[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] EM-rapport: ulæselige patenterJohan Wich wrote:
> Eller også er der bare en minister, der holder Open Source-verdenen for
> nar.

Når jeg læser redegørelsen, får jeg ikke det indtryk.
Tværtimod set det ud til, at Open Source i høj grad tages
alvorligt.
Problemet er nok nærmere, at dem der står bag redegørelsen
endnu ikke helt ved hvad Open Source er, og heller ikke
kender filosofien bag konceptet.

> Det kræver kun et absolut minimum af tid og resourcer af læse og
> forstå selve grundideen i OS.

Det er mit indtryk, at specielt erhvervsfolk kan have meget
svært ved at forstå grundideen i Open Source.
Erhvervsfolk er vant til at tænke på ejendomsret, og hvorledes
ejendomsretten bedst muligt kan udnyttes som indtægtskilde.
Ideen om at opgive mulighederne for at få indtægter på en
ejendomsret virker umiddelbart som vanvid for de fleste
traditionelle erhvervsfolk. Ophavsret og patentret er også
ejendomsret, selvom der her er tale om immateriel ejendomsret.

> Grundideen er jo netop, at der _IKKE_ er nogen, der har patent på
> noget. At det står _enhver_ frit for at bruge det offentliggjorte kode.

Dette er et vigtigt argument, som vi nok kommer til at gentage
nogle gange i den kommende debat.
Det er grunden til at det kræves, at Open Source frit skal
kunne bruges, kopieres, distribueres og modificeres.

Ophavsretsligt fungerer Open Source fint, fordi ophavsretten
kun beskytter det konkrete åndsværk, og ikke andre lignende
åndsværk der er frembragt uafhængigt.
Men patentretten giver ikke alene eneret til en bestemt
opfindelse, men også til enhver anden opfindelse, som
fungerer på samme måde - også selvom den anden opfindelse
er udviklet *helt* uafhængigt og uden viden om den første
patenterede opfindelse.

Så hvis patenter på software bliver tilladt, skal enhver
softwareudvikler (både Open Source og traditionel)
principielt undersøge alt, hvad der udvikles, for at sikre
at andres patenter ikke krænkes. Denne undersøgelse er dyr,
og redegørelsen ser ud til helt at glemme dette.

Prisen på patentundersøgelser er efter min mening et
vigtigt argument mod softwarepatenter: Traditionelle
softwareudviklere bør gøres opmærksom på, at de vil få
denne ekstra udgift, der efter min vurdering overstiger
omkostningerne til selve udviklingen. Og politikerne bør
gøres opmærksomme på, at Open Source udviklere ikke har
indtægter, der kan dække denne udgift.

Hvis vi kan få Regeringen til at give en reel vurdering
af de omkostninger, som softwareudviklere vil få til
patentundersøgelser, tror jeg at en langt større del af den
traditionelle softwarebranche vil være kritisk overfor
softwarepatenter.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *