[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Om google - lidt tanker om freenet?>>>>> "E" == E Sjørlund <sslug@sslug> writes:

E> "Niels Elgaard Larsen" <sslug@sslug> wrote in message
E> news:sslug@sslug
>> 
>> Jeg er sikker på at familie og venner fortsat vil være et større
E> trussel mod
>> tavshedspligten end freenet vil være.
E> Hvilken familie og hvilke venner?

Det jeg mente er at det af og til sker at tavshedspligten bliver
overtrådt. Det er typisk ikke fordi nogen bevidst vælger at bryde den; men
fordi nogen kommer til at sige for meget til deres familie, venner, eller
drikker sig fulde på et værtshus.

Jeg tror stadig at det vil være det største problem.

E> Gør det en forskel for dig, hvis oplysningen er, at du den 10.10. blev
E> undersøgt for en kønssygdom?

Ja.

E> Hvad hvis "nogen" påstår at du har AIDS, og det er sandt, men du har
E> valgt at holde det for dig selv, og valgt helt ansvarligt at sørge for
E> at du ikke selv smitter andre?

E> Ville du stadig være ligeglad med påstanden, og forsøge at smyge dig
E> uden om, når nogen spurgte dig, om det var korrekt?

Det ved jeg ikke.

E> Vil dine omgivelser lade som om det aldrig var sagt, og helt undlade at
E> forholde sig til oplysningen selv, bare fordi den var anonym?
E> Ville forældrene til de børn der er i den børnehave hvor du er ansat
E> ignorere den, eller ville de tonse frem med krav om en lægeerklæring og
E> efterfølgende fyring?


Det er nok mere sandsyntlig at rygterne ville brede sig i køen i Netto end på
Freenet.

>> Og brud på tavshedspligten skal stadig straffes. Det ændrer freenet
E> ikke på.

E> Tavshedspligt er undertrykkelse af ytringsfrihed.

Nej, tavshedspligt er en pligt.

E>  Freenet giver en
E> absolut ytringsfrihed, og du kan ikke som freenet-vært sortere mellem de
E> du ønsker, og de du ikke ønsker skal bruge af den. Det er som med
E> bumpene på vejen. De giver en absolut fartbegrænsning, og den gælder
E> også for ambulancerne!

Nogle steder fjerner man bump på vejene af hensyn til ambulancer og
brandbiler. Men jeg kan ikke helt følge den analogi mere.


E> Jeg er glad for, at du lige erkendte, at du i hvert fald ikke er
E> kandidat til jobbet som freenet-vært, du ønsker nemlig begrænsninger i
E> ytringsfriheden opretholdt for nogle, 

Ja, men jeg ønsker den ikke opretholdt med overvågning og censur.

E> og det tillader freenet dig ikke
E> at gøre. Velkommen til de onde undertrykkeres klub.

>> Det er også det der sker med tavshedspligt. Politiet har fx indført
E> systemer,
>> der kan registrere præcis hvilke politifolk der har læst hvilke
E> følsomme
>> oplysninger. Så hvis en politimand lækker oplysninger på freenet, kan
E> man se
>> hvem der har hentet oplysningerne ud af databasen.
E> Ja, og hurra for det. Kan de også se, hvem der læser med over skuldrene
E> på en kollega, og ansvarsfrit lækker det han ser? Politiet havde sådan
E> set ingen problemer med at se, hvem der havde logget ind på maskinen,
E> men han havde ryggen til.
E> De havde heller ingen problemer med at finde ud af hvem der havde haft
E> mulig adgang til maskinen, men de havde ikke gjort det.
E> De kan ikke forhindre andre betjente i at se oplysninger, de kan kun
E> håbe, at de, der er ansat, har en så høj personlig integritet, så de
E> lader være med at misbruge deres stilling.

Det er rigtigt. Ikke alle forbrydelser kan opklares automatisk. Det gælder
også indbrud og mord. Det betyder ikke at forbryderne er ansvarsfrie.


>> 
>> Jeg mener da, at man skal kunne retsforfølges for fx brud på
E> tavshedspligten.
>> Man forfølger da også indbrudstyve, selvom de bruger handsker.

E> Nu forstår du hvad ansvarsfrihed er. Hele det angivne formål med freenet
E> er at lægge så mange hindringer for dig som mulig.

For mig??


>> 
>> Freenet gør dig ikke ansvarsfri.
E> Jo, netop. Du tager netop ikke nogen form for ansvar for, hvad den
E> ansvarsfrihed du giver andre bliver brugt til.

Jeg går ikke og uddeler ansvarsfrihed til andre.

E>  Det ville jo i deres
E> opfattelse være cencur. Hvis A bliver skadet af det B har lagt på C's
E> freenet-server, vil C til enhver tid påberåbe sig, at det ikke er hans
E> skyld.

Ja.

E> Jeg på min side påstår, at det _er_ C's ansvar, og at han netop
E> pådrager sig dette ansvar ved at gøre B ansvarsfri.

Ja, det er gået op for mig.
Men det gør det ikke mere rigtigt.


-- 
   Niels Elgaard Larsen
   Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark
   email: sslug@sslug   <URL:http://www.agol.dk/elgaard>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *