[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Punkter forberedt til EU-RådsmødetIM den 1.marts 2002On Wed, 27 Feb 2002, Anne Østergaard wrote:

[... EU-enhedspatentet ...]

Det har jeg sådan set ikke rigtig nogen kommentarer til. Jeg synes, det er
helt fint at harmonisere EU's patentsystemer (Men det skal ske på den
rigtige måde).

(Jeg har formatteret resten, så den er nemmere at læse. Det er også
grunden til, at jeg quoter det hele).

> Nyt notat
>
> 8. Direktivforslag vedrørende patentering af software
>
> 1. Baggrund og indhold
>
> Kommissionen gennemførte i 2000 en høring af medlemslande og
> interessenter med henblik på at afklare en fælles europæisk holdning
> til patentering af software. Resultatet fra den gennemførte høring
> blev fremlagt i en rapport i juli 2001.
>
> På baggrund af den gennemførte høring har Kommissionen formuleret et
> direktivforslag, der dog endnu ikke er fremsat. Indholdet af forslaget
> kendes endnu ikke, men på baggrund af Kommissionens høringsdokument og
> de indkomne svar må det forventes, at forslaget så vidt muligt søger
> at harmonisere den gældende retsstilling.

Det må vi sige er delvist korrekt. Det forsøger at harmonisere den
gældende praksis og ophøje denne til lov.

> Efter den Europæiske Patent Konvention (EPK) er det ikke muligt at
> patentere opfindelser, der alene udgør programmer for datamaskiner.
> Bestemmelsen er formuleret meget elastisk

Nej. Den er ikke formuleret elastisk. Den er _fortolket_ elastisk.

> og fortolkningen betyder i praksis, at det er muligt at patentere
> software, hvis opfindelsen opfylder de almindelige betingelser for
> patentering. Det vil sige, at hvis en softwareopfindelse anvendes til
> at løse et teknisk problem på en ny måde og væsentligt adskiller sig
> fra al lerede kendte anvendelser, er der tale om en patenterbar
> opfindelse. Derimod kan software som udelukkende bruges til f.eks.
> finansielle beregninger ikke patenteres, fordi denne proces ikke anses
> som værende teknisk.
>
> 2. Europa-Parlamentets holdning
>
> Da forslaget endnu ikke er fremsat, har det ikke været behandlet i
> Europa-Parlamentet.
>
> 3. Nærheds- og proportionalitetsprincippet
>
> Da forslaget ikke er fremsat, kan dette ikke vurderes.
>
> 4. Gældende dansk ret
>
> De danske regler om beskyttelse af software findes i lovbekendtgørelse
> nr. 618 af 27. juni 2001 om ophavsret samt i lovbekendtgørelse nr. 781
> af 30. august 2001 om patentlov. Patentlovens regler er i
> overensstemmelse med reglerne i Den Europæiske Patentkonvention, som
> er beskrevet ovenfor i afsnittet om baggrund og indhold.
>
> Software beskyttes endvidere udtrykkeligt i henhold til
> ophavsretslovens § 1, stk. 3. De elementer af softwaren, som er
> beskyttet af ophavsretten, er de elementer, som kan betegnes som
> kunstneriske eller litterære, og ikke den bagvedliggende idé.
> Patentlovgivningen beskytter derimod selve ideen, som har resulteret i
> en konkret opfindelse - og som er knyttet til anvendelsen.
>
> Ophavsretten opstår uden registrering.
>
> 5. Høring
>
> Forslaget er endnu ikke fremsat og har derfor ikke været udsendt i
> høring.

Hvordan kommer vi med til den?

Vi kan i øvrigt godt allerede nu begynde at lave et høringssvar.

> 6. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser
>
> Hvis de europæiske regler for patentering ændres på baggrund af et
> endeligt vedtaget direktiv, kræves en tilsvarende ændring af den
> danske patentlov.  Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at
> vurdere de statsfinansielle konsekvenser.
>
> 7. Samfundsøkonomiske konsekvenser
>
> Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere de
> samfundsøkonomiske konsekvenser.

Aha. Se, dette er interessant. Hvem skal lave denne vurdering? Og hvordan
får vi dem til at medtage de negative effekter ved softwarepatentering?

> 8. Tidligere forelæggelse for Europaudvalget
>
> Sagen har ikke tidligere været forelagt Europaudvalget.
> Revideret udgave.
> Nye tekstafsnit er markeret med kursiv.
> Slut

/Ole
-- 
Søges: 2-3 vær. lejlighed i Kbh K N Ø V. Eje, andel eller leje. Pris < 55/m2
Så hvis du kender nogen, der kender nogen, så drop en mail. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *