[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Gartner rapport, der konkluderer, at Microsoft er billigere end Linux???Anne Østergaard wrote:
> 
> Hvem kender noget til denne rapport?
> 
> Hvem kan have bestilt den?
> 
> Dette er kommet som en forespørgsel fra vore venner i Madrid, der ønsker
> en forklaring.

Jeg har netop fået dette fra Computerworld.

Vi vil da meget gerne se den rapport!

Venlig hilsen

Anne
---------------------------
CW 0132 (01-05-2001)

Linux dyrere end Microsoft
Af: Poul Hilbert

Gratis open source-programmer som Linux får dødsstødet i en dugfrisk
analyse fra Gartner, som overraskende lover besparelser på 15.000 kroner
pr. pc-arbejdsplads om året ved i stedet at købe software fra Microsoft.

En netop offentliggjort Gartner-analyse slukker for alle gode politiske
drømme om at punktere Microsofts monopollignende IT-dominans i den
offentlige sektor.
Efter flere års politisk pres fra Christiansborg undersøger
Forskningsministeriet således i øjeblikket, hvordan den offentlige
sektor
kan spare penge ved at anvende gratis open source-programmer som Linux i
stedet for betalingsprogrammer som Windows fra Microsoft. Men ifølge
Gartner-analysen er der ingen besparelse i open source - tværtimod.
Besparelsen er derimod hjemme ved at købe Microsofts Windows
2000-programmer og lade pc-arbejdspladserne køre som såkaldt tynde
klienter.
Tilsyneladende et paradoks, at man kan spare penge, fire milliarder
kroner
om året ved at købe software i stedet for at bruge gratis-software.
- Jeg var meget overrasket over, at der er så store beparelser at hente,
siger Ulrik Larsen, Gartner Consulting. Han er analytikeren bag
undersøgelsen, som er bestilt af en statslig institution. Datamaterialet
er
indsamlet i december 2000 og januar 2001. Ulrik Larsen vil ikke oplyse
kundens navn.
Gartner-analysen viser, at fede klienter (fuldt udbygget bruger-pc) med
Linux operativsystem er dyre at anvende, og et meget ringe udvalg af
programmer gør løsningen uanvendelig til professionelt brug. For fede
klienter med Windows 2000-operativsystem er anvendelsen dyr. Der er
programmer nok, men pc'erne er ikke tilstrækkeligt stabile.
For de tynde klienter (bruger-pc med browser-adgang til server) med
Linux
er der igen for få programmer til professionelt brug. Mens tynde
klienter
med et Microsoft-operativsystem koblet på en server topper med masser af
programmer og god stabilitet.
Det giver konklusionen i Gartner-analysen om, at tynde klienter vil
kunne
give en besparelse på omkring fire milliarder kroner om året for de
cirka
270.000 pc'er i stat, amter og kommuner.
- Der er ikke færre pc'er i det private erhvervsliv, så den totale
besparelse for det danske samfund vil være på mere end otte milliarder
kroner om året, siger Ulrik Larsen.

Billedtekst: Hvis Gartners analyse holder stik, er der ikke noget at
spare
for det offentlige ved at udskifte Windows med Linux.
Med en tynd klient på Windows er der en besparelse på 15.000 kr. pr.
pc-arbejdsplads om året på indirekte omkostninger med en mere effektiv
styring og administration.
 


> ---------------------------------------------------------
>         Text an article in Computerworld Denmark
>         May 10, 2001
> 
>         Save eight billion!
> 
>         A new analysis by Gartner shows that the private and
> public sector can save eight billion (approximately 951.000.000 US$) by
> dropping Linux and changing to thin Microsoft clients.
> 
>         The much talked about Open Source with free Linux
> software has now been surpassed by thin Microsoft clients. A Gartner
> analysis surprisingly shows, that up to 15.000 (approximately US$ 1.782)
> can be saved per year on each of the 270.000 pc's in the public sector,
> a total of four billion (approximately US$ 475.000.000). The private
> sector can save an additional four billion by switching to thin clients.
> 
> 
>         Linux more expensive than Microsoft
> 
>         Free Open Source programmes like Linux receives the kiss
> of death in a brand-new analysis from Gartner that surprisingly promises
> savings of 15.000 (approximately US$1.782) per pc workstation per year
> by buying software from Microsoft instead.
> 
>         A just published Gartner analysis puts an end to all
> good political dreams about puncturing Microsoft's monopoly-like
> IT-domination within the public sector.
> 
>         Following several years of political pressure from
> Christiansborg (Parliament), the Ministry of Research and Information
> Technology is currently investigating how the public sector can save
> money by utilising free open source programmes like Linux instead of
> paid-for programmes like Windows from Microsoft. But according to the
> Gartner analysis there are no savings in open source. On the contrary,
> savings can be achieved by buying Microsoft's Windows 2000 programmes
> and letting the pc workstations run as so called thin clients. An
> apparent paradox, that a saving of four billion is possible if you buy
> software rather than use free software.
> 
>         "I am very surprised that there are such large savings,"
> says Ulrik Larsen, Gartner Consulting. He is responsible for the
> analysis carried out on behalf of a State institution. The data for the
> analysis was gathered in December and January 2000. Ulrik Larsen will
> not reveal the client's name.
> 
>         The analysis shows that fat clients with Linux software
> are expensive to use and that a poor selection of programmes renders the
> solution useless for professional purposes. Use of fat clients with
> Windows 2000 operating systems is expensive too. There are programmes
> enough but the pc's are not sufficiently stable.
> 
>         In terms of thin clients (user pc with browser access to
> server) using Linux, the lack of programmes once again makes it
> problematic for professional use. Meanwhile thin clients with a
> Microsoft operating system linked to a server come out on top with lots
> of programmes and good stability.
> 
>         This leads to the conclusion that thin clients would
> enable savings of about four billion (approximately US$ 475.000.000) per
> year for the approximately 270.000 pc's in the public sector. "As there
> are just as many pc's in the private sector, the total savings would be
> in excess of eight billion (approximately 951.000.000 US$) per year,"
> says Ulrik Larsen.
> 
> 
> --
> Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *