[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

[ITPOLITIK] FW: Mjukvarupatent inom EU (fwd)Fin artikel. Jeg har lige gjort linjerne lidt kortere så den er nemmere at
læse. Umiddelbart vil jeg sige at der findes svenske aviser som vil tage
denne artikel som den er.

ErikJ, hvad siger du?

-------------------------------

Till den det vederbör


Jag arbetar på WM-data Ellips AB som utvecklar och levererar
programprodukter inom CRM, Billing och EDM för Nyttighetssektorn (El
Vatten Fjärrvärme Gas Renhållning etc.)

Vi är ett medelstort utvecklings- och tjänsteföretag (ca 250 personer) och
konkurrerar med både mindre och större leverantörer.

Jag har tagit del av EU-kommissionens direktivförslag avseende
"patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar", och tvingas konstatera
att vi, om detta blir en realitet, är tvungna att till våra
utvecklingskostnader lägga ytterligare en. Patent.

Hanteringen av patent innebär dels kostnader för att skydda de delar som
tidigare var garanterade skydd under upphovsrätten och dels kostnader för
licenser till de företag som gör anspråk på att äga patent på delar av vår
produktportfölj. Att ett företag som lyckas hävda sina patenträttigheter
på en del eller funktion i våra produkter, dessutom kan vägra oss licens
att använda denna funktion, finner jag rent av skrämmande.

Jag ställer mig oerhört tveksam till att dessa kostnader kommer att betala
sig i ökade intäkter eller marknadsandelar. Snarare ser jag att vi med
våra begränsade resurser, jämfört med de stora aktörerna, kommer att få
ännu svårare att hävda oss gentemot dessa.

Man kan inte skylla utvecklingen på IT-området under de senaste
decennierna för att ha stått stilla, och jag har mycket svårt att se hur
patent på mjukvara skulle befrämja denna utveckling. För det är väl det
som är meningen med patent över huvud taget, att från samhällets sida
erbjuda ett lagligt skydd, för den som genom innovation och hårt arbete
driver utvecklingen framåt. Dvs med gemensamma samhälleliga resurser
stödja en utveckling som annars inte skulle ägt rum, då ingen vågat ta de
ekonomiska riskerna. Detta problem existerar inte inom IT-sektorn. Alltså
är samhällets motiv att ge detta stöd obefintligt. Meningen med patent är
väl inte att ge den som har resurser att hantera juridiken möjligheter att
tjäna mer pengar?

Vi har hittills klarat oss utmärkt med det skydd för våra produkter och
"uppfinningar" som erbjuds genom upphovsrätten.


Olof Axelsson
Produktansvarig
WM-data Ellips AB
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *