[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Oversættelse til dansk af Bruce Perens essay om SWPATOriginal :

http://www.perens.com/Articles/Patents.html  

Er der nogen, der har tid til at kaste et øje på denne oversættelse:

Jeg har fået tilladelse af Bruce Perens til at offentliggøre den. Bruce Perens: Software Patents vs. Free Software
May 3, 2001, 20 :00 UTC (18 Talkback[s]) (2587 reads) (Other stories by
Bruce Perens) 

By Bruce Perens <sslug@sslug> Der har været en del skriverier om mine aktiviteter omkring
softwarepatenter og om det topmøde, jeg har indkaldt til om Free
Software og lovgivningen. Eftersom pressen er tilbøjelig til at
simplificere tingene og somme tider mistyder dem, er det nu tid for mig
til at tale om situationen omkring
softwarepatenter og Free Software med mine egne ord.

De originale patentbreve var kongens ordre. Disse tidlige juridiske
dokumenter blev ofte brugt til at give særlige privilegier til kongens
venner. Mange patentbreve gav et monopol til at udøve et bestemt erhverv
i en bestemt familie, i al evighed. Alle andre, der gik ind i det samme
erhverv, ville trodse kongens ordre, så af med deres hoveder!

U.S. er vigtig for denne diskussion, fordi det er softwarens- og
forretningsmetodepatenternes vugge. De fleste andre lande tillader ikke
patent på den slags ting, selv om visse selskaber laver lobbyisme for at
ændre på dette. U.S.'s lovgivning, der udspringer af British Common
Law, har bibeholdt patentet, skønt i en mere begrænset form end den
kongelige anvendelse. De Forenede Staters forfatning fastslår:

"Kongressen skal have magt til ... at fremme udviklingen inden for
videnskaben og de nyttige kunstarter(useful Arts)(de skønne kunster?):
teknologi, litteratur og så videre, ved for en begrænset tidsperiode at
begrænse eneretten for forfattere og opfindere til deres respektive
værker og opfindelser.
 
Hvis patent- og copyright- systemet ikke har den effekt at fremme
udviklingen, er det ikke i overensstemmelse med forfatningen. Bemærk, at
forfatningen også siger i et begrænset tidsrum. Patent- og copyright er
bestemt til at udløbe- hvis de ikke gør det, er det i strid med
forfatningen.

Dette er hele berettigelsen af eksistensen af U.S.´s copyright- og
patentsystem. Begge eksisterer for at fremme udviklingen inden for
videnskab og de nyttige kunstarter( useful Arts) (de skønne kunster?):
teknologi, litteratur og så videre. Hvis patent- og copyrightsystemet
ikke har den effekt at fremme udviklingen (progress), er de ikke i
overensstemmelse med forfatningen. Bemærk at forfatningen altid siger i
et begrænset tidsrum. Patent- og copyright er bestemt til at udløbe -
hvis de ikke gør det, er det i strid med forfatningen.

Så vi bør overveje, hvorvidt softwarepatenter rent faktisk fremmer
udviklingen, eller om de endog modvirker den. Mærkeligt nok er der ikke
noget håndgripeligt bevis for, at software- og forretningsmetode
patenter fremmer udviklingen. Der synes ikke at være nogle gode
videnskabelige studier om dette emne.

U.S.´s patentsystem belønner opfindere med et tidsbegrænset monopol på
deres opfindelse til gengæld for fuld afsløring af opfindelsen. Dette
bliver anset for at være en ansporing for opfindere til at offentliggøre
deres arbejde i stedet for at hemmeligholde det. Free Software modellen
forekommer at være en bedre måde at få folk til at videregive deres
software- idéer end en patentbevilling. Måske
er alene dette tilstrækkelig grund til at foretage en fornyet, kritisk
undersøgelse af idéen omkring softwarepatenter.

Når et patent udløber efter 20 år, går opfindelsen ud til fri anvendelse
af offentligheden, hvilket bevirker, at den er alles ejendom. Derfor kan
du anvende princippet bag et udløbet patent gratis. Du behøver ikke at
betale royalty til opfinderen. Du har kun tilladelse til at patentere
noget, som du rent faktisk selv har opfundet, og som ikke har været
offentligt brugt eller offentliggjort før. I U.S. får du 1. år efter din
opfindelse til at indgive din ansøgning. Der er store straffe for at
lyve i ansøgningen for eksempel for at forfalske datoen for opfindelsen.

Store firmaer som HP anvender for det meste deres patenter defensivt.
Eftersom de ved, at andre firmaer vil ansøge om patenter og derefter
sagsøge for patentkrænkelse, så ansøger et firma, der ønsker at forsvare
sig selv også om patenter for at bruge dem imod sine konkurrenter. Dette
skaber en
détente =(* (politisk) afspænding) mellem firmaet og dets konkurrenter-
hvert af firmaerne kan sagsøge det andet på samme vis - og derfor lader
begge være med at gøre det. De konkurrerende firmaer indgår
almindeligvis en krydslicensaftale- gående ud på at licensiere alle
hinandens patenter. Hvert firma ophæver på den måde det andet firmas
muligheder for at sagsøge for at bryde dets patenter. Store firmaer har
almindeligvis krydslicensaftaler med mange andre store firmaer,
inklusive dets egne konkurrenter, og dermed er deres magt til at sagsøge
hinanden for patentkrænkelse ophævet.

Så eftersom de store firmaers patenter alle bliver brugt til at ophæve
hinanden, så har disse patenter faktisk ingen værdi for firmaerne.
Hvorfor så beskæftige sig med patenter i det hele taget? Jeg tror, at
den primære årsag er et udslag af détente*.Hvis du stopper med at
forholde dig defensivt før de andre gør det, taber du. Hvis et stort
firma stoppede med at indgive ansøgning om nye patenter, ville de andre
firmaer ikke længere have nogen begrundelse for at indgå
krydslicensaftaler med det firma, og så ville de andre firmaer begynde
med at anlægge patentkrænkelsesretssager.

Der er nogle få andre årsager til at store firmaer fortsætter med at
indgive patentansøgninger; nogle af dem ønsker at bruge dem til at
bekæmbe en konkurrent, der ikke har krydslicensaftaler, for eksempel en
udvikler af Free Software som skriver et konkurrerende program. Nogle af
dem anvender patenter til at give investorer det indtryk, at firmaet har
værdi. Men det overvejende flertal af softwarepatenter, nogle siger så
mange som 95% af dem, faktisk er ugyldige på grund af prior art. Prior
art betyder, at en anden har opfundet det samme før og har
offentliggjort eller røbet opfindelsen på en eller anden måde, og på den
måde umuliggjort alle fremtidige patenter på den opfindelse. Fordi
softwarepatenter så ofte er ugyldige, bliver investoren bedraget. Når
jeg har taget dette op over for firmaer, der leder efter en investering
og opregner deres patenter som en væsentlig værdi, får jeg sædvanligvis
det svar, at ja, vi ved, at det er et problem for softwarepatenter
generelt, men vores kan håndhæves. Ja, den er god med jer! 

Så hvem profiterer på alt dette, hvis ikke de store firmaer? Ikke de små
og individuelle opfindere, de har ikke råd til at sagsøge for at
håndhæve retten til deres egne patenter. Systemet giver arbejde til en
masse patentadvokater, men koster firmaer millioner hvert år. (
Billions) . Det kan også give arbejde til videnskabelige forskere, fordi
firmaer sponsorerer forskningsafdelinger, så de kan have en stadig strøm
af nye opfindelser, som de kan ansøge om patenter for.

Selvfølgelig er det en god ting at få firmaer til at sponsorere
forskning, og du kan måske endda sige, at det retfærdiggør
patentsystemet. Men ville det ikke være bedre, hvis pengene blev anvendt
til gavn for firmaet og dets kunder snarere end til at skaffe ammunition
til et evigt dødvande af en
patentkrig? Og ville det ikke være bedre, hvis opfindelser gjort af
offentligt financierede forskningsorganisationer så som universiteter
blev i det offentlige rum, fordi det offentlige har betalt for dem? I
stedet bliver der udtaget patenter, som bliver solgt. Nogle
universiteter hævder, at de er nød til at sælge disse patentmonopoler,
for ellers kan de ikke lokke nogen til at udvikle deres idéer
forretningsmæssigt. Selv om dette er en tvivlsom påstand, tillader en
lov i U.S. patentering som en del af teknologioverføringen af offentligt
finansieret forskning.

En ny trend over det sidste tiår har været en ny form for parasitfirma,
der kun lever af at sagsøge andre virksomheder. Parasitterne opkøber
patenter og starter så patentkrænkelsessøgsmål mod andre
firmaer, der har dybe lommer og en masse at miste. Parasitterne tilbyder
licensaftaler mod betaling af nogle få ti- eller hundrede tusindetals
dollars, mod en omkostning for offeret på millioner for at forsvare sig
selv i en retssag. Offeret giver almindeligvis op og betaler
licensomkostningen, også selv om de måske til slut kunne have bevist i
retten, at patentet var ugyldigt. Så dette er et andet kæmpedræn i
firmaformuer forårsaget af patentsystemet. Parasitter indgår ikke
krydslicensaftaler, så de repræsenterer en af de værste former for
anstødelig brug (offensive uses)af patenter.

Krydslicensforsvaret fungerer fint, hvis man har en masse patenter at
anvende som ammunition, som et stort firma kan have, men Free Softvare
samfundet har kun en håndfuld patenter, som ejes af en håndfuld private
udviklere, og ender derfor med at blive de uskyldige tilskuere, der
skades af giganternes krig. Eftersom det koster ti- eller hundredetals
dollers i retsomkostninger at fremtvinge håndhævelsen af et patent, der
kan håndhæves, regner vi ikke med at få mange flere af dem. Så stryg
krydslicensforsvaret for nærværende.

Eftersom de fleste software- og forretningsmetode patenter rent faktisk
er ugyldige, hvorfor beviser vi så ikke bare dette i retten? Det koster
ofte millioner(Millions) af dollars og år af tid for at vinde et enkelt
patentretssag. Jeg kender ikke ret mange Free Software- udviklere, som
kan få råd til at kæmpe, ikke en gang for et enkelt patent, og vi mødes
af hundrede tusinder af dem. 

Nå, hvorfor reparerer vi så ikke bare patentsystemet? Ja, den bedste
måde at ordne det på, kunne simpelt hen være fuldstændigt at befri os
fra software- og forretningsmetode patenter, men de fleste af forslagene
til at forbedre patentsystemet prøver simpelt hen kun at gøre
patentsystemet en lille
smule bedre. For eksempel er der planer om at udstyre patentundersøgere
med mere prior art, så de vil kunne afslå flere af de ugyldige patenter,
men ikke nær nok til at løse problemet. Sådanne løsninger kan kun blive
betragtet som et dårligt forsvar for at klare os igennem, indtil vi
virkelig kan løse
problemet.

Mulige argumenter for at dræbe software- og forretningsmetode patenter:

Selvfølgelig er der argumentet om at software- og
forretningsmetodepatenter ikke fremmer videnskaben og de nyttige kunster
/kunstarter usefull arts, og derfor er imod forfatningen. Et andet
argument er, at softwarepatenter alle er på brugen af et alsidigt stykke
hardware, som vi kalder en computer, og at computeren som et stykke
hardware er den eneste del, der skulle have været patenteret.

Et andet argument er, at en 20-årig periode for softwarepatenter faktisk
er meget længere end opfindelsens anvendelige/brugbare levetid. Dette
omgår det forfatningsmæssige krav om, at patenter kun skal gælde for en
begrænset periode, fordi opfindelsen er så forældet, at den ikke har
nogen tilbageværende værdi på det tidspunkt, hvor den frit kan anvendes
af offentligheden, os alle.

Det er let at se dette, fordi en generation af computerteknologi kun
dækker over få år.

Tyve år er en uendelighed sammenlignet med hastigheden på
computerteknologiudviklingen eller levetiden på et computerprodukt.

Et argument mod forretningsmetode patenter er, at det monopol, det kan
skabe på en speciel form for forretning, kunne udgøre en overtrædelse af
antitrust-lovgivningen.

Og et selvfølgeligt argument mod at acceptere patenter på software- og
forretningsmetoder i andre lande end U.S. er, at dette vil udgøre en
afgift til U.S. Disse lande ville bare tage og sende alle deres
patentafgifter og sende dem til U.S.A., hvor software- og
forretningsmetode patentejerne bor i dag.

Men det bedste argument for denne afhandling er, at softwarepatenter
blokerer for udviklingen af Free Software. I dag er det et
irritationsmoment, i morgen kunne det blive så meget værre.(more)

Der er firmaer, der ser Free Software specielt Gnu/Linux som en
indtrænger, der skal skydes ned, en konkurrent, der skal uskadeliggøres.
Nogle af disse firmaer har forøget mængden (rate) af nye
patentansøgninger??? Det er ikke umuligt, at disse firmaer og deres
forretningsparter kunne starte med at gå efter udviklere af Free
Software, en masse, med patentkrænkelsesretssager/søgsmål. Eftersom
ingen af os i princippet kan få råd til at forsvare os selv, ville de
fleste udviklere blive tvunget til at ophøre, trække deres software
tilbage, og slutte med at deltage i udviklingen af Free Software. Vi må
have et forsvar klar, når den dag kommer.

Ironisk nok, er nogle af disse patentindehavere /ejere det frie
softwaresamfunds egne partnere, firmaer som IBM og HP, som agressivt har
incorporeret GNU/Linux i deres forretningsplaner og forventer betydelig
indtjening fra dette inden længe. Det siges, at IBM har 10 % af
softwarepatenterne, og HP er en af de største patenthavere generelt. Det
er vigtigt for os at starte en dialog med disse og andre partnere. Det
er derfor, jeg har indkaldt til et topmøde om Free Software og
lovgivningen. Softwarepatenter vil være et heldagsemne, med DMCA, UCITA,
licens ret, og alle andre juridiske emner bliver dækket den følgende
dag. Uheldigvis er dette ikke et offentligt møde. Da han blev spurgt,
svarede Richard Stallman at, at invitere et offentligt publikum til en
forhandling er ikke den bedste måde at nå frem til en aftale. Imidlertid
inviterede jeg et stort udvalg af Free Software repræsentanter, som til
sammen dækker alle vore synspunkter, og jeg vil invitere et par stykker
mere.

Mødet vil simpelt hen blive en diskussion og en forhandling, intet af
det er hugget i sten, men der er et par ting, som de frie software
udviklere sandsynligvis vil spørge efter. For eksempel, vil vi nok
kræve/spørge efter en vis forsikring om, at vore forretningspartnere
ikke vil sagsøge os. Da
Eric Raymond og jeg spurgte en repræsentant for IBM for nylig, var
svaret, at vi vil ikke forfølge vore patentrettigheder mod udviklere af
Open Source. HP har heller ikke sagsøgt nogen af os, selv om de heller
ikke har udtalt deres holdning i så mange ord. Men måske fortjener Free
Software
udviklere, IBM´s , HP´s og andre firmaers entusiastiske partnere en lidt
mere formel forsikring om denne policy og dens fortsættelse.

Et andet emne, vi sandsynligvis vil drøfte, er, hvordan vi kan forsvare
en Free Software udvikler, når han eller hun bliver sagsøgt for
patentkrænkelse. Det vil nok være fair at spørge vore partnere, som har
meget dybere lommer end vore, om at hjælpe med til at rejse en fond til
vores forsvar med en organisation som FSF eller EFF. Eller måske skal vi
tage hvert enkelt søgsmål op efterhånden som det kommer/bliver aktuelt? 
Med DECSS sagen, fandt vi, at EFF kan forsvare mindre end én sag pr.år.
Vi kommer til at behøve mere end det.

Eftersom vor software har vist sig så nyttig og effektiv i vore
partneres firmaer, tror jeg, at et Free Software firma vil forhandle
udfra en stærk udgangsposition. Vi har bevist vores værdi over for vore
partnere, og nu fortjener vi at få at vide, hvor langt de er villige til
at
gå for os. Forhåbentlig vil dette komme frem under diskussionen på
topmødet.

Som du kan se, har vi en masse at tale sammen om både på topmødet og
idet Free Software samfund i almindelighed. Mødet bliver afholdt den
31.august til den 1. september i San Francisco, umiddelbart efter Linux
Verdenskonferencen der. Derfor vil mange af nøglepersonerne være i byen.
HP har generøst lovet nok midler til at dække mødefaciliteter og
forplejning og til at dække nogle af udgifterne ved rejse og
overnatningsomkostninger for nogle af af de Free Soft repræsentanter,
som ikke kan betale selv. HP siger, at de er villige til at have flere
ligeværdige med- sponsorer, så konferencen ikke vil se ud til at være et
HP- domineret arrangement. SSC har lovet at dække udgifter til rejse og
logi for Ricard Stallman, og andre med-sponsorer vil antagelig melde sig
før mødet.

Jeg håber, at jeg har opklaret nogle misforståelser af, hvad jeg har
arbejdet på, og hvis det har været nødvendigt- har kunnet lære dig
noget, hvilket jeg betragter som en tilfredsstillelse i sig selv.
Selvfølgelig er jeg åben over for dine idéer. Hvis du har kommentarer
eller spøergsmål, så skriv bare til mig på sslug@sslug eller brug
det telefon nr., der står på min hjemmeside.

Mange tak

Bruce Perens

. The Free Software paradigm seems to be a better way of getting people
to
disclose their software ideas than a monopoly grant. Perhaps that alone
is
sufficient reason for a critical re-examination of the idea of software
patents.

When a patent expires, after 20 years, the invention goes into the
public
domain, which means that it's everyone's property. Thus, you can use the
principle of an expired patent for free, you won't have to pay the
inventor
a royalty. You are only allowed to patent something that you really did
invent, that hasn't been publicly used or disclosed before. In the U.S.,
you
get a year to file your application after you create an invention. There
are
big penalties for lying on your application, for example, for falsifying
the
date of an invention.

Large companies like HP most often use patents defensively. Since they
know
that other companies will apply for patents and then sue for patent
infringement, a company that wants to defend itself files its own
patents to
use against its competitors. This creates a détente between the company
and
its competitors - each could sue the other in a similar way, so neither
one
does. The competing companies generally enter a cross-licensing
agreement,
licensing all of each others patents. Each company thus nullifies the
other
company's power to sue over its patents. Large companies are generally
cross-licensed with many other large companies, including their own
competitors, and thus their power to sue each other over patent
infringement
is mostly nullified.

So, since the big companies patents all are used to nullify each other,
the
patents really have zero value to the companies. Why, then, do they
bother
with patents at all? I think the primary reason is a typical feature of
détente: if you stop behaving offensively before the other guys do, you
lose. If one large company stopped filing new patents, the other
companies
would no longer have a reason to cross-license with that company, and
then
the other companies would start filing patent-infringement lawsuits.

There are a few other reasons that large companies continue to file
patents:
some of them want to use them to fight a competitor who isn't
cross-licensed, for example a Free Software developer who writes a
competing
program. Some of them use patents to give investors an impression that
the
company has value. However, the vast majority of software patents, some
say
as high as 95% of them, are actually invalid due to the existence of
prior
art. Prior art means that someone else has invented the same thing
before,
and has published or disclosed the invention in some way, thus
invalidating
all future patents on that invention. Because software patents are so
often
invalid, the investor is being deceived. When I've taken this up with
companies who are looking for investment and list their patents as major
assets, I usually get an answer like yes, we know that is a problem for
software patents in general, but ours are enforcible. Yeah, right.

So, who profits from all of this if the large companies don't? Not the
small
and individual inventors, they can't afford to sue to collect on their
own
patents. The system does keep a lot of patent lawyers in business,
costing
companies Billions every year. It may also keep some research scientists
in
business, since companies sponsor research departments so that they can
have
a steady flow of inventions upon which to file patents.

Of course, getting companies to sponsor research is a good thing, and
you
might even think it justifies the patent system. However, wouldn't it be
better if the research was targeted to benefit the company and its
customers
rather than to provide ammunition for an eternal stalemate of a patent
war?
And wouldn't it be better if the inventions of publicly-funded research
organizations like universities were in the public domain, since the
public
has paid for them? Instead, they are tied up with patents and sold. Some
universities claim that they need to be able to sell that patent
monopoly,
or they won't be able to entice anyone to develop their ideas
commercially.
Although this is a dubious claim, a U.S. law actually mandates patenting
as
part of the "technology transfer" of publicly-funded research.

A trend over the past decade has been a new kind of patent parasite
company
that exists only to sue other companies. The parasite buys up patents
and
then files infringement lawsuits against other companies with deep
pockets
and a lot to lose. The parasite offers licensing terms of a few tens or
hundreds of thousands of dollars, versus a cost of Millions for the
victim
to successfully defend themselves in a lawsuit. The victim generally
caves
in and pays the license fee, even though they could eventually have
proven
the patent to be invalid in court. So, this is another tremendous drain
of
company funds caused by the patent system. Parasites don't enter
cross-licensing agreements, so they represent one of the worst offensive
uses of patents.

The cross-licensing defense works well if you have a lot of patents to
use
as ammunition, as a large company might, but the Free Software community
has
only a handful of patents held by a few individual developers, and thus
ends
up being an innocent bystander injured by a war of giants. Since it
costs
tens or hundreds of thousands of dollars in legal fees to successfully
file
an enforcible patent, we don't expect to get many more of them. So,
scratch
the cross-licensing defense for now.

Since most software and business method patents are actually invalid,
why
don't we just prove that in court? It often takes Millions of dollars
and
years of time to win a single patent case. I don't know many Free
Software
developers who could afford to fight even one patent, and we are faced
with
hundreds of thousands of them.

Then, why don't we just "fix" the patent system? Well, the best way of
fixing it might simply be to dispose of software and business method
patents
entirely, but most of the proposals to "fix" the patent system simply
try to
make the problem only a little bit better. For example, there are plans
to
provide patent examiners with more prior art so that they will reject
more
of the invalid patents, but not nearly enough to solve the problem. Such
proposals can only be treated as interim strategies, poor defenses to
tide
us over until we can really solve the problem.

Arguments for killing software and business patents abound:

Of course there's the argument that software and business patents don't
help
advance science and the useful arts, and thus are constitutionally
unjustified.

Another argument is that the software patents are all on applications of
a
versatile hardware device called a "computer", and that the computer, as
a
hardware device, is the only part that should have been patented.

Yet another argument is that the 20-year term of software patents is
actually much longer than the useful lifetime of the invention. This
circumvents the constitutional requirement that patents have a limited
term,
because the invention is so obsolete as to be without any remaining
value at
all by the time it reaches the public domain. It's easy to see this,
since a
"generation" of computer technology is only a few years long. 20 years
is
infinity compared to the speed of computer technology development or the
lifetime of a computer product.

An argument against business method patents is that the monopoly they
can
create on a particular form of business could be in violation of
anti-trust
laws.

And of course an argument against the acceptance of software and
business-method patents in other countries than the U.S. is that this
would
constitute a U.S.A. Tax. Those countries would just take all of their
patent
royalties and send them to the U.S.A., where the software and
business-method patent owners are today.

But the best argument for this essay is that software patents block Free
Software development. Today, they are a nuisance, tomorrow they could be
much more. There are companies that see Free Software, especially
GNU/Linux,
as an interloper to be shut down, a competitor to be eliminated. Some of
these companies have increased the rate at which they file new patents.
It's
not impossible that these companies and their business partners could
start
going after Free Software developers, en masse, with patent infringement
lawsuits. Since essentially none of us can afford to defend ourselves,
most
developers would be forced to cave in, withdraw their software, and stop
participating in Free Software development. We must be ready with a
defense,
before that day comes.

Ironically, some of the biggest patent holders are the Free Software
Community's own partners, companies like IBM and HP that have
aggressively
incorporated GNU/Linux into their business plans and expect significant
revenue from it before long. IBM is said to hold 10% of software
patents,
and HP is one of the largest patent holders in general. It's important
for
us to start a dialogue with these and other partners. That's why I am
calling a summit meeting on Free Software and The Law. Patents will be a
full-day topic, with DMCA, UCITA, license law, and other legal issues
covered on a subsequent day. Unfortunately, this isn't a public meeting.
When asked about that, Richard Stallman said inviting a public audience
to a
negotiation isn't the best way to get an agreement. However, I've
invited a
broad slate of Free Software representatives, covering all of our
various
viewpoints, and will invite a few more.

The meeting will simply be a discussion and a negotiation, none of it is
set
in stone, but there are some things that the Free Software community
representatives might be likely to ask for. For example, we might ask
for
some assurance that our corporate partners aren't going to sue us. When
Eric
Raymond and I asked this of an IBM representative recently, the answer
was
we're not prosecuting our patents against Open Source developers. HP
hasn't
sued any of us either, although they haven't stated their policy in so
many
words. But perhaps the Free Software developers, enthusiastic partners
of
IBM, HP, and other companies, deserve a little more formal assurance of
that
policy and its continuation.

Another issue we might discuss is how to defend a Free Software
developer
when he or she is sued for patent infringement. It might be fair to ask
our
partners, who have much deeper pockets than ours, to help vest a fund
for
our defense with an organization like FSF or EFF. Or perhaps we should
deal
with each lawsuit as it comes up? With the DeCSS lawsuits, we found that
EFF
can defend less than one case per year. We'll need more than that.

Since our software has proven so useful and effective in our partner
companies, I think the Free Software community would be negotiating from
a
position of strength. We've proven our worth to our partners, and now we
deserve to understand how far they'll go for us. Hopefully, that will
come
out in the summit discussion.

So, you can see that we have a lot to talk about, both at the summit and
in
the Free Software community in general. The summit is being held on
August
31 and September 1, in San Francisco, immediately after the LinuxWorld
conference there. Thus, many of the key players will be in town. HP has
generously promised enough funds to provide the meeting facilities and
catering, and to cover travel and lodging of some free software
representatives who can not pay their own way. HP says they are open to
having equal co-sponsors, so that the conference won't appear to be
predominantly HP's. SSC has promised to cover travel and lodging
expenses
for Richard Stallman, and other co-sponsors will probably step up before
the
meeting.

I hope I've cleared up some mis-perception of what I've been working on,
and
if this essay has been educational for you, I consider that an
achievement
in itself. Of course, I'm open to your ideas. If you have comments or
questions, please feel free to write me at sslug@sslug or use the
phone
number listed on my web site.


Many Thanks

Bruce Perens----------------------------------------------------------------------------
----
Bruce Perens' web site, featuring his bio and other articles.
 Mail this story
Print this story

 
  Current Newswire:
FreeOS.com: DNS Tutorial 

LinuxProgramming Weekend Roundup -- May 6, 2001 Is that a Gameboy Running Unix? 


sslug@sslug Europe Changes Panel Plans in Response to 'Shared Source' 


Censorship Crushed Courtesy of the Cult of the Dead Cow? 


LinuxFocus.org: Building a Linux-controlled walking robot 


Debian Weekly News: - May 6th, 2001 


Community Report: Upcoming Events in the Netherlands 


Rant Mode Equals One: "The Commie Rat Anti-Free Software Act of 2001"? 


FreeOS.com: IglooFTP: More than just a cool name 


 
 


 [Home][Top of Page] Index Mode  |  Flat Mode  |  Thread Mode  |
Thread Flat  
 Talkback(s) Name Date 
  clean room techniques  
 William Moshier May 3, 2001, 21:19:46 
  Re: clean room techniques  
 Dunx May 3, 2001, 21:40:49 
  Re: clean room techniques  
 Jim Winstead May 3, 2001, 21:50:11 
  Nice intro and announcement  
 Case Roole May 3, 2001, 21:56:51 
  The prior art research....  
 Roman Kantor May 3, 2001, 22:15:15 
  Re: The prior art research....  
 Rufus Polson May 3, 2001, 23:23:30 
  Nicely written, Bruce.  
 Dean Pannell (a.k.a. dinotrac) May 3, 2001, 23:35:57 
  Re: clean room techniques  
 haleb May 4, 2001, 08:08:18 
  the PT in PTO must be "Plain Terrible"  
 Dean Pannell (a.k.a. dinotrac) May 4, 2001, 13:40:39 
  Re: Re: The prior art research....  
 Roman Kantor May 4, 2001, 13:50:40 
  Re: the PT in PTO must be  
 Jeff May 4, 2001, 17:30:19 
  Re: Re: the PT in PTO must be  
 Dean Pannell (a.k.a. dinotrac) May 4, 2001, 18:20:39 
  Re: Re: Re: the PT in PTO must be  
 Jeff May 4, 2001, 19:39:41 
  Re: Re: Re: Re: the PT in PTO must be  
 Dean Pannell (a.k.a. dinotrac) May 4, 2001, 20:21:01 
  Re: clean room techniques  
 Larry May 4, 2001, 21:26:20 
  Re: Re: Re: Re: Re: the PT in PTO must be  
 Jeff May 5, 2001, 01:12:17 
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: the PT in PTO must be  
 Dean Pannell (a.k.a. dinotrac) May 5, 2001, 15:13:02 
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: the PT in PTO must be  
 Jeff May 6, 2001, 23:07:57 
 Home | Search Talkbacks | Customize View   Top of Page  

Enter your comments below.
 Your Name: Your Email Address: 

 
 
Subject: CC: [will also send this talkback to an E-Mail address] 
  
Comments: 
 
Tags allowed:<I>,<B> and <U>. See our talkback-policy for more about
talkback content. 
  


Site Digests Newsletters Media Kit Security Triggers Login internet.com
Privacy Policy
All times are recorded in UTC.
Linux is a trademark of Linus Torvalds.
Powered by Linux, Apache and PHP
© Copyright 2001, internet.com Corp. All Rights Reserved.Legal Notices. 

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *