[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Freenet - den kontroversielle diskussionDaniel Udsen <sslug@sslug> writes:

> Ytringsfrihed er kort sagt at udtalelser og fiktion er != handlinger 
> og handlinger alene er strafbare.

Det er i modstrid med dansk lov og retspraksis.

Prøv at læse Straffelovens §267: (mine fremhævelser)

 § 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige *ord* *eller*
 *handlinger* eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et
 forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres
 agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§267a er måske tydligere: 'Har nogen på den i § 267, stk. 3, angivne
måde fremsat en udtalelse'.

Udtalelser kan i høj grad være strafbare, eller du mener måske ikke at
vi har ytringsfrihed i Danmark?


Jeg vil heller ikke blive overrasket hvis nogle fiktive tekster kunne
komme til at falde ind under for eksempel §114b (en del af
terrorlovgivningen):

 § 114 b. Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker
 til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for
 en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere
 handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når
 virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger
 af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.

Jeg tror generelt ikke at man kan gemme sig bag det faktum at man
skriver fiktion. Hverken i forhold til §114b eller forbrydelserne i
kapitlet om freds- og æreskrænkelser.

-- 
SSLUGs julekalender - hver dag fra den 1. til den 24. december
  http://www.sslug.dk/julekalender/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *