[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Freenet - den kontroversielle diskussionE. Sjørlund wrote:

> 
> "Daniel Udsen" <sslug@sslug> wrote in message
> news:sslug@sslug
>> E. Sjørlund wrote:
> 
>> > Man kan ikke have et demokrati hvor borgerne ikke har ansvar, og
>> > hvor de ikke skal stå til ansvar for det de gør og siger.
>>
>> Hermed siger du implicit at visse ytringer bør straffes og derfor
>> også at visse holdniger bår forbydes.
> Ja det gør jeg helt bestemt. Ytringsfrihed er et relativt begreb.
> Ytringsfrihed uden at have noget at holde den op imod er en
> meningsløshed.

Ytringsfrihed er kort sagt at udtalelser og fiktion er != handlinger 
og handlinger alene er strafbare.

>> > Man kan ikke gradbøje ansvar, specielt ikke i et demokrati (men
>> > man kan i et monarki).
>>
>> Og man kan ikke gradbøje folks ret til frit at komunikere i et
>> demokrati.
>> Der er uanset hvilke underlige cases stor forskel på at sige at
>> gøre og at distribuere andres ytringer.
>>
>> Hvis du ved du bliver straffet for at ytre en bestemt holdning ytre
>> du den så?
>> Ved at lægge straf på bestemte udtalelser får man en situation hvor
>> visse holdninger ikke bliver ytret af mere end et par promille af
>> dem der deler dem i en hvis udstrækning da hovedparten af verdens
>> befolkning ikke at vilige til at blive martyre.
> 
> Du kan kun videresende et b.p. billede hvis du har det, og det er en
> forbrydelse at have det.

Et bilede er ren indfomation det er ikke en handling det er det at 
tage beledet der kan værre ulovligt 

> Du kan mene hvad du vil - og ytre dine synspunkter om det, det er
> hvad din ytringsfrihed dækker, men du kan ikke lovligt videresende
> et b.p.billede, det er nemlig ikke en ytring eller et udtryk for din
> holdning, men simpelthen en dokumentation for at du begår en
> forbrydelse.

Men digital indformation er digital indformation du kan ikke 
nødvendigvis se forskel på om biledet forstiller ulovlige handlinger 
eller indholder politiske budskaber uden at opstille et system der 
også registrere folk pålitiske holdning til fremtidigt misbrug for 
mundigheder og multinationale selvskaber.

> Selve det at eje det billede er forbudt, uanset hvilken form det
> måtte have, og uanset om du selv har begået den forbrydelse det er
> at tage billedet.> Du bliver ikke straffet for at have den opfattelse, at dette er en
> dum lov, og at du af den ene eller anden grund er imod den. Du
> bliver straffet for at overtræde loven der skal beskytte børn mod
> overgreb.

Du beskytter ikke en disse ved at forbyde distribution af fiktion 
hvilket loven også går du forhindre ved at opspore dem der tager 
biledet og aflive dem på grusommeste vis.
Dit problem er at 1 dem der tager biledet nok skal finde en måde at 
få det distribueret uden om overvøgningen. 2 samtlige disidenter vil 
ende i et register i forbindelse med myndighedernes jagt på 
mellemledet.

>> På denne måde kan man skabe en situation hvor magthverne ikke deler
>> holdning med resten af befolkningen ved simpelt hen at orbyde dem
>> der har en bestemt holdning at komunikere det tilbefolkningen.
> 
> Det er ikke noget man skaber, det er den tilstand der råder.
> I nogle lande fordi magthaverne forbyder det, i andre fordi et
> flertal forbyder det.

Det vil sige du mener det var helt iorden af man i DDR registerede 
alt og alle for at finde dem der brød loven.
Det du siger her er faktisk at lov altid går over etik.

> Det er det sidste der forhindrer dig i at komme med fx. racistiske
> og blasfemiske udtalelser. Det er en begrænsning i den individuelle
> frihed, som vi som samfund har pålagt hinanden, fordi resultatet af
> den slags ytringer alt for let kan føre til det samme, som det
> gjorde i Tyskland. 

Tyskland havde en langt langt mere restriktiv politik i forhold til 
ytringer end vi har i vesteuropa.
Det eneste sådanne 

> Det er ikke tilladt at ytre, at en bestemt gruppe
> mennesker "avler som rotter", men det er tilladt at sige, at de "har
> en kultur og tradition for at få mange børn". 

Sagt på en anden måde det er ikke tiladt at komme med ytringer der 
ikke falder i magthavernes smag!!!

Der er folk i DK der bliver staffet for offentligt at give udtryk for 
deres holdning uanset hvodan du vender og dreger den så er det der er 
kosekvensen af §256b.

> Hvis du ikke kan se
> både forskellen og grunden til forbudet mod den første formulering,
> har du et problem. At det kan misbruges af magthaverne er da klart,
> men så må man håndtere det misbrug.

Jeg kan godt se grunden men jeg kan også se at jeg er nødt til at 
udvise ægte tolerance dette er hverken dig eller magthavene 
tilsyneladene ikke villig til.

Facisme ser ofte meget smuk ud på papiret men historien har fortalt 
os at det altid ender galt.

>> Ved at tilade anonymitet afhjelper man ikke det problem men det
>> giver folk med "forbudte" holdninger lov at kommunikere.
> Du kan da kolportere de synspunkter du vil for dem du vil, du kan
> bare ikke gøre det uden ansvar, sådan som freenet foregøgler dig.
> Hvad skulle gøre dig så speciel en borger, så du straffrit kan
> sprede ulovligheder? Mener du, at det at du spreder dem elektronisk
> gør din stiling anderledes end hvis du udskrev og omdelte dem?

Det vil sige du mener det er helt fint at man i DDR sendte disidenter 
til Sibirien i kraft af at man havde et ministerion for statsikkerhed 
der overvågede alt og alle.
På papir har jornalisterne ret til at andvende både annonyme kilder 
samt tilbageholde kilders identitet.
Jeg kan gå ned på det lokale bibliotek og kopiere uden der er nogen 
der kigger på hvad jeg kopiere osv.
Der er heller ingen der spørger hvad jeg skal bruge den kopimaskine 
jeg køber eller endsige registrere at jeg køber dem.
Det er kun online jeg ikke må værre anonym
 
>> Ja den frihed vil blive brug af racister og andre samfundsskadelige
>> individder men det der karekterisere et demokrati er at den slags
>> disidenter tolereres.

> Du har stadig ikke helt forstået, hvad det er jeg kritiserer.
> Det er det forsøg serverens ejer gør på at fralægge sig sit eget
> ansvar, den er gal med. Ved bevidst og overlagt at anonymisere
> afsendere (og for den sags skyld modtagere) af de data, der flyder
> gennem serveren, pådrager ejeren af serveren sig det fulde ansvar
> for alt hvad der løber igennem den. Dette svarer helt til hvad en
> avis gør, når den vælger at bringe anonymiserede udsagn.

En avis har ret til at anonymisere sin kilde!
Du kan mene det er umoralsk osv. men faktum er at visse ting og visse 
holdninger kun kommer frem i lyset hvis man er sikret mod at blive 
lynchet efterfølgende.

> Det er i
> modsætning til hvad anstændige ISP'er gør, idet de fører log over
> trafikken, så den, i det mindste teoretisk, kan spores tilbage til
> sit udgangspunkt. Det er forsøget på at fralægge sig sit ansvar jeg
> kalder umoralsk og som jeg finder forkasteligt.

Ja det ville værre dybt forkasteligt hvis ellers terien om det 
perfekte samfund hvor lov og højere moral var sand.
Men det er den ikke folk bliver buret inde for forseelser der er 
alment accepterede i samfundet.
Det de folk der stiller Freenet servere til rådighed går er at sætte 
idealet om folk ret til at kommunikere på godt og ondt over loven der 
søger at begrense folks komunikation.
Det er en gråzone hvor vi har vælge mellem at give kald på vores 
frihed eller aceptere en hvis grad af lovløshed.

-- 
Daniel Udsen
We have more to fear from the bungling of the incompetent than from 
the machinations of the wicked.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *