[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Høringskommentar til "Handbook for Standardization"Med udgangspunkt i forslag af Carsten Svaneborg har jeg skrevet følgende 
høringssvar for Standardiseringshåndbogen. 
(http://www.oio.dk/XML/CookBooks.)

Flemming Bjerke

Høringskommentar til "Handbook for Standardization"

Håndbogen diskuterer de sociale aspekter af skabelsen
og vedligeholdelsen af gode standarder med henblik på at udveksling af 
information i det offentlige og mellem borgene og det offentlige. I den 
forbindelse må påpeges at sådanne standarder bør være åbne og frie 
standarder. En åben standard er defineret som en standard hvor en
fuldstændig dokumentation er frit tilgængelig. For en fri standard er
implementation og anvendelse af standarden ubegrænset.

Det bør være et krav at enhver alment anvendelig standard for kommunikation
mellem borgere og stat og internt i det offentlige, er baseret på en åben og 
fri standarder. En standard bør ikke tvinge borgere eller statsapparatet til 
at skulle betale licens til bestemte virksomheder, f.eks. i et andet land, 
for at kunne anvende standarderne. Borgerne bør heller ikke være tvunget til 
at bruge programmel fra en bestemt udbyder eller bestemte udbydere. Dette 
understreges ikke mindst af at på på s. 21-22 skriver at et interface når 
det 
først er fastlagt, være meget vanskeligt at ændre. "...man forestiller sig 
at 
det aldrig skal ændres."

Håndbogen diskuterer hvorledes åbne standarder bør formuleres i
et åbent miljø samt vedligeholdes i det miljø de anvendes i. Herunder 
fastlægges standarder af standard autoriteter efter at have konsulteret 
brugergrupper. Imidlertid er ingen som helst krav til de færdigudviklede 
standarders åbenhed og frie anvendelighed. End ikke overvejelser over 
hvornår 
åbne og fri standarder er hensigtsmæssige, finder man nogen steder. 
Tværtimod 
fastslås det at virksomheder eller brancheorganisationer kan fungere som 
standard autoritet. (s. 25) Eftersom standarder skal lovene for hvordan 
inforamtion udveksles, er det yderst betænkeligt at man ingen som helst 
inddragelse af det repræsentative anviser. Forslag til standarder skal bygge 
på udstrakt brugerinddragelse, men når det kommer til de afgørende 
beslutninger forsvinder demokratiet tilsyneladende fuldstændigt.

Det skal bemærkes at åbne og fri standarder understøtter brugen af open 
source 
software idet de uden problemer kan implementeres med Open Source 
programmer. 
Dermed fremmer åbne og fri standarder også brugen af open source programmer 
i 
det offentlige, jf. at EU-målsætningen fra eEurope2002 citeret s. iv. danner 
grundlag for håndbogens udarbejdelse.

Det skal også bemærkes at der intetsteds i håndbogen nævnes at standarder 
kan 
patenteres, og at dette kan begrænse den fri anvendelighed af en standard. 
Den Europæiske Patentorganisation har modtaget omkring 50
ansøgninger på patenter på softwarefunktioner, der involverer
brugen af data i XML formatet. Udsteder den Europæiske
patent organisation et patent, kan brugere af XML formaterede
data komme i en situation hvor de krænker patenter.

Patenter udgør også et væsentligt aspekt når information
udveksles mellem nationer. For selvom der ikke findes nogle
grænser på internettet, er patenters gyldighed stadig defineret
af nationale grænser. Et eksempel kunne være et patent på
digitale signaturer der kan gøre det svært at udveksle
signerede data mellem nationer fordi en lang række metoder
for digitale signaturer, er patenterede.

På denne baggrund må det kræves at det er den danske stat der er standard 
autoritet, i det mindste når der er tale om omfattende standarder. Endvidere 
må standard autoriteten være forpligtet til at undgå patenterede standarder. 

Venlig Hilsen

IT-politisk Forening
v/ Formand Flemming Bjerke

Appendix
Eksempler på EPOpatent ansøgninger der nævner XML:

EP1269344: Method and system for applying xml schema
EP1269329: Individual xml message processing platform
EP1264247: Method and system for reporting xml data from a legacy computer 
system
EP1260911: Internal data structure for applications intended to interface to 
an html or xml type document
EP1259881: Methods for initiating activity in intelligent devices connected 
to 
an in home digital network using extensible markup language (xml) for inf
EP1244309: A method and microprocessor system for forming an output data 
stream comprising metadata
EP1241848: Internet broadcast production system
EP1241589: Method and apparatus for freeing memory from an extensible markup 
language document object model tree active in an application cache
EP1238334: Preparation of a software configuration using an xml type 
programming language
EP1237332: Provision of services to portable information devices via an 
information technology network
EP1237331: Provision of services to portable information devices via an 
information technology network
EP1235407: A method of media streaming based on a protocol for wireless 
devices
EP1235161: Electronic document management system
EP1225516: Storing data of an xml-document in a relational database
EP1213694: A computer based training system and method
EP1211588: Method for using a data processing system dependent on an 
authorization, corresponding data processing system and corresponding 
program
EP1199671: Xml-based barcode scanner
EP1199630: Method and apparatus for performing planbased dialog
EP1197886: Asset information exchange
EP1193590: Customizing the display of a mobile computing device
EP1191309: Method and device for indicating and/or changing parameters
EP1187010: Method and system for implementing process-based web applications
EP1185117: Method for transmitting information data inside a telephone 
system
EP1176482: Method and computer program for generating a regulation or 
control 
system
EP1168772: Method for managing the operation of a mobile terminal in a 
telecommunications network
EP1168766: Web development and deployment using sms and ussd
EP1161052: Operating system for network interface
EP1145557: Method and apparatus for streaming xml content
EP1139253: Method and computer system for publishing information
EP1139232: Cache time determination
EP1128280: System and method for browsing structured document
EP1126707: Transmission method and receiver
EP1126380: Converting a formatted document into an xml-document
EP1122676: Electronic bill creation and presentment system
EP1122652: Data integration system
EP1100269: Contents receiving system and contents receiving method
EP1100013: Methods and systems for multi-modal browsing and implementation 
of 
a conversational markup language
EP1077405: Generating a graphical user interface from a command syntax for 
managing multiple computer systems as one computer system
EP1063597: Methods and apparatus for data distribution and reception
EP1045315: Data processing method and apparatus 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *