[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Open Source i det offentligeOn Tue, 12 Feb 2002, Niels Jørgensen wrote:

> Tak til Carsten, Mads og Anne for input (d. 5.2. på IT-politik).
Jamen, selv tak da.


> Folkeskolen:
> Selv om vi ikke kan argumentere for noget konkret på folkeskoleområdet, 
> forekommer det dog oplagt at der generelt er et problem med lock in, som 
> det hedder, i forhold til Microsofts produkter. 

En ting som formentlig også er irrelevant for gruppen, men som jeg ikke
kan lade være med at nævne, er at man, ved at lære eleverne kun at bruge
MS produkter, faktisk oplærer dem til at overtræde loven! (Forklaring
følger). Samfundet bruger masser af penge på at lære børn at de ikke må
stjæle for 5 kroner tyggegummi i supermarkedet, politi, skole, mv,
samarbejder i SSP (eller hvad det hedder) og det er vældigt. Men, samtidig
insisterer man på at platformen for IT indlæring skal være MS - lukket og
kostbart. Hvis eleverne af de mindrebemidlede forældre skal have adgang
til at "rode med det" derhjemme, så skal der _både_ invisteres i hardware
og i software. Det bliver der ikke. Der bliver måske købt hardware og så
stjålet software. Og, det gælder også for de velstillede. Resultatet er en
hel generation af folk (0-30, eventuelt mere) der ikke forstår at det er
en forbrydelse at stjæle software!

Det er i mine øjne _meget_ mærkværdigt. Istedet burde folkeskolen satse på
software der ville være omkostningsfrit for eleverne at anskaffe sig
derhjemme. Principperne for brug er de samme og det er ikke folkeskolens
opgave at undervise i bestemte produkter, men at lære eleverne et
fundament de kan bruge i mange sammenhænge.

Så siger du
> Så man kan på et helt 
> generelt plan sige, at folkeskolen er et vigtigt område at overveje 
> alternativer til MS produkter, for at mindske de uheldige konsekvenser 
> af binding til en enkelt leverandør.
> 
> Round trip dokument-udveksling:
> Det som IT-cheferne bl.a. lægger vægt på, er "round trip" udveksling af 
> tekstbehandlede dokumenter. Altså, pågældende f.eks. styrelse i det 
> offentlige modtager udkast til brev fra ministeren til folketinget, 
> skrevet med en side 1 med ministeriets logo etc. Styrelsen retter og 
> sender brevet tilbage. Det skal bare virke. 

Det har vi jo allerede set eksempler på, i TV udsendelser, at det ikke
engang virker med MS produkter, _NETOP_ fordi det er en lukket standard.
Var det ikke Birte Weiss ministerium der ikke kunne snakke med
finansministeriet?

Fra min personlige erfaring kan jeg fortælle at, (uden at bruge
makroer eller quicksave, som smadrer alt)
- det er muligt at lave et dokument i MS Word 97 DK, som ikke kan indlæses
 i MS Word 97 UK. 
- da min bror skulle ansøge om ph.d i Canada, skulle han bruge nogen
 dokumenter skrevet i MS Word, Mac 97 US. Disse kunne ikke indlæses i 
 MS Word DK 97 eller DK 2000. Jeg indlæste dem i StarOffice 5.1 og gemte
 dem som Word 97 filer, hvorefter han kunne læse dem ind i sin MS Word,
 og skrive dem ud. (Med en del mangler i f.eks. formatering).
- Word dokumenter er ikke printfaste. Da jeg skulle ansøge om ph.d. på KU, 
 skulle jeg udfylde et worddokument. Jeg forsøgte at skrive det ud på
 een af DIKU's "officielle" MS-KU PC'ere, men da vores printer var en
 anden end den sekretæren på naturvidenskabeligt fakultet brugte, stod
 det hulter til bulter, med f.eks. streger igennem feltet til mit navn,
 mv. (Det endte med at jeg fik hende til at fakse en kopi).

MS's dokument formater er _designet_ til at tvinge dig ind i en lock-in &
opgraderingscyklus. Det må være prioritet nummer eet af flytte sig væk fra
disse formater.

> Et vigtigt spørgsmål er om OpenOffice eller andre har et tilstrækkelig 
> godt MS Word-filter til at der kan laves round trip udveksling i 
> .doc-format (97 eller 2000) ? eller en Open Source-løsning kræver at man 
> går videre, og indfører en ny dokumentstandard indenfor f.eks. et helt 
> ministerområde ?

Som sagt; Man skal indføre en åben standard for dokumenter. Du skriver
selv at man ikke skal lave lock-in - men, at binde sig til et bestemt
_format_, som er lukket og kun understøttes 100% af een producent er jo
netop lock-in! Du vil aldrig kunne lave en applikation der understøtter
dette 100%.

> Enig i at vi også skal tænke i sådanne baner. Mit indtryk er at mange 
> steder i den danske offentlige administration, er der så megen 
> udveksling af dokumenter med omfattende grafik m.m. at transformation 
> til HTML eller andet vil være et væsentligt problem, hvis man ikke har 
> etableret en aftale på forhånd om et begge parter bruger det alternative 
> format.

En sådan aftale ville være et _kæmpeskridt_ på vejen imod at etablere et
grundlag for en reel konkurrence på dette marked, hvilket er _meget_
tiltrængt.

> Arbejdsgruppen har nu holdt to møder. Mit generelle indtryk er at det vi 
> især mangler er *cases* fra offentlige, administrative organisationer i 
> Danmark, evt. Norden, som har indført OSS. 

Der burde være nogen erfaringer at hente fra Finland, hvis jeg ikke husker
galt.

http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-12-20-004-20-NW-DP

De er vist desværre ikke nået så langt, men i det mindste er de gået i
gang!

Materiale som f.eks. siger 
> "nu har det og det bystyre i Florida indført OSS" er reelt svært at 
> bruge i en beslutningsproces i DK. Her vil man være interesseret i at se 
> en mere grundigt gennemarbejdet case. Hvor det er klart hvilke opgaver 
> der løses, hvilken brug af f.eks. tekstbehandling er der tale om; og 
> helst mulighed for at tale med folk om indhøstede positive *og* negative 
> erfaringer, og foranstaltninger i øvrigt. Pt. har vi to danske cases som 
> vi ønsker at undersøge: Forbrugerinformation og et AMU-center 
> (Arbejdsmarkeds-uddannelse).

Ellers må man jo starte nogen forsøg op (hvis man ellers mener sit arbejde
alvorligt). 

Men, hvis det forhånd er et krav at al software skal kunne forstå alle
afkroge af MS's formater, så kan man lige så godt give op, og anbefale at
statens IT udliciteres til Microsoft Danmark. De kan heller ikke opfylde
dette krav (man ældre Word dokumenter kan ikke læses af de nyere udgaver
af Word "i alle afkroge"), men er naturligvis dem der kommer tættest på
det.

Mads

-- 
Mads Bondo Dydensborg.                sslug@sslug
Today, the record companies are saying MP3s are the biggest evil. Tomorrow 
they're going to say they're the greatest thing when they figure
them out.
                - Gene Kan, Gnutella developer 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *