[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Open Source i det offentligeAng. arbejdet i Teknologirådet om Open Source i den offentlige administration:

Tak til Carsten, Mads og Anne for input (d. 5.2. på IT-politik).

PostgreSQL:
Carsten og Mads gjorde opmærksom på at PostgreSQL understøtter transaktioner, så det kunne jeg rette.


Folkeskolen:
Carsten opfordrede til at inddrage folkeskolen og andre uddannelsesområder. Det mener vi ikke at have tilstrækkelig indsigt i folkeskolen til. I arbejdsgruppen sidder tre folk med en baggrund som IT-chefer og lignende i det offentlige. På den baggrund kan arbejdsgruppen sige noget om hvilke krav der stilles til IT i *administrationen* i det offentlige, det område vil vi holde os til.


Selv om vi ikke kan argumentere for noget konkret på folkeskoleområdet, forekommer det dog oplagt at der generelt er et problem med lock in, som det hedder, i forhold til Microsofts produkter. Så man kan på et helt generelt plan sige, at folkeskolen er et vigtigt område at overveje alternativer til MS produkter, for at mindske de uheldige konsekvenser af binding til en enkelt leverandør.

Round trip dokument-udveksling:
Det som IT-cheferne bl.a. lægger vægt på, er "round trip" udveksling af tekstbehandlede dokumenter. Altså, pågældende f.eks. styrelse i det offentlige modtager udkast til brev fra ministeren til folketinget, skrevet med en side 1 med ministeriets logo etc. Styrelsen retter og sender brevet tilbage. Det skal bare virke. IT-afdelingen skal ikke lægges ned af utilfredse brugere som ikke kan lave den form for tekstbehandling som kræves.


Et vigtigt spørgsmål er om OpenOffice eller andre har et tilstrækkelig godt MS Word-filter til at der kan laves round trip udveksling i .doc-format (97 eller 2000) ? eller en Open Source-løsning kræver at man går videre, og indfører en ny dokumentstandard indenfor f.eks. et helt ministerområde ?

Carsten skrev:
"Alle emails med word attachments .. returneres med en fejl, og en
forklaring om hvordan de kan sendes i HTML eller andet tilsvarende
offentligt format. Det ville måske løse problemet."

Enig i at vi også skal tænke i sådanne baner. Mit indtryk er at mange steder i den danske offentlige administration, er der så megen udveksling af dokumenter med omfattende grafik m.m. at transformation til HTML eller andet vil være et væsentligt problem, hvis man ikke har etableret en aftale på forhånd om et begge parter bruger det alternative format.

Mads foreslår en "kombineret" strategi (f.eks. OpenOffice + MS Word), det har flere i gruppe også foreslået, og jeg tror det bliver netop den fremgangsmåde vi kigger på.

Carsten og Anne henviser også til en lang række dokumenter (og jeg har også gemt mange af Annes tidligere referencer). Også tak for dem. Jeg er stadig i gang med at pløje dem igennem.

Arbejdsgruppen har nu holdt to møder. Mit generelle indtryk er at det vi især mangler er *cases* fra offentlige, administrative organisationer i Danmark, evt. Norden, som har indført OSS. Materiale som f.eks. siger "nu har det og det bystyre i Florida indført OSS" er reelt svært at bruge i en beslutningsproces i DK. Her vil man være interesseret i at se en mere grundigt gennemarbejdet case. Hvor det er klart hvilke opgaver der løses, hvilken brug af f.eks. tekstbehandling er der tale om; og helst mulighed for at tale med folk om indhøstede positive *og* negative erfaringer, og foranstaltninger i øvrigt. Pt. har vi to danske cases som vi ønsker at undersøge: Forbrugerinformation og et AMU-center (Arbejdsmarkeds-uddannelse).

På grund af manglen af cases, er jeg alvorligt i tvivl om hvor brugbart resultatet af gruppens arbejde vil blive. I manglen af cases, kunne man måske fokusere mere på at afprøve nogle desktoppe (forskellige konfigurationer af OSS kontorprogrammel), men på den anden side er det ikke der gruppens kompetence ligger.

Hilsner -
Niels Jørgensen. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *