[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra Rådsmødet IM 26.november 2001Dette referat har jeg fundent på Økonomi-og Erhvervsministeriets
hjemmeside.
www.em.dk

Bemærk at EPO´s beslutninger ikke kan prøves ved EF- Domstolen!

Referat af rådsmødet (Indre Marked, forbruger og turisme) den 26.
november
2001
Klip<<
Fællesskabspatentet 
På trods af drøftelser ad 3 omgange lykkedes det ikke at nå til enighed
om
en fælles strategi for EF-patentet. Formandskabet måtte ved mødets
afslutning konstatere, at der ikke kunne indgås kompromis mellem
delegationerne om sprogregimet, de nationale kontorers rolle og
domstolssystemet. 
Fra dansk side blev givet udtryk for en positiv holdning over for
formandskabets forslag til en sprog/oversættelsesordning, ligesom
forslaget
vedrørende de nationale kontorers rolle kunne accepteres, fordi det
omfattede kvalitetssikring af arbejdet. Om domstolssystemet tilkendegav
Danmark en principiel støtte til et fælles, centralt domstolssystem. Det
blev samtidig understreget, at Danmark ikke mener, at domstolssystemet
kan
vedtages inden Nice-traktatens ikrafttræden, og at Danmark må tage et
generelt forbehold med henvisning til grundlovens § 20.
Det er muligt, at sagen vil blive taget op på Det Europæiske Råds møde i
Laeken den 14. december 2001. 
Klip<<
-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *