[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] FSK støtter monopoldannelseJoergen Ramskov wrote:
> 
> "Ole Husgaard" <sslug@sslug> wrote in message
> news:sslug@sslug
> Joergen Ramskov wrote:
> > Det synes jeg ikke umiddelbart jeg kunne finde?
> 
> > Licensafgifterne til Thomson kan ses på ovenstående
> > link.
> > At jeg ikke ved privat brug skal betale disse
> > afgifter, skyldes patentlovens paragraf 3, stk.3,
> > nr.1:
> >  "Eneretten omfatter ikke [...] handlinger, der
> >  udføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed."
> 
> Ok, men det er vel så kun hvis det har en eller anden relation til ens
> arbejde, ellers skal man vel ikke?

*Generelt* giver patentloven en eneret til patentets
indehaver.

Paragraf 3 præciserer denne eneret, og paragraf 3, stk.3
oplister nogle undtagelser til eneretten, herunder
ovenstående citat.


Dette er årsagen til at Open Source software ikke
kan indeholde en patenteret teknik:

Ovenstående citat viser, at Open Source definitionens
punkt 6 (No Discrimination Against Fields of Endeavor) ikke
er opfyldt, idet erhvervsmæssig brug er ulovlig samtidig med
at ikke-erhvervsmæssig brug er tilladt.

For Open Source er også paragraf 3, stk.2 farlig,
idet den bl.a. siger:
 "Eneretten indebærer ligeledes, at andre end patenthaveren
  ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved at levere eller
  tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte
  opfindelsen, midler til at udøve denne her i landet,
  såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i
  opfindelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved,
  eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er
  egnede og bestemt til sådan anvendelse."
Dette citat gør at Open Source definitionens punkt 1 (Free
Redistribution) ikke kan opfyldes, hvis softwaren bruger en
patenteret teknik, idet videregivelse nødvendigvis må være
betinget af om modtageren er berettiget til at benytte den
patenterede teknik.

Open Source definitionens punkt 5 (No Discrimination
Against Persons or Groups) krænkes også, idet kun
personer med licens på patentet må bruge softwaren.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *