[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Om google - lidt tanker om freenet?>>>>> "ES" == E Sjørlund <sslug@sslug> writes:

ES> "Per Abrahamsen" <sslug@sslug> wrote in message
ES> news:sslug@sslug
>> Der er vel to måde man (som samfund) kan beskytte sig (borgerne) mod
>> krænkende ytringer:
>> 
>> 1) Forsøge at forhindre ytringerne i at komme frem, eller straffe de
>> folk der fremsiger dem.

ES> Jeg tror på, at det har betydning, at man begrænser ytringsfriheden i
ES> form af tavshedspligt til visse personer i samfundet. Jeg taler jævnligt
ES> med mennesker, der er pålagt en sådan tavshedspligt, og de virker alle
ES> sammen som om det at holde den er en æressag.

Ja, og derfor er der heller ingen grund til at tro at Freenet skulle få dem
til at bryde deres tavshedspligt. 
 Jeg er sikker på at familie og venner fortsat vil være et større trussel mod
tavshedspligten end freenet vil være.

...

ES> Det jeg skriver om er, at den der bliver udstillet bliver ramt lige
ES> hårdt, uanset det kun er de nyfigne og ukritiske der læser om ham. Spørg
ES> bare landsholdet. Offeret bliver ramt lige hårdt, uanset om den der
ES> krænker ham er anonym eller ej, og kan ikke undgå skaderne ved at trøste
ES> sig med, at anstændige og kildekritiske medborgere nok vil glemme hvad
ES> de har læst.

Det gør da en forskel hvem krænkeren er og om han er anonym.
Hvis noget vil bagtale mig foretrækker jeg at de er anonyme eller i forvejen kendt
som uvederhæftige. Ligesom jeg vil foretrække at det blev trykt i Se&Hør frem
for morgenaviserne.


ES> Og så kommer vi til straffen fra punkt 1.
ES> Der er ikke meget, der tyder på, at straf har nogen som helst virkning
ES> på den der bliver straffet. Formålet er derimod at tilfredsstille den
ES> hævnfølelse offeret har på en måde så han ikke griber til selvtægt. 

Hvordan vil du gribe til selvtægt mod en der er anonym.

ES> Det
ES> er også, at virke præventivt, en funktion lovene efter alt at dømme mest
ES> opfylder over for de, der alligevel af andre grunde ikke ville overtræde
ES> lovene. Blot fordi et meget stot antal indbrud aldrig bliver opklaret,
ES> skal vi vel ikke gøre det legalt at stjæle, og blot overlade det til de
ES> stærke og velhavende, der har råd til vagter, at være de eneste, der
ES> skal have ejendomsret.

Enig.
Og brud på tavshedspligten skal stadig straffes. Det ændrer freenet ikke på.

Men vi bliver nødt til at indrette os efter virkeligheden.
I praksis er man nødt til at have en form for lås, hvis man vil beskytte sin
ejendomsret. Hvis Silvan begynder at sælge værktøj der også kan dirke 5-stift
ruko-låse op, kan forbyde den slags værktøj lige så meget man vil.
I praksis må man følge med udviklingen og skifte til 7-stift låse. Det er sure
penge at komme af med, men så stærk og velhavende skal man heller ikke være.

Det er også det der sker med tavshedspligt. Politiet har fx indført systemer,
der kan registrere præcis hvilke politifolk der har læst hvilke følsomme
oplysninger. Så hvis en politimand lækker oplysninger på freenet, kan man se
hvem der har hentet oplysningerne ud af databasen.

ES> Er det din gode sag, du mener giver dig ret til at hæve dig over loven,
ES> og tillader dig at uddele ansvarsfrihed til alle?

Der er ikke nogen her, der har sagt, at nogen skal være ansvarsfrie.
(Bortset fra at du selv bragte dronningen på banen)

ES> Læg mærke til, hvordan tilhængerne af denne gode sag kæmper med alskens
ES> argumenter FOR at alle skal kunne ytre sig frit og uden at kunne
ES> forfølges,

Jeg mener da, at man skal kunne retsforfølges for fx brud på tavshedspligten.
Man forfølger da også indbrudstyve, selvom de bruger handsker.

ES> SAMTIDIG med at de samme affærdiger ytringer som noget
ES> harmløst ligegyldigt noget, hver gang der tales imod deres gode sag!
ES> Hvorfor i al verden er det værd at kæmpe for noget man betragter som så
ES> helt ligegyldigt og uden betydning?

At noget er harmløst betyder ikke, at det er uden betydning.


>> 
>> Specielt i lyset af de muligheder for anonymitet den ny teknologi
>> giver, og de midler det vil være nødvendigt for at undertrykke den
>> anonymitet, vil jeg hellere leve i et samfund der satser på den anden
>> metode, end et samfund der satset på den første.

ES> Hvorfor vil du have et så ensidigt samfund?
ES> Din argumentation holder jo ikke, den er bare bekvem. Hvorfor give op,
ES> og fjerne loven om privat ejendomsret, blot fordi folk har fået flere og
ES> flere ting, så det er blevet lettere at stjæle. Hvorfor give ansvarsfri
ES> anonymitet blot fordi uansvarlige mennesker gør det lettere at råbe
ES> anonymt? 

Freenet gør dig ikke ansvarsfri.-- 
   Niels Elgaard Larsen
   Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark
   email: sslug@sslug   <URL:http://www.agol.dk/elgaard>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *