[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Beskidte politiske tricks i ophavsretten"Anne Østergaard" wrote:
> Beskyttelse af rettigheder og kontrol, håndhævelse og opfølgende
> retssager i mængder!

Ja, og i et omfang der, efter min mening, rækker langt videre end
de fleste af dem der skaber det, som beskyttes, ønsker.

Det er ikke så meget kunstnerne, som underholdningsindustrien og
rettighedshavernes interesseorganisationer, der spiller dette
spil.

Her i landet er specielt de såkaldte fællesorganisationer blevet
et politisk problem, da de benytter "beskidte tricks" for at
kortslutte de normale demokratiske processer.


Et typisk eksempel på dette [looong rant]:

Her i landet er en revision af loven om ophavsret under
udarbejdelse. Fællesorganisationen COPY-DAN har nøje fulgt dette
arbejde, og har haft god tid til at rejse eventuelle bekymringer
overfor Folketingets Kulturudvalg.

Men ikke alle COPY-DANs ønsker blev rejst på normal måde. Et enkelt
blev gemt til en mediestorm på det strategisk rigtige tidspunkt:
Tidligt nok til at der kunne stilles ændringsforslag, men så sent
at man ikke kan nå at tænke konsekvenserne af ændringsforslaget
ordentligt igennem. (Altså samme strategi, som der blev brugt til
at indføre totalforbudet mod privat digital kopiering i 1995.)

I starten af denne måned startede COPY-DAN en kortvarig (2-3 dage)
mediestorm ved at udsende en pressemeddelelse, hvor det (ukorrekt)
blev hævdet at forslaget til ændring af ophavsretsloven ville
gøre brugen af Napster lovligt.
Dette fik Kulturministeren til i panik at lave et ændringsforslag
til ændringsloven. Kulturministeren mente dette var så vigtigt, at
hun ved fremsættelsen af ændringsforslaget udsendte sin første
pressemeddelelse i dette lovarbejde.

Ændringen er, at det nu skal være ulovligt for almindelige
forbrugere at tage en privat eller personlig kopi af et beskyttet
værk, hvis den kopi der bruges som forlæg er en ulovlig kopi.
Man har ikke haft tid til at overveje, om det er muligt at skelne
mellem lovlige og ulovlige forlæg.
Ændringen betyder således, at man som borger her i landet kan
overtræde loven ved at optage analogt fra den analoge radio. Det
er tilfældet, hvis der i den analoge radio afspilles en ulovlig
kopi.

COPY-DANs formål med dette er, efter min mening, *udelukkende* at
skabe en juridisk usikkerhed, som rettighedshaverorganisationerne
kan bruge til at skræmme befolkningen fra at kopiere værker fra
steder, der ikke ser "officielle" nok ud.

Da jeg rejste dette på Politikens onlinedebat, forsvarede en
tidligere medarbejder fra COPY-DAN dette med ordene:
  "Han roser dog COPY-DAN for at "bruge medierne på det
   strategisk rigtige tidspunkt" - selvfølgelig gør de
   det, det sku' da bare mangle!"


Som en konsekvens af denne panikændring, kan jeg nu risikere
uforvarende at komme i besiddelse af en ulovlig kopi af Linux
kernen, f.eks. på følgende måde:
1) Linus distribuerer kernen.
2) Hr. Fjols tager en kopi, og distribuerer den med det krav, at
   den ikke må bruges af rødhårede mennesker. Denne kopi er
   ulovlig, da GPL er overtrådt.
3) Hr. Idiot får en kopi af Hr. Fjols. Denne kopi er ulovlig, da
   den er taget fra et ulovligt forlæg.
4) Hr. Idiot uploader sin (ulovlige) kopi til sin webside, hvor
   han lader alle hente den som tilladt under GPL.
5) Jeg downloader kernen fra Hr. Idiots webside. Da jeg ingen
   mulighed har for at se at jeg kopierer fra et ulovligt forlæg,
   handler jeg i god tro. Men min kopi er ulovlig, da den er
   taget fra et ulovligt forlæg.
Da jeg har handlet i god tro, kan jeg ikke straffes, og min
ulovlige kopi af kernen kan ikke konfiskeres, MEN: Enhver, som
har en ophavsret til en del af kernen kan nu anlægge sag mod mig
med krav om betaling af vederlag, erstatning og godtgørelse i
henhold til ophavsretslovens paragraf 83. Vederlaget og
erstatningen afhænger af det tab, som rettighedshaveren har lidt
p.g.a. min ulovlige kopi (intet), men godtgørelsen er uafhængig
af eventuelt økonomisk tab.

Man kunne spørge hvordan en kernelhacker kan finde frem til mig:
Fra 1. april i år gælder en ændring af retsplejeloven, der giver
større muligheder for bevissikring ved immaterialkrænkelser.
Når Hr. Hacker ser Hr. Fjols' kopi (som distribueres i strid med
GPL), kan han med Fogedrettens hjælp få adgang til Hr. Fjols'
logfiler (og teleselskabernes for at kunne henføre IP numre til
personer). Ved en rekursiv fremgangsmåde finder Hr. Hacker frem
til Hr. Idiot, og bagefter til mig.
Jeg tror, at dette kan blive en god forretning for Hr. Hacker.

Resultatet for Open Source kan blive, at der bliver større pres
på de primære sites når det bliver risikabelt at downloade fra
mirrors.


For andre former for værker (f.eks. musik eller litteratur) er
konsekvenserne langt voldsommere, idet lovlydige mennesker kun
kan være nogenlunde sikre på ikke at overtræde loven, hvis de
betaler for værkerne.

DEN FRIE KUNST DØR MED DENNE ÆNDRING!!
(Undskyld, at jeg råbte.)


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *