[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Freenet - den kontroversielle diskussion"Daniel Udsen" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
> E. Sjørlund wrote:

> > Man kan ikke have et demokrati hvor borgerne ikke har ansvar, og
> > hvor de ikke skal stå til ansvar for det de gør og siger.
>
> Hermed siger du implicit at visse ytringer bør straffes og derfor
> også at visse holdniger bår forbydes.
Ja det gør jeg helt bestemt. Ytringsfrihed er et relativt begreb.
Ytringsfrihed uden at have noget at holde den op imod er en
meningsløshed.

>
> > Man kan ikke gradbøje ansvar, specielt ikke i et demokrati (men man
> > kan i et monarki).
>
> Og man kan ikke gradbøje folks ret til frit at komunikere i et
> demokrati.
> Der er uanset hvilke underlige cases stor forskel på at sige at gøre
> og at distribuere andres ytringer.
>
> Hvis du ved du bliver straffet for at ytre en bestemt holdning ytre
> du den så?
> Ved at lægge straf på bestemte udtalelser får man en situation hvor
> visse holdninger ikke bliver ytret af mere end et par promille af dem
> der deler dem i en hvis udstrækning da hovedparten af verdens
> befolkning ikke at vilige til at blive martyre.

Du kan kun videresende et b.p. billede hvis du har det, og det er en
forbrydelse at have det.
Du kan mene hvad du vil - og ytre dine synspunkter om det, det er hvad
din ytringsfrihed dækker, men du kan ikke lovligt videresende et
b.p.billede, det er nemlig ikke en ytring eller et udtryk for din
holdning, men simpelthen en dokumentation for at du begår en
forbrydelse.
Selve det at eje det billede er forbudt, uanset hvilken form det måtte
have, og uanset om du selv har begået den forbrydelse det er at tage
billedet.
Du bliver ikke straffet for at have den opfattelse, at dette er en dum
lov, og at du af den ene eller anden grund er imod den. Du bliver
straffet for at overtræde loven der skal beskytte børn mod overgreb.
>
> På denne måde kan man skabe en situation hvor magthverne ikke deler
> holdning med resten af befolkningen ved simpelt hen at orbyde dem der
> har en bestemt holdning at komunikere det tilbefolkningen.

Det er ikke noget man skaber, det er den tilstand der råder.
I nogle lande fordi magthaverne forbyder det, i andre fordi et flertal
forbyder det.
Det er det sidste der forhindrer dig i at komme med fx. racistiske og
blasfemiske udtalelser. Det er en begrænsning i den individuelle frihed,
som vi som samfund har pålagt hinanden, fordi resultatet af den slags
ytringer alt for let kan føre til det samme, som det gjorde i Tyskland.
Det er ikke tilladt at ytre, at en bestemt gruppe mennesker "avler som
rotter", men det er tilladt at sige, at de "har en kultur og tradition
for at få mange børn". Hvis du ikke kan se både forskellen og grunden
til forbudet mod den første formulering, har du et problem. At det kan
misbruges af magthaverne er da klart, men så må man håndtere det
misbrug.
>
> Ved at tilade anonymitet afhjelper man ikke det problem men det giver
> folk med "forbudte" holdninger lov at kommunikere.
Du kan da kolportere de synspunkter du vil for dem du vil, du kan bare
ikke gøre det uden ansvar, sådan som freenet foregøgler dig. Hvad skulle
gøre dig så speciel en borger, så du straffrit kan sprede ulovligheder?
Mener du, at det at du spreder dem elektronisk gør din stiling
anderledes end hvis du udskrev og omdelte dem?
>
> Ja den frihed vil blive brug af racister og andre samfundsskadelige
> individder men det der karekterisere et demokrati er at den slags
> disidenter tolereres.
Du har stadig ikke helt forstået, hvad det er jeg kritiserer.
Det er det forsøg serverens ejer gør på at fralægge sig sit eget ansvar,
den er gal med. Ved bevidst og overlagt at anonymisere afsendere (og for
den sags skyld modtagere) af de data, der flyder gennem serveren,
pådrager ejeren af serveren sig det fulde ansvar for alt hvad der løber
igennem den. Dette svarer helt til hvad en avis gør, når den vælger at
bringe anonymiserede udsagn. Det er i modsætning til hvad anstændige
ISP'er gør, idet de fører log over trafikken, så den, i det mindste
teoretisk, kan spores tilbage til sit udgangspunkt.
Det er forsøget på at fralægge sig sit ansvar jeg kalder umoralsk og som
jeg finder forkasteligt.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *