[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse til dansk af Bruce Perens essay om SWPATOversættelsen er meget præcis. Jeg har lavet nogle forslag hist 
og her...


Hvad med at inkludere:

Permission is granted to copy and distribute this document, and to
incorporate it in full or partial form in a news or editorial
presentation, modifying the formatting as appropriate. Don't modify
it in a way that would make me appear to have a different opinion
than what I wrote. 
The opinions in this document are mine, not those of my employer. 

Eller gælder dette ikke for oversættelsen men kun originalen?

Anne Østergaard wrote:
> Der har været en del skriverier om mine aktiviteter omkring
> softwarepatenter og om det topmøde, jeg har indkaldt til om Free
> Software og lovgivningen.

Hvad med:
softwarepatenter og om det topmøde om Free Software og lovgiveningen,
som jeg har indkaldt.

> Eftersom pressen er tilbøjelig til at simplificere tingene og
> somme tider mistyder dem, er det nu tid for mig
> til at tale om situationen omkring softwarepatenter og Free
> Software med mine egne ord.

misfortolke istedet for misstyde? Originalen siger misinterprets.
 
> U.S. er vigtig for denne diskussion, fordi det er softwarens- og
> forretningsmetodepatenternes vugge. De fleste andre lande tillader ikke
> patent på den slags ting

USA, eller De Forende Stater (bruges senere) istedet for U.S.?
Originalen siger godt nok U.S. men mon ikke folk vil forstå USA bedre. 
 
>, selv om visse selskaber laver lobbyisme for at
> ændre på dette.
selv om visse selskaber lobbyer for at ændre dette.

(although certain companies are lobbying to change that.)

> U.S.'s lovgivning, der udspringer af British Common
> Law, har bibeholdt patentet, skønt i en mere begrænset form end den
> kongelige anvendelse. 

Hvad med

end den måde kongen brugte dem.

(than its royal application.)

Jeg kan bedrer lide "brugte" end "anvendelse" i denne sammenhæng.

>De Forenede Staters forfatning fastslår:
> "Kongressen skal have magt til ... at fremme udviklingen inden for
> videnskaben og de nyttige kunstarter(useful Arts)(de skønne kunster?):
> teknologi, litteratur og så videre, ved for en begrænset tidsperiode at
> begrænse eneretten for forfattere og opfindere til deres respektive
> værker og opfindelser.

"Kongressen skal have magt til ... at fremme udviklingen inden for
videnskaben og brugbare håndværk (useful Arts) ved for en begrænset
tidsperiode at begrænse eneretten for forfattere og opfindere til
deres respektive værker og opfindelser.

Jeg tror "useful arts" skal fortolkes som følger:

Art = skill, human skill or workmanship, skill applied to
the creation of (visual) beauty and aesthetic objects.

Som for eksempel i artisan:
one trained to practica a manual art; a handicraftsman, a mechanic.

> Hvis patent- og copyright- systemet ikke har den effekt at fremme
> udviklingen, er det ikke i overensstemmelse med forfatningen. Bemærk, at
> forfatningen også siger i et begrænset tidsrum. Patent- og copyright er
> bestemt til at udløbe- hvis de ikke gør det, er det i strid med
> forfatningen.

Denne sætning skal slettes, da den kommer i slutningen af
følgende paragraf (hvilket også passer med originalen).

> Dette er hele berettigelsen af eksistensen af U.S.´s copyright- og
> patentsystem. Begge eksisterer for at fremme udviklingen inden for
> videnskab og de nyttige kunstarter( useful Arts) (de skønne kunster?):
> teknologi, litteratur og så videre.

videnskab og de brugbare håndværk (useful Arts): teknologi,
litteratur og så videre.

> Hvis patent- og copyrightsystemet
> ikke har den effekt at fremme udviklingen (progress), er de ikke i
> overensstemmelse med forfatningen.

Hvad med:
Hvis patent- og copyrightsystemet ikke fremmer udviklingen, så er
de ikke i overensstemmelse med forfatningen.

(If the patent and copyright system do not have the effect of
 promoting progress, they aren't constitutional.)

> Bemærk at forfatningen altid siger i
> et begrænset tidsrum. Patent- og copyright er bestemt til at udløbe -
> hvis de ikke gør det, er det i strid med forfatningen.

 
> Så vi bør overveje, hvorvidt softwarepatenter rent faktisk fremmer
> udviklingen, eller om de endog modvirker den. Mærkeligt nok er der ikke
> noget håndgripeligt bevis for, at software- og forretningsmetode
> patenter fremmer udviklingen. Der synes ikke at være nogle gode
> videnskabelige studier om dette emne.

håndgriBeligt? 

> U.S.´s patentsystem belønner opfindere med et tidsbegrænset monopol på
> deres opfindelse til gengæld for fuld afsløring af opfindelsen.

/afsløring/offentliggørelse/ ?

> Dette
> bliver anset for at være en ansporing for opfindere til at offentliggøre
> deres arbejde i stedet for at hemmeligholde det.

Dette formodes at anspore opfindere til at off..

(This is supposed to be an incentive for inventors to disclose their
work)

> Free Software modellen
> forekommer at være en bedre måde at få folk til at videregive deres
> software- idéer end en patentbevilling.

Der står faktisk FS paradigmet i originalen. ;*)

Jeg ville bruges syntes istedet for forekommer. Der virker
mindrer subjektivt som jeg tolker sætningen, men det er
subjektivt. (Originalen siger seems)

Originalen siger også monopol bevilling, istedet or patent bevilling.

> Måske er alene dette tilstrækkelig grund til at foretage en
> fornyet, kritisk undersøgelse af idéen omkring softwarepatenter.

> Når et patent udløber efter 20 år, går opfindelsen ud til fri anvendelse
> af offentligheden, hvilket bevirker, at den er alles ejendom.

.. efter 20 år, bliver opfindelsen frit anvendelig for
offentligheden, hvilket ..

 Derfor kan
> du anvende princippet bag et udløbet patent gratis. Du behøver ikke at
> betale royalty til opfinderen. Du har kun tilladelse til at patentere
> noget, som du rent faktisk selv har opfundet, og som ikke har været
> offentligt brugt eller offentliggjort før. I U.S. får du 1. år efter din
> opfindelse til at indgive din ansøgning. Der er store straffe for at
> lyve i ansøgningen for eksempel for at forfalske datoen for opfindelsen.
> 
> Store firmaer som HP anvender for det meste deres patenter defensivt.
> Eftersom de ved, at andre firmaer vil ansøge om patenter og derefter
> sagsøge for patentkrænkelse, så ansøger et firma, der ønsker at forsvare
> sig selv også om patenter for at bruge dem imod sine konkurrenter.

Måske skulle der stå 
Store firmaer, som for eksempel Hewlet Packard, anvender ..
Eftersom store firmaer ved, at ..

Når man læser anden sætning er det lidt uvist om "de" er HP
eller store firmaer. Det er btw. svært at læse.

> Dette skaber en
> détente =(* (politisk) afspænding) mellem firmaet og dets konkurrenter-
> hvert af firmaerne kan sagsøge det andet på samme vis - og derfor lader
> begge være med at gøre det. De konkurrerende firmaer indgår
> almindeligvis en krydslicensaftale- gående ud på at licensiere alle
> hinandens patenter. Hvert firma ophæver på den måde det andet firmas
> muligheder for at sagsøge for at bryde dets patenter. Store firmaer har
> almindeligvis krydslicensaftaler med mange andre store firmaer,
> inklusive dets egne konkurrenter, og dermed er deres magt til at sagsøge
> hinanden for patentkrænkelse ophævet.
               næsten

( infringement is mostly nullified).

> Så eftersom de store firmaers patenter alle bliver brugt til at ophæve
> hinanden, så har disse patenter faktisk ingen værdi for firmaerne.
> Hvorfor så beskæftige sig med patenter i det hele taget? Jeg tror, at
> den primære årsag er et udslag af détente*.Hvis du stopper med at
> forholde dig defensivt før de andre gør det, taber du. Hvis et stort
> firma stoppede med at indgive ansøgning om nye patenter, ville de andre
> firmaer ikke længere have nogen begrundelse for at indgå
> krydslicensaftaler med det firma, og så ville de andre firmaer begynde
> med at anlægge patentkrænkelsesretssager.

Eftersom de store firmaers patenter bliver brugt til ..
 
> Der er nogle få andre årsager til at store firmaer fortsætter med at
> indgive patentansøgninger; nogle af dem ønsker at bruge dem til at
> bekæmbe en konkurrent, der ikke har krydslicensaftaler, for eksempel en
> udvikler af Free Software som skriver et konkurrerende program.

bekæmPe 

> Nogle af
> dem anvender patenter til at give investorer det indtryk, at firmaet har
> værdi. Men det overvejende flertal af softwarepatenter, nogle siger så
> mange som 95% af dem, faktisk er ugyldige på grund af prior art. Prior
> art betyder, at en anden har opfundet det samme før og har
> offentliggjort eller røbet opfindelsen på en eller anden måde, og på den
> måde umuliggjort alle fremtidige patenter på den opfindelse. Fordi
> softwarepatenter så ofte er ugyldige, bliver investoren bedraget. Når
> jeg har taget dette op over for firmaer, der leder efter en investering
> og opregner deres patenter som en væsentlig værdi, får jeg sædvanligvis
> det svar, at ja, vi ved, at det er et problem for softwarepatenter
> generelt, men vores kan håndhæves. Ja, den er god med jer!


> Så hvem profiterer på alt dette, hvis ikke de store firmaer? Ikke de små
> og individuelle opfindere, de har ikke råd til at sagsøge for at
> håndhæve retten til deres egne patenter.

Måske:
håndhæve retten til at tjene på deres egne patenter.
(they can't afford to sue to collect on their own patents)

> Systemet giver arbejde til en
> masse patentadvokater, men koster firmaer millioner hvert år. (
> Billions) . Det kan også give arbejde til videnskabelige forskere, fordi
> firmaer sponsorerer forskningsafdelinger, så de kan have en stadig strøm
> af nye opfindelser, som de kan ansøge om patenter for.
> 
> Selvfølgelig er det en god ting at få firmaer til at sponsorere
> forskning, og du kan måske endda sige, at det retfærdiggør
> patentsystemet. Men ville det ikke være bedre, hvis pengene blev anvendt
> til gavn for firmaet og dets kunder snarere end til at skaffe ammunition
> til et evigt dødvande af en patentkrig?

 Og ville det ikke være bedre, hvis opfindelser gjort af
> offentligt financierede forskningsorganisationer så som universiteter
> blev i det offentlige rum, fordi det offentlige har betalt for dem? I
> stedet bliver der udtaget patenter, som bliver solgt. Nogle
> universiteter hævder, at de er nød til at sælge disse patentmonopoler,
> for ellers kan de ikke lokke nogen til at udvikle deres idéer
> forretningsmæssigt. Selv om dette er en tvivlsom påstand, tillader en
> lov i U.S. patentering som en del af teknologioverføringen af offentligt
> finansieret forskning.
> 
> En ny trend over det sidste tiår har været en ny form for parasitfirma,
> der kun lever af at sagsøge andre virksomheder. Parasitterne opkøber
> patenter og starter så patentkrænkelsessøgsmål mod andre
> firmaer, der har dybe lommer og en masse at miste. Parasitterne tilbyder
> licensaftaler mod betaling af nogle få ti- eller hundrede tusindetals
> dollars, mod en omkostning for offeret på millioner for at forsvare sig
> selv i en retssag. Offeret giver almindeligvis op og betaler
> licensomkostningen, også selv om de måske til slut kunne have bevist i
> retten, at patentet var ugyldigt. Så dette er et andet kæmpedræn i
> firmaformuer forårsaget af patentsystemet. Parasitter indgår ikke
> krydslicensaftaler, så de repræsenterer en af de værste former for
> anstødelig brug (offensive uses)af patenter.

Jeg tror der menes offensiv brug af patenter, som modsatsen
af defensiv brug. 
 
> Krydslicensforsvaret fungerer fint, hvis man har en masse patenter at
> anvende som ammunition, som et stort firma kan have, men Free Softvare
> samfundet har kun en håndfuld patenter, som ejes af en håndfuld private
> udviklere, og ender derfor med at blive de uskyldige tilskuere, der
> skades af giganternes krig.

> Eftersom det koster ti- eller hundredetals
> dollers i retsomkostninger at fremtvinge håndhævelsen af et patent, der
> kan håndhæves, regner vi ikke med at få mange flere af dem. Så stryg
> krydslicensforsvaret for nærværende.
> 
> Eftersom de fleste software- og forretningsmetode patenter rent faktisk
> er ugyldige, hvorfor beviser vi så ikke bare dette i retten? Det koster
> ofte millioner(Millions) af dollars og år af tid for at vinde et enkelt
> patentretssag.

en enkelt ..

> Jeg kender ikke ret mange Free Software- udviklere, som
> kan få råd til at kæmpe, ikke en gang for et enkelt patent, og vi mødes
> af hundrede tusinder af dem.


 
> Nå, hvorfor reparerer vi så ikke bare patentsystemet? Ja, den bedste
> måde at ordne det på, kunne simpelt hen være fuldstændigt at befri os
> fra software- og forretningsmetode patenter, men de fleste af forslagene
> til at forbedre patentsystemet prøver simpelt hen kun at gøre
> patentsystemet en lille
> smule bedre. For eksempel er der planer om at udstyre patentundersøgere
> med mere prior art, så de vil kunne afslå flere af de ugyldige patenter,
> men ikke nær nok til at løse problemet. Sådanne løsninger kan kun blive
> betragtet som et dårligt forsvar for at klare os igennem, indtil vi
> virkelig kan løse
> problemet.
> 
> Mulige argumenter for at dræbe software- og forretningsmetode patenter:
> 
> Selvfølgelig er der argumentet om at software- og
> forretningsmetodepatenter ikke fremmer videnskaben og de nyttige kunster
> /kunstarter usefull arts, og derfor er imod forfatningen. Et andet
> argument er, at softwarepatenter alle er på brugen af et alsidigt stykke
> hardware, som vi kalder en computer, og at computeren som et stykke
> hardware er den eneste del, der skulle have været patenteret.
> 
> Et andet argument er, at en 20-årig periode for softwarepatenter faktisk
> er meget længere end opfindelsens anvendelige/brugbare levetid. Dette
> omgår det forfatningsmæssige krav om, at patenter kun skal gælde for en
> begrænset periode, fordi opfindelsen er så forældet, at den ikke har
> nogen tilbageværende værdi på det tidspunkt, hvor den frit kan anvendes
> af offentligheden, os alle.
> 
> Det er let at se dette, fordi en generation af computerteknologi kun
> dækker over få år.
> 
> Tyve år er en uendelighed sammenlignet med hastigheden på
> computerteknologiudviklingen eller levetiden på et computerprodukt.
> 
> Et argument mod forretningsmetode patenter er, at det monopol, det kan
> skabe på en speciel form for forretning, kunne udgøre en overtrædelse af
> antitrust-lovgivningen.
> 
> Og et selvfølgeligt argument mod at acceptere patenter på software- og
> forretningsmetoder i andre lande end U.S. er, at dette vil udgøre en
> afgift til U.S. Disse lande ville bare tage og sende alle deres
> patentafgifter og sende dem til U.S.A., hvor software- og
> forretningsmetode patentejerne bor i dag.

Fusk i sidste sætning.

> Men det bedste argument for denne afhandling er, at softwarepatenter
> blokerer for udviklingen af Free Software. I dag er det et
> irritationsmoment, i morgen kunne det blive så meget værre.(more)
> 
> Der er firmaer, der ser Free Software specielt Gnu/Linux som en
> indtrænger, der skal skydes ned, en konkurrent, der skal uskadeliggøres.
> Nogle af disse firmaer har forøget mængden (rate) af nye
> patentansøgninger???

Raten er egentligt et udemærket ord, bedrer end hastighed som
i:

har forøget hastigheden med hvilken de udtager patentansøgninger.


> Det er ikke umuligt, at disse firmaer og deres
> forretningsparter kunne starte med at gå efter udviklere af Free
> Software, en masse, med patentkrænkelsesretssager/søgsmål. Eftersom
> ingen af os i princippet kan få råd til at forsvare os selv, ville de
> fleste udviklere blive tvunget til at ophøre, trække deres software
> tilbage, og slutte med at deltage i udviklingen af Free Software. Vi må
> have et forsvar klar, når den dag kommer.

(most developers would be forced to cave in)
ville de fleste udviklere blive tvunget til at opgive, og trække..
 
> Ironisk nok, er nogle af disse patentindehavere /ejere det frie
> softwaresamfunds egne partnere, firmaer som IBM og HP, som agressivt har
> incorporeret GNU/Linux i deres forretningsplaner og forventer betydelig
> indtjening fra dette inden længe. Det siges, at IBM har 10 % af
> softwarepatenterne, og HP er en af de største patenthavere generelt. Det
> er vigtigt for os at starte en dialog med disse og andre partnere. Det
> er derfor, jeg har indkaldt til et topmøde om Free Software og
> lovgivningen. Softwarepatenter vil være et heldagsemne, med DMCA, UCITA,
> licens ret, og alle andre juridiske emner bliver dækket den følgende
> dag. Uheldigvis er dette ikke et offentligt møde. Da han blev spurgt,
> svarede Richard Stallman at, at invitere et offentligt publikum til en
> forhandling er ikke den bedste måde at nå frem til en aftale. Imidlertid
> inviterede jeg et stort udvalg af Free Software repræsentanter, som til
> sammen dækker alle vore synspunkter, og jeg vil invitere et par stykker
> mere.
> 
> Mødet vil simpelt hen blive en diskussion og en forhandling, intet af
> det er hugget i sten, men der er et par ting, som de frie software
> udviklere sandsynligvis vil spørge efter. For eksempel, vil vi nok
> kræve/spørge efter en vis forsikring om, at vore forretningspartnere
> ikke vil sagsøge os. Da
> Eric Raymond og jeg spurgte en repræsentant for IBM for nylig, var
> svaret, at vi vil ikke forfølge vore patentrettigheder mod udviklere af
> Open Source. HP har heller ikke sagsøgt nogen af os, selv om de heller
> ikke har udtalt deres holdning i så mange ord. Men måske fortjener Free
> Software
> udviklere, IBM´s , HP´s og andre firmaers entusiastiske partnere en lidt
> mere formel forsikring om denne policy og dens fortsættelse.
> 
> Et andet emne, vi sandsynligvis vil drøfte, er, hvordan vi kan forsvare
> en Free Software udvikler, når han eller hun bliver sagsøgt for
> patentkrænkelse. Det vil nok være fair at spørge vore partnere, som har
> meget dybere lommer end vore, om at hjælpe med til at rejse en fond til
> vores forsvar med en organisation som FSF eller EFF. Eller måske skal vi
> tage hvert enkelt søgsmål op efterhånden som det kommer/bliver aktuelt?
> Med DECSS sagen, fandt vi, at EFF kan forsvare mindre end én sag pr.år.
> Vi kommer til at behøve mere end det.

Med DeCSS retsagene, ..

(With the DeCSS lawsuits..)

> Eftersom vor software har vist sig så nyttig og effektiv i vore
> partneres firmaer, tror jeg, at et Free Software firma vil forhandle
> udfra en stærk udgangsposition. Vi har bevist vores værdi over for vore
> partnere, og nu fortjener vi at få at vide, hvor langt de er villige til
> at
> gå for os. Forhåbentlig vil dette komme frem under diskussionen på
> topmødet.
> 
> Som du kan se, har vi en masse at tale sammen om både på topmødet og
> idet Free Software samfund i almindelighed. Mødet bliver afholdt den
> 31.august til den 1. september i San Francisco, umiddelbart efter Linux
> Verdenskonferencen der. Derfor vil mange af nøglepersonerne være i byen.
> HP har generøst lovet nok midler til at dække mødefaciliteter og
> forplejning og til at dække nogle af udgifterne ved rejse og
> overnatningsomkostninger for nogle af af de Free Soft repræsentanter,

Free SoftWARE

> som ikke kan betale selv. HP siger, at de er villige til at have flere
> ligeværdige med- sponsorer, så konferencen ikke vil se ud til at være et
> HP- domineret arrangement.

til at være et HP arrangement.

(conference won't appear to be predominantly HP's.)

> SSC har lovet at dække udgifter til rejse og
> logi for Ricard Stallman, og andre med-sponsorer vil antagelig melde sig
> før mødet.
> 
> Jeg håber, at jeg har opklaret nogle misforståelser af, hvad jeg har
> arbejdet på, og hvis det har været nødvendigt- har kunnet lære dig
              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

og hvis det har kunne lære ..

> noget, hvilket jeg betragter som en tilfredsstillelse i sig selv.

noget, vil jeg betragte det som et mål for sig selv.

(I consider that an achievement in itself.)

> Selvfølgelig er jeg åben over for dine idéer. Hvis du har kommentarer
> eller spøergsmål, så skriv bare til mig på sslug@sslug eller brug
> det telefon nr., der står på min hjemmeside.
-- 
* Kurosawa: http://www.designlabs.dk/husetsbio *
* Email: Carsten dot Svaneborg at risoe dot dk * 
* http://www.fys.risoe.dk/fys/External/casv/ *
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *