[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patenter er unødvendige Information 21. maj 2001Fra Information:

 "Patenter er unødvendige"
 Debat 21. maj 2001
 Af PER CLAUSEN lektor
 Sydafrika-sagen bør udløse kritiske spørgsmål til hele systemet af
 patentrettigheder - også i de rige lande.

Vil du læse hele artiklen søg på: www.information.dk  under arkiv på
artiklens titel.

Uddrag af artiklen:

"
 Patent på kendt viden
 TRIPs-aftalen, der omfatter alle former for intellektuelle rettigheder,
kommer dels
 til at koste u-landene enorme beløb, dels vil aftalen blive en kraftig
hæmsko for
 u-landenes udviklingsproces. Mange i-lande er nemlig blevet rige ved
igennem
 deres egen udviklingsproces at kopiere mere udviklede landes teknologi.
Dette
 forhindres u-landene nu i at gøre, samtidig med de rige landes
virksomheder i
 mange tilfælde tager patent på viden, som befolkningerne i de fattige
har kendt til,
 men aldrig taget patent på. 
 I de senere år er der sket en udvidelse i de områder, hvor der kan
tages patenter,
 idet der nu er blevet muligt at patentere gener og softwareprogrammer.
Det er især
 USA, der fører an i denne udvidelse af områder, der kan patenteres,
idet
 patentmyndighederne inden for f.eks. softwareområdet med rund hånd
udsteder
 patenter, der ikke er originale, teknologiske innovationer, men bare er
programmer
 baseret på en matematisk algoritme.

 Patentkapløb
 Dette har medført et kapløb om patenter i USA, og da patenter forøger
 virksomheders værdi, opnår amerikanske virksomheder en
konkurrencefordel i
 forhold til europæiske, hvorfor de europæiske virksomheder ønsker at
rette den
 europæiske patentlovgivning ind efter den amerikanske. Herved vil
patenterne
 brede sig og den fri konkurrence blive begrænset. Patentsystemet
forsinker
 dermed udbredelse af teknologiske innovationer. Det er blevet stadig
mere tydeligt,
 at ikke bare TRIPs-aftalen, men hele patentsystemet bør revideres, da
de
 modvirker frihandel og primært er til gavn for de store virksomheders
aktionærer. 
 Her er tale om en konflikt, mellem hvad der skal betragtes som ejendom,
og hvad
 der skal betragtes som fælles offentlig viden. Jo flere områder, der
patenteres, jo
 mere indskrænkes den frie konkurrence. Det er ejendomsret, der står
over for
 frihandel. Det kan undre, at de liberalister ikke har protesteret over
denne udvikling,
 men måske er den megen tale om det frie marked kun tom snak!"

Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *