[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Softwarepatenter, DKPTO og WIPO"Anne Østergaard" wrote:
> Ole Husgaard wrote:
> > Hej,
> >
> > I WIPO arbejdes der med en international lovgivning om
> > patenter. Dette arbejde sker i WIPOs Standing Committee
> > on the Law of Patents (SCP: http://www.wipo.int/scp/en/).
> >
> > I midten af maj måned holdes der i denne forbindelse en
> > konference.
> > Som forberedelse til dette har SCP spurgt de nationale
> > organer om deres definition af "Industrial Applicability".
> > Svarene hertil er tilgængelige på ovenstående adresse.
> >
> > Sverige har oplyst, at programmer til computere ikke
> > kan regnes for opfindelser.
> > I Danmark siger patentlovens paragraf 1, stk. 2, litra 3
> > det samme. Men det har DKPTO i deres svar *ikke* oplyst
> > SCP om.
> >
> > Kan DKPTO lovligt undlade at oplyse SCP om dette?
> >
> > Så vidt jeg kan se, kan dette få store konsekvenser:
> > Sverige ser ud (jeg kan ikke læse svar i M$ formater)
> > til at være det eneste land, der har oplyst om at
> > software ikke kan patenteres, idet SCP i en sammenfatning
> > af svar har skrevet en liste over undtagelser, som mere
> > end eet land har, og her står der IKKE noget om software.
> > Altså regnes (ifølge SCPs dokumenter til konferencen)
> > Sverige for det eneste land i verden, hvor software ikke
> > kan patenteres.
> >
> > Vi kan således risikere at få international patent-
> > lovgivning der tillader patenter på software fordi DKPTO
> > på forespørgsel om nationale regler ikke loyalt har
> > oplyst at programmer for datamaskiner her i landet ikke
> > regnes for opfindelser!
> 
> Jeg har spurgt Kristian Beyer, der forklarede, at grunden til at PVS
> ikke behandler software i forbindelse med Industrial Applicability er,
> at dette begreb normalt i patentretten holdes adskilt fra undtagelserne.
> Undtagelserne er de ting, som ikke er opfindelser. Industrial
> Applicability er blot en del af den samlede §1 vurdering, som er delt op
> i 3 dele.: Opfindelse, industriel anvendelse (og så ny efter § 2). Når
> der spørges til Industrial Applicability, taler DK ikke om undtagelserne
> idet de handler om begrebet opfindelse. En opfindelse i form af et
> stykke software falder efter dansk praksis ikke efter industriel
> anvendelses- reglen, men efter undtagelsesbestemmelsen. Det vides ikke,
> hvorfor de andre lande blander undtagelser ind i deres indlæg, det må
> stå for deres egen regning. Måske er det fordi, de er "bange" eller
> nervøse, fordi der er pisket en stemning op, og de derfor ikke "tør"
> lade være?

Undskyld mit forsinkede svar.

Efter at have undersøgt det, kan jeg bekræfte at Kristian
Beyer har ret, og at DKPTO _ikke_ har undladt at oplyse om
noget, som de er blevet spurgt om.

Dog tror jeg ikke, at grunden til at andre lande har oplyst
om undtagelser skyldes, at de er bange fordi der er pisket
en stemning op.
Det skyldes nok nærmere forvirring og forundring over, at
man bliver spurgt hvornår en opfindelse har industriel
anvendelse inden det er fastlagt hvad der regnes for en
opfindelse.
Jeg synes dette kan sammenlignes med at man ved byggeri af
et hus bygger murværk og tag inden fundamentet er lagt.

Noget kunne tyde på, at SCP først senere ønsker at fastlægge
hvad der skal anses for værende en opfindelse. Jeg synes
det er uheldigt, da det primært er på dette område at der
er uenighed.

Det bliver spændende at se, hvad man når frem til på SCPs
konference i den kommende uge.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *