[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

FW: Mjukvarupatent inom EU
>  -----Original Message-----
> From: 	Axelsson Olof  
> Sent:	den 28 februari 2002 11:54
> To:	'sslug@sslug'; 'sslug@sslug'; 'sslug@sslug'
> Cc:	'sslug@sslug'; Dahl Mats; Persson Stefan
> Subject:	Mjukvarupatent inom EU
> 
> Till den det vederbör
> 
> 
> Jag arbetar på WM-data Ellips AB som utvecklar och levererar programprodukter inom CRM,
> Billing och EDM för Nyttighetssektorn (El Vatten Fjärrvärme Gas Renhållning etc.)
> 
> Vi är ett medelstort utvecklings- och tjänsteföretag (ca 250 personer) och konkurrerar
> med både mindre och större leverantörer.
> 
> Jag har tagit del av EU-kommissionens direktivförslag avseende "patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar",
> och tvingas konstatera att vi, om detta blir en realitet, är tvungna att till våra utvecklingskostnader lägga ytterligare en.
> Patent.
> 
> Hanteringen av patent innebär dels kostnader för att skydda de delar som tidigare var garanterade skydd under
> upphovsrätten och dels kostnader för licenser till de företag som gör anspråk på att äga patent på delar av vår 
> produktportfölj.
> Att ett företag som lyckas hävda sina patenträttigheter på en del eller funktion i våra produkter,
> dessutom kan vägra oss licens att använda denna funktion, finner jag rent av skrämmande. 
> 
> Jag ställer mig oerhört tveksam till att dessa kostnader kommer att betala sig i ökade intäkter eller marknadsandelar.
> Snarare ser jag att vi med våra begränsade resurser, jämfört med de stora aktörerna, kommer att få ännu svårare
> att hävda oss gentemot dessa.
> 
> Man kan inte skylla utvecklingen på IT-området under de senaste decennierna för att ha stått stilla,
> och jag har mycket svårt att se hur patent på mjukvara skulle befrämja denna utveckling.
> För det är väl det som är meningen med patent över huvud taget, att från samhällets sida erbjuda ett lagligt skydd,
> för den som genom innovation och hårt arbete driver utvecklingen framåt.
> Dvs med gemensamma samhälleliga resurser stödja en utveckling som annars inte skulle ägt rum,
> då ingen vågat ta de ekonomiska riskerna.
> Detta problem existerar inte inom IT-sektorn. Alltså är samhällets motiv att ge detta stöd obefintligt.
> Meningen med patent är väl inte att ge den som har resurser att hantera juridiken möjligheter att tjäna mer pengar?
> 
> Vi har hittills klarat oss utmärkt med det skydd för våra produkter och "uppfinningar" som erbjuds genom upphovsrätten.
> 
> 
> Olof Axelsson
> Produktansvarig
> WM-data Ellips AB
> 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *