[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Deep linking forbudtJeg har fundet dommen offentliggjort på internettet.

Der er 37 sider, for dem der kan lide at læse gysere:
http://sql.dklaw.dk/vl-dom/

Det ser ud til, at de to teenagere er blevet dømt, selvom
sagsøgerne ikke i et eneste tilfælde har bevist, at
personer der har fulgt de pågældende links, ulovligt har
kopieret musikken.
Det er heller ikke i et eneste tilfælde bevist, at sagsøgerne
representerer rettighedshavere for den musik, som der er
linket til.
Det er heller ikke i et eneste tilfælde bevist, at det musik,
som der er linket til, er gjort ulovligt tilgængeligt.
Alt dette har Landsretten antaget på baggrund af sagsøgers
påstand om, at der ikke fandes nogensomhelst legal musik på
internettet i starten af 1999, og at sagsøgerne representerer
rettighederne til næsten al musik der findes.
Antagelserne er lagt til grund for dommen.

Det ser også ud til, at teenagerne har ønsket at overholde
loven om ophavsret. De lukkede således begge straks deres
hjemmesider, da de første gang blev kontaktet af sagsøger.
Det fremgår af dommen, at den ene teenager på et tidligere
tidspunkt lukkede sin side, da der opstod tvivl om lovligheden
af den. Men teenageren genåbnede siden, da han, efter at have
undersøgt KODAs hjemmeside og have forespurgt hos politiet,
ikke havde set tegn på, at hans hjemmeside skulle være ulovlig.
Den ene teenager havde desuden indhentet rettighedshavernes
tilladelse til at publicere de 3 stykker musik, som han havde
liggende direkte på sin hjemmeside.
Alligevel har Landsretten vurderet, at begge sagsøgte har
handlet i ond tro.

Begge teenagere blev kendt straffri. I det ene tilfælde fordi
man ikke kan straffe personer, som er afgået ved døden. I det
andet tilfælde fordi teenageren kun var 15 år gammel, og han
straks lukkede sin hjemmeside.

Men selvom man ikke bliver straffet, skal man alligevel betale
til sagsøger. Som vederlag for den ulovlige kopiering (som
teenagerne ikke selv har foretaget) regner Landsretten kr. 20 per
downloadet musiknummer. Hertil kommer erstatning til sagsøgerne
og godgørelse for ikke-økonomisk skade. I alt ca. 400.000 kr.
til hver teenager. Sagsøger krævede dog kun kr. 100.000 fra hver,
og frafaldt efter dommen også dette krav.

Men det mest bekymrende ved dommen er følgende uddrag:
  "Selv om de sagsøgte ikke i øvrigt selv har lagt musik ud på
   nettet uden tilladelse, findes de ved at oprette direkte links
   til musiknumre, som andre ulovligt havde uploaded, selvstændigt
   at have tilgængeliggjort musiknumrene for almenheden på en måde,
   der må sidestilles med offentlig fremførelse, jf.
   ophavsretslovens §2."

Ethvert link er direkte, også et link til en hovedside, f.eks.
www.politiken.dk. Men når et link regnes for en offentlig
fremførelse af det, som der linkes til, kan jeg, hvis jeg fra min
hjemmeside linker til www.politiken.dk, dømmes for ulovlig
offentlig fremførelse af Politikens hjemmeside, hvorved Politiken
kan kræve vederlag, erstatning og godtgørelse fra mig.

Dommen bærer tydeligt præg af, at de to parter i sagen ikke er lige
stærke, og at Landsretten ikke har krævet nærmere beviser for
ulovligheder, idet de mener det er oplagt, at de to teenagere har
handlet ulovligt.

Det er ikke rart at tænke på, at denne dom skal skabe precedens.

Hvis andre end sagens parter kunne anke denne dom, var den med
sikkerhed blevet anket. Om ikke andet så på grund af den retslige
usikkerhed, som der nu eksisterer omkring links på WWW.


Ole Husgaard.

P.S: Kan jeg nu dømmes for at krænke Fabritius Tengnagel & Heine's
(ejerne af sql.dklaw.dk) tekniske ophavsret på indscanningen af
dommen fordi jeg i denne mail refererer til den? Jeg har jo ikke
fået deres tilladelse til offentlig fremførelse af de indscannede
dokumenter.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *