[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Om google - lidt tanker om freenet?"Ole Tange" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
On Mon, 16 Dec 2002, E. Sjørlund wrote:

> "Mads Bondo Dydensborg" <sslug@sslug> wrote in message
> news:sslug@sslug

>Vil du garantere (f.eks. ved at påtage dig enhver straf for), at alle
de
>hjemmesider, der eksisterer i Google er lovlige i et eller andet land?
Vil
>du garantere (f.eks. ved at påtage dig enhver straf for) at kunne finde
>personerne, som har lavet hjemmesiderne? Tror du Google give nogen af
>oventstående garantier?
Google finder og giver adgang til (nu åbenbart lettere cencureret)
eksisterende hjemmesider, og overlader det til de respektive ejeres
hjemland at bekymre sig om lovligheden af deres indhold. Google gør
intet for at anonymisere de, der lægger indholdet frem. Derfor pådrager
google sig heller ikke noget ansvar for, om sidernes indhold er lovligt
eller ej, det er en opgave for sideejerrnes hjemland at løse.
Google skjuler ifølge Mads' link eksistensen af lovlige sider, hvor folk
med en mening udtrykker samme på en ansvarlig måde, og står ved det de
siger. Det er cencur, derfor skrev jeg:
>> Jeg er helt enig med dig i, at den form for cencur forkastelig.
(der mangler et "er", undskyld)
Du svarer:
>OK, nu bliver jeg forvirret: Hvis der eksisterer en hjemmeside i
Googles
>cache med indhold, som er ulovligt i Danmark, så finder du det
>forkasteligt, hvis Google gør det umuligt (eller i hvert fald
besværligt)
>at tilgå dette cache-indhold fra Danmark.
Jeg ved, at du bliver forvirret, jeg er egentlig mere spændt på, om Mads
bliver det.
Jeg er fuldt ud i stand til at skelne mellem den "ansvarsfri, anonym
ytring" du går ind for, og aktiv begrænsning af individers mulighed for
at få adgang til andres ytringer, som Mads opponerer imod.
Har du problemer med den skelnen?
Har Mads?
Jeg tror på, at du har en ganske præcis forståelse af forskellen mellem
cencur og undertrykkelse af ytringsfrihed (og dette udsagn skal ikke på
nogen måde opfattes ironisk, nedladende eller på anden måde negativt).
Jeg mener imidlertid, at du i begejstring over at have fået en mulighed
for at hjælpe mennesker i nød, har glemt at tage alle konsekvenserne af
din hjælp med i overvejelsen.
Jeg har ikke på noget tidspunkt betvivlet dine motiver til at sætte en
freenet server op, og jeg har heller ikke planer om at begynde på det.
Jeg afviser den fremgangsmåde du har valgt at bruge i kampen for din
sag, fordi jeg ser nogle konsekvenser af din fremgangsmåde, som jeg ikke
kan ignorere, og som jeg er mindst lige så meget imod, som du er imod
undertrykkelse af ytringsfriheden.
Det jeg spørger Mads om er blot, om han ser de samme problemer ved din
fremgansmåde - ikke om han har problemer med den sag du kæmper for.

>> Hvis du kan sikre, at det der ligger på siderne er fuldt lovligt, og
>> at der er ansvarlige afsendere bag det ved hjælp af freenet, mens du
>> sikrer alle ucencureret adgang til samme oplysninger, så vil jeg
gerne
>> overveje, om min modvilje mod freenet er berettiget.

>Hvis du kan sikre oventstående for World Wide Web, så tror jeg, du vil
>blive verdensberømt.
Det kan jeg ikke, og det tror jeg heller ikke at nogen kan.
Det du tilsynaledende ikke helt har forstået i mine skriverier er, at
jeg forlanger, at du og de andre velmenene freenet værter, der tillader
"fri anonymitet", påtager jer ansvaret for indholdet i _alle_ de
budskaber I kolporterer.

>Hvis jeg havde modvilje mod Freenet baseret på, at ikke alle sider er
>fuldt lovlige og at det ikke altid er muligt at finde afsenderen, så
ville
>jeg godt nok også have en ret stor modvilje mod Internettet generelt og
>WWW i særdeleshed.
Jeg har modvilje mod, at freenet fritager afsenderen af ethvert budskab
for ansvaret for samme, ved at tillade vedkommende at være anonym.
Jeg anerkender din ret til at give andre adgang til anonymitet, men jeg
anerkender ikke, at du kan gøre det uden samtidigt at påtage dig det
ansvar det er, at stå inde for budskabet.
Jeg formulerer gerne min menige om det punkt igen, og denne gang lidt
mere personligt. Du er en populist, der forleder andre mennesker med
tilsyneladende åbentlyse sandheder, uden at du gør konsekvenserne af
dine synspuinkter klar for dine procelytter.
Jeg finder cencur for vederstyggeligt, og jeg finder cencur
vederstyggelig uden begrænsninger.
Børneporno er vederstyggeligt, og de, der har med den at gøre er nogle
skurke, som jeg gerne ser straffet.
At cencurere nogen som helst persons adgang til at se børneporne finder
jeg vederstyggeligt.
Jeg anser det for en borgerpligt, at kunne se direkte ind i ondskabens
grimme fjæs, og at forholde sig til det.
Jeg mener, at det er forældres, læreres, håndboldtræneres osv. pligt at
hjælpe børn til at forstå den virkelighed, der omgiver dem, og jeg
afviser, at man som voksen kan tillade sig at læne sig op ad "Net Nanny"
og andre cencurprogrammer, eller at man som voksen kan tillade sig at
bebrejde andre, at de ikke skjuler verdens ondskab for de børn, man selv
er ansvarlig for.
Jeg anerkender helt ubetinget ingens ret til at begrænse andres
muligheder for frit at kunne danne sig en opfattelse på baggrund af de
oplysninger, de kan komme i nærheden af.
Du og andre må ikke forveksle denne indstilleing med en fladpandet,
idiotisk indstilling til, at jeg skulle mene, at man ansvarsfrit og
anonymt kan ytre hvad som helst.
Hvis Mads, du eller andre kan opfinde et program, som giver mig
muligheden for at kæmpe for, at alle skal have fri adgang til andres
meninger, vel at mærke uden at alle skal have ansvarsfri adgang til at
ytre hvad de vil anonymt, så kan du slet ikke nå at se min bag (oversæt
selv)  for bare fodsåler, hvis du ser efter mig, når jet er på vej til
at installere det.
Freenet er ikke programmet der løser det problem. Freenet er ikke andet
end et slattent, holdningsløst forsøg på at give alle en ansvarsfri
ytringsret.
Det er umoralsk, holdningsløse op på alle måder uanstændigt at sætte en
freenet server op.
De skader man forvolder, kan efter min mening ikke på nogen måde
forsvares med de goder man giver. Tusinde menneskers adgang til at ytre
hvad de vil, kan ikke forsvare _en_ skurks fri adgang til at skade et
andet menneske.
Min holdning bygger på den onde filosofi, at det er bedre at ti skyldige
går fri, end at en uskyldig bliver straffet. Din holdning er
tilsyneladende, at du gerne ofrer en i ny og næ, for at give de ni hvad
du mener, de bør have.

Ole, jeg køber den ikke!

Mads, vil du stadigvæk gerne sætte en freenet server op for at bekæmpe
cencur? 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *