[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Organisering i linuxsamfundet, Hjælp til projekt.David:

> I. Er det overhovedet muligt at sidestille projekter,
>   som er rettede mod applikationer og projekter rette
>   på selve operativsystemet (OS)?

Ja, i det mindste i den forstand at det alt sammen "bare" er
programmer der skal udvikles. Et styresystem kan ganske vist
let gå hen og blive et væsentligt større system end de
fleste andre programmer, men med den gennemførte
modulopbygning er det langt hen ad vejen lykkedes at få
udviklingen af Linux til at fungere som en masse små
projekter i stedet for som et stort projekt.

Jeg håber at I har læst "The Mythical Man-Month" af Frederic
P. Brooks. Den forklare en del om problemerne med store
projekter.

> II. Hvad er fordelene og ulemperne ved kodedeling i
>   forbindelse med innovation? - og er kodedeling
>   tilstrækkeligt?
> 
> III. Står forbruget af mandetimer i Open Source mål med
>   resultatet - i forhold til traditionel udvikling?

Nok ikke helt. Man kunne jo godt forestille sig at en
velstruktureret afprøvning af programmerne ville finde finde
fejl en smule mere effektivt. Men på den anden side er der
ingen kommercielle udviklere der har råd til at gøre den
ekstra indsats for kvaliteten som Open
Source-udviklingsmodellen indebærer.

På den anden side er der nogle former for programmel, hvor
man ikke i samme grad kan "lege" med et program der stadig
indeholder fejl (for eksempel styresystemer til medicinske
instrumenter, tog og fly). På den type områder er man nødt
til at arbejde med en noget strengere kvalitetskontrol end
den man typisk ser ved udvikling af kontorprogrammel (frit
såvel som lukket), men det hindrer ikke at kildeteksten
udgives under en fri licens.

> IV. Kan organiseringen forstås hierarkisk, forstået på
>   den måde, at der er nogle nøglespillere (fx
>   kerneprogrammøren) i linuxsamfundet? - Eller
>   hvordan vil du beskrive Linux-samfundets måde at
>   organisere
>   sig på?

Nu har mennesker vist en tendens til at opfatte alt muligt
som hierarkier - uanset om det er hensigtsmæssigt eller ej.

Linux-samfundet er ikke _organiseret_ hierarkisk, men man
kan sige at de enkelte udviklingsprojekter _fungerer_ som
hierarkier baseret på arbejdsområde/-indsats.

> V. Hvad er adgangskravene for beta-testere?

At de tør.

> VI. Hvad er forskellen på autoriserede henholdsvis
>   uautoriserede rettelser?

Hvem der udsender dem.

Jacob
-- 
"The current state of knowledge can be summarised thus:
 In the beginning, there was nothing, which exploded." 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *