[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Freenet - den kontroversielle diskussion"Esben Jensen" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
>
> Nej nu må du lige forklare hvad du rent konkret lægger i begrebet stå
> til ansvar for sine handlinger. De forsøgte at skjule sig, de forsøgte
> at undgå myndighederne. Hvad er det helt konkret for en handling du
> mener der gør dem bedre?

De røg i spjældet for deres forbrydelser, når de blev opdaget, de
forsøgte ikke som en freenet servers ejer at løbe fra deres gerninger
med en undskyldning om at de ikke vidste hvad der foregik. Historien
fortæller ikke om eksempler på cykelbude, der er blevet arresteret for
at bringe blade ud uden at vide det. Den fortæller slet ikke om en
illegal undergrundsbevægelse, der misbrugte uskyldige til at udføre sine
ulovligheder. De der gjorde de ting vidste hvad de gjorde, de valgte at
begå ulovligheder, og de røg selv i spjældet eller det der var værre for
deres handlinger. Derfor stillede de sig heller ikke op og råbte op om
deres gerninger.
Ole stiller sig op og råber ud i verden, at han gerne stiller sin server
til rådighed for en hvilken som helst forbryder, at han ikke kan kende
den der kommunikerer ved hjælp af hans server, og at det forøvrigt er
med vilje, at den er indrettet sådan så han ikke kan blive tvunget til
at afgive oplysninger om afsenderen.
Nu er det altså ulovligt at fremstille, opbevare og formidle visse
billeder - og det er det ikke på grund af bornerthed eller moralsk
forkvabbelse, men simpelthen fordi man som samfund ikke vil acceptere
det overgreb der bliver taget, opbevaret og distribueret billeder af.
Dette er for Ole blot ytringer uden sammenhæng med den virkelighed de
fremviser, og ytringer er noget man for enhver pris skal lade flyde
rundt. For mig er det konkrete nulevende voksne, med konkrete nulevende
ofre for konkrete, helt aktuelle forbrydelser, og jeg holder de der
tillader distrubutionen af deres billeder for ansvarlige for at kunne
medvirke til at forbryderne kan blive fanget.
Jeg køber ikke ideen om, at man kan påtage sig ansvaret for at disse
forbrydere kan distribuere billederne uden at kunne genkendes, uden selv
at få det på sine egne skuldre.
Jeg anerkender ikke, at Ole, hvis hans server bruges til at distribuere
den slags billeder med eller uden hans viden, kan påberåbe sig, at han
ikke kan vide hvem de kom fra, og at han derfor er uskyldig, når hans
maskine bruges til at formidle dem, fordi han bevidst har valgt en
løsning, der gør det umuligt for ham at vide det.
Hvis Ole derimod har kontrol over hvem der lægger materiale på hans
server, og han kan identificere afsenderne, så bliver han selv et offer,
hvis nogen i det skjulte formidler ulovlige billeder. Hvis Oles kontrol
ikke er effektiv, så nogen kan formidle ulovlige billeder under falsk
identitet, er han et fjols eller offer, men det er netop ikke tilfældet
her.
>
> Jeg tror ikke Ole mener han spreder børneporno. Det kan lade sig gøre
> fordi Ole blandt mange andre lægger infrastruktur til, men i det
> tilfælde er TDC lige så skyldig. Hvis TDC ville kunne de også gøre en
> aktiv indsats for at forsøge at gøre folk mindre anonyme, og det ville
> højst sandsynligvis begrænse brugen af børneporno.

TDC og andre udbydere gør sig ikke anstrengelser for at skjule
afsenderens identitet, det gør den der sætter en freenet server op.

> Disse tiltag er ikke kun af det gode, men nogle gange må man også tage
> bestik af virkeligheden og handle derefter.

Du mangler lige "og stå ved sine handlinger", hvilket i dette tilfælde
vil sige påtage sig ansvaret for alt hvad ens server bruges til.

> > Kineseren skal bruge kobber eller radiosignaler, og han udsætter sig
> > derfor under alle omstændigheder for at kunne spores. Din server
> > kommunikerer jo ikke uden om hans telefoncentral, så dit forsøg på
at
> > give ham frihed til at ytre sig er kun et surrogat.
>
> Han kan spores men det er dyrere fordi det ikke kan gøres centralt.
> Derfor er det et mindre antal personer man kan spore. Det er altså
ikke
> helt uden virkning.

Nonsens. I et land hvor folk dør af sult mens regeringen bygger raketter
og atombomber er ingen udgift for stor, når det drejer sig om at
undertrykke opposition. Prioriteringen er: Det koster X kroner til
aflytningsudstyr og kontrol, bliver der penge tilbage til at etablere
centralen.

>
> Ja det er ulempen, man giver også mulighed for knap så gode ting.

Det er netop ikke en ulempe, det er et bevidst valg, som man må stå til
ansvar for at have truffet. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *