[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

[Fwd: Open source i den offentlige administration]



Hej,

Jeg har lagt et oplæg om Open Source i det offentlige ud på
www.ruc.dk/~nielsj/open-source/tr/osso.pdf.

Oplægget vil i en senere udgave blive sendt til den
arbejdsgruppe jeg deltager i under Teknologirådet og som jeg omtalte i mail til it-politik d. 20. januar.


Jeg hører gerne kommentarer.

Oplægget er et udtryk for de overvejelser jeg har gjort mig her i den indledende fase af gruppens arbejde. Konteksten er bl.a. projektoplægget (se henvisningen i mail d. 20. januar), især dets fokus på økonomi.

OBS - det er altså ikke et samlet oplæg om hele problematikken vedr. open source i det offentlige, men et input til definition af begreber og arbejdsopgaver.

Med venlig hilsen,
Niels Jørgensen.

-------- Original Message --------
From: - Sun Jan 20 19:02:12 2002
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Message-ID: <sslug@sslug>
Date: Sun, 20 Jan 2002 19:02:06 +0000
From: Niels Jørgensen <sslug@sslug>
Reply-To: sslug@sslug
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.4) Gecko/20011019 Netscape6/6.2
X-Accept-Language: en-us
MIME-Version: 1.0
To: sslug@sslug
CC: sslug@sslug
Subject: Open source i den offentlige administration
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit


Hej,

Jeg vil gerne informere om en arbejdsgruppe om Open source software, jeg
deltager i. Det er i regi af Teknologirådet. Rådet blev så sent som
fredag d. 11. januar reddet fra finansministeriets dødsliste
over Råd & Nævn, hvilket var samme dag gruppen holdt sit første møde.

Arbejdsgruppen skal til sommer komme med en rapport indeholdende
anbefalinger om brug af open source i det offentlige. Arbejdsgruppen
taler kun på egne vegne. Medlemmerne er ulønnede og folkene fra
Teknologirådet har til opgave at være sekretariat og en form for
projektledelse.

Et meget spændende arbejde ! Forhåbentlig kan vi kvalificere
diskussionen og give open source-anvendelsen et skub fremad der hvor det
er relevant. Personligt glæder jeg mig også til at blive klogere på det,
i mine øjne, meget komplicerede emne.

Jeg sidder ikke i gruppen som repræsentant for SSLUG. Jeg vil gerne
have input til mine egne bidrag i gruppen fra diskussioner i SSLUG-regi,
ligesom jeg også opfatter det som min rolle i forhold til hele
arbejdsgruppen at sikre at SSLUG inddrages, bl.a. ved en workshop der
pt. er planlagt til onsdag d. 24. april kl. 13-16.

Specielt kunne jeg godt tænke mig hvis der var folk i SSLUG som havde
tid og mulighed for at undersøge og dokumentere erfaringer fra
offentlige institutioner, der har taget open source i brug. Gerne fra
udlandet, herunder Pentagon og bystyrene i Wien og Bruxelles.

Jeg vil offentliggøre mine egne udkast og oplæg til gruppen, jeg håber
at være klar med et inden for en uges tid.

Eventuelt kunne emnet diskuteres på et møde på Vagabondo's forud for
et af SSLUG-foredragene - eller på anden vis ?

Se projektbeskrivelse for arbejdsgruppen på Teknologirådets hjemmeside
www.tekno.dk.

Med venlig hilsen,
Niels Jørgensen.





 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:15 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *