det offentliges
IT-arkitektur.

Er ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling ved at give
Microsoft monopol på offentlig databehandling?

Høringssvar fra Den IT-politiske Forening ved Michael Rasmussen.

I Hvidbogen om IT-arkitektur udarbejdet af IT- og Telestyrelsen
udsendt fra ministeriet februar 2003 er et af hovedbudskaberne, at
den offentlige sektor skal have fælles standarder og infrastruktur
samt værktøjer. Under betegnelsen fælles standarder ligger IT- og
Telestyrelsen vægt på, at de fælles standarder skal baseres på
åbne standarder, men specificerer ikke yderligere, hvad en åben
standard er, eller hvad der adskiller en åben standard fra en
lukket standard. Dette mener Den IT-politiske forening, er en klar
svaghed ved Hvidbogen, da det giver mulighed for tolkning i videst
mulig omfang af, hvad en åben standard er, og hvorledes en åben
standard bør anvendes i praksis. Et eksempel herpå er, at
Hvidbogen på side 38 inddrager en diskussion af de facto standarder
og proprietær teknologi, som "standarder" der kan benyttes. I den
forbindelse nævnes eksplicit .DOC (Words format for data) som et
eksempel herpå, men dette burde vække undren hos ministeriet, der
netop selv har oplevet, hvilke problemer det giver, når man
anvender lukkede dokumentformater. Historien viste jo netop
skræmmeeksemplet herpå, da man skulle sammenlægge det hedengangne
Forskningsministerie med Undervisningsministeriet, hvor man
benyttede forskellige versioner af Microsofts officeprodukt, hvilket
medførte, at alle dokumenter skulle gemmes i to formater, da det
ellers ikke var muligt at dele dokumenter på tværs i
organisationen! IT- og telestyrelsen skal dog roses for, at de
mener, det offentlige bør benytte sig af åbne
anbefalinger/standarder udarbejdet og vedligeholdt af uafhængige
internationale standardiseringsorganer, men dog kun på det
principielle plan. Her mener Den IT-politiske Forening, at handling
bør følge principper, og derfor havde vi gerne set, at Hvidbogen
klart havde pointeret, at der altid skulle anvendes åbne og frie
standarder i det offentlige. Den IT-politiske Forenings definition
på en offentligt og fri standard kan læses på foreningens
hjemmeside: http://www.it-pol.dk.

En anden kilde til undren over Hvidbogens definition af en åben
standard er, at der intet steds nævnes, at der skal være fri
adgang til og anvendelse af standarden! Hvad er en åben standard
værd, hvis standardens definitioner holdes hemmelige? Et eksempel
herpå kunne være, at der ikke var offentlig adgang til de name
spaces (beskrivelse af dataelementer), der lå til grund for et
XML-dokument. Situationen kunne sammenlignes med, at man skal
oversætte et dokument, og til det formål henter sprogets ordbog
på nettet, men det viser sig, at denne ordbog kun indeholder en
beskrivelse af syntaks og ingen forklaring af semantik. Resultatet
er, at oversættelse af dokumentet er umuligt, og man har derfor
ingen anden mulig end at ansætte en person, der kender til
sematikken for begge sprog. Den manglende definition svækker
Hvidbogens understregning af, at det væsentlige for det offentliges
IT-politik bør være interoperabilitet, for hvorledes skal dette
kunne virkeliggøres, hvis man ikke sikrer sig fri og uhindret
adgang til alle de præmisser og definitioner, der ligger til grund
for en standard? Et eksempel på en åben standard giver Hvidbogen
dog, OIOXML (infostrukturdatabasen), men er denne nu også åben og
fri? Licitationen til at udvikle denne standard blev vundet af
Microsoft og Accenture, og historien giver jo indtil flere eksempler
på, at netop Microsoft ikke godvilligt overholder åbne standarder,
så man må jo her håbe på, at udbudsmaterialet og den endelige
kontrakt eksplicit specificerer krav om overholdelse af åbne og
frit tilgængelige standarder, men med den vage definition af en
åben standard, som Hvidbogen indeholder, kan man frygte, at OIOXML
i sin endelige form kun understøttes på Microsofts egen platform
Windows.

Vi er nu fremme ved Den IT-politiske Forenings væsentligste anke
mod Hvidbogen, da man heri klart kan læse på side 36
"Interoperabilitet, der kan forstås som det at etablere den
nødvendige sammenhæng på den mest effektive måde, kan således
ses som den vigtigste nøgle til digital forvaltning. I
arkitektursammenhæng handler interoperabilitet især om, at det er
nødvendigt med fælles integrationsprincipper og standarder for
udvekslingen af informationer." (egen fremhævning). Denne
definition af interoperabilitet viser klart, at ministeriet er klar
over, at de standarder, hvormed data beskrives, er grundlaget for
den fælles offentlige IT-politik, og det kan så undre, at
Hvidbogen, og den offentlige debat af Hvidbogens anbefalinger,
først kommer til offentlighedens kendskab, efter man har fastlagt
den fælles datastandard! Ifølge dette dokument udarbejdet af
underdirektør Mikkel Hemmingsen, Videnskabsministeriet -
http://www.xyz-geodata.dk/Doc/Mikkel%20Hemmingsen.ppt, fremgår det
på side 14, at de nye standarder (OIOXML) er færdigudviklet og
fuldt implementeret i forvaltningen marts 2003, mens høringsfristen
for Hvidbogen udløber 13. marts 2003. Hvad er formålet så
egentligt med denne høring? Skal denne i virkeligheden blot
blåstemple, at Videnskabsministeriet har givet Microsoft monopol
på det offentliges databehandling?

-- 
Hilsen/Sincerely
Michael Rasmussen

En windows admin er en person, for hvem den største bedrift er, at
lave konfiguration af serveren med trial and error via en gui. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *