[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

norsk rapport om linuxHej!

Her er reference til norsk rapport om linux, den der anbefaler at bruge
Linux til serveropgaver, og at støtte åbent programmel.
De siger også at Linux som klient kun anbefales i mindre grad,
men dog anbefales i visse miljøer.

http://www.statskonsult.no/aktuelt/presse/p20010329.htm

Deres anbefalinger er:

10.3 Anbefalinger 
*  Linux er et produkt som det offentlige bør støtte for å skape et press for 
videreutvikling av, og som et potensielt alternativ til Microsofts 
operativsystemer. Linux er i dag best egnet som et tjeneroperativsystem. 
*  Det offentlige bør støtte utviklingen av åpen programvare for å skape et 
alternativ til eksisterende programvare. Ny åpen programvare kan skape et 
press på videreutvikling av eksisterende programvare, og kan hindre en for 
stor ensretting av den programvaren som benyttes i offentlig sektor. Støtten 
kan komme gjennom forsknings- og utviklingstiltak.  
*  Ved tildeling av forsknings- og utviklingsmidler kan det være et krav at 
programvare som utvikles, gjøres tilgjengelig som åpen programvare. 
*  Det offentlige bør vurdere nærmere om de kan offentliggjøre kildekode som 
de har eierrettighetene til, som åpen programvare. 
*  Det offentlige bør oppmuntre til bruk av Linux og åpen programvare 
innenfor skole- og utdanningssystemet. Grunnen er at elever og studenter 
skal få kjennskap til flere ulike produkter, slik at de senere kan velge de 
produktene de selv ønsker på et bedre grunnlag. 
*  For å spare lisenskostnader kan brukte PC-er som gis til skoler, utstyres 
med åpen programvare. 
*  Infrastrukturen bør baseres på  åpne standarder implementert som åpen 
programvare. Offentlig sektor bør sette krav til bruk av åpne standarder 
implementert som åpen programvare i den infrastrukturen den benytter. Et 
område der bruk av åpne standarder og løsninger basert på åpen 
programvare kan være fornuftig, er ved en eventuell etablering av en 
infrastruktur for distribusjon og håndtering av digitale sertifikater. 

Hilsen
keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *