[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patentoversættelse IINu har jeg fortalt om E-handelspatentet og E-betalingspatentet så mange
gange, at det var på tide også at få oversat E-betalingspatentet til et
forståeligt dansk.

Her er den engelske tekst. Nedenfor er min oversættelse. Kritik modtages
gerne da det ikke just er let at oversætte patentprosa til dansk. De
findes også på: http://www.softwarepatenter.dk/e-betaling.html

(Hvis nogen af jer har rodet med Dankortbetaling via PBS på Internettet,
så skulle I gerne opnå en kølig fornemmelse hele vejen ned af ryggen).


/Ole


A method for effecting electronic payments for transactions relating to
the purchase of goods offered by suppliers to customers via a public
computer network (10), to which are connected supplier servers (20) and
customer stations (30), the method being characterised in that it includes
the steps of:

(a) development, by a supplier server connected to the network, of a
transaction authorisation request, or payment ticket, concerning a
purchase envisaged between the supplier and a customer, and comprising
information relating to the supplier, the customer, the purchase object
and the price,
(b) transmission of the payment ticket via the computer network to a
payment server (40) which is distinct from the customer station and
supplier server,
(c) automatic verification by the payment server of whether the payment of
the price is authorised for the concerned customer, the verification being
effected, according to the amount of the price to be paid, either by
interrogation of a customer account that belongs to the customer, is kept
by the payment server and is intended for the payment of small sums, or by
interrogation on a banking network, independent of the computer network,
for the payments of higher sums,
(d) if the verification is positive, development by the payment server of
a transaction authorisation or voucher including at least a part of the
payment ticket information,
(e) transmission of the voucher to the supplier server via the computer
network, so as to authorise the conclusion of the purchase, and
(f) when a voucher is transmitted after verification by interrogation of a
customer account kept by the payment server, debiting the customer account
of the amount of the purchase, and crediting the amount of the purchase to
the supplier account relative to the concerned supplier and kept by the
payment server.


Oversættelse

En metode til at udføre elektronisk betaling for
transaktioner der relaterer sig til køb af varer eller tjenesteydelser
tilbudt af leverandøren til kunden via et offentlig computernetværk (10),
(f.eks. Internettet) som er forbundet til leverandørens servere (20) og
kundens computer (30). Metoden er karakteriseret ved flg. trin:

(a) Ud fra det ønskede køb mellem leverandøren og kunden laver
leverandørens server en forespørgsel om transaktionstilladelse eller en
betalingsbillet (Dette hedder hos PBS en payment-request).
Betalingsbilletten indeholder information om leverandøren, kunden, den
ønskede vare og prisen.
(b) Betalingsbilletten overføres via computernetværket (F.eks.
Internettet) til en betalingsserveren (40) som ikke er den samme som
hverken kundens computer eller leverandørens server (F.eks.
betalingsserveren hos PBS).
(c) Betalingsserveren checker automatisk hvorvidt betalingen af prisen er
tilladt for den pågældende kunde. Checket afhænger af prisens størrelse.
Checket foregår enten ved at forhøre kundens konto, som er på
betalingsserveren (Denne konto bruges til små beløb) eller ved at forhøre
via et bank-netværk (F.eks. via PBS' net), som er uafhængigt af
computernetværket (Dette bruges til betaling af større beløb).
(d) Hvis checket falder positivt ud, laver betalingsserveren en
transaktionstilladelse eller en veksel, som mindst inkluderer dele af
informationen i betalingsbilletten (I PBS' løsning kaldes denne veksel for
en 'ticket' - ja det er lidt forvirrende, at dette patent bruger 'ticket'
om betalingsbilletten).
(e) Betalingsserveren sender vekslen til leverandørserveren via
computernetværket, så leverandørenserveren kan tillade købet.
(f) Når en veksel efter verifikation mod kundens konti på
betalingsserveren transmitteres fra leverandørserveren til
betalingserveren, hæves beløbet for købet på kundens konto og indsættes på
leverandørens konto.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *