[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Organisering i linuxsamfundet, Hjælp til projekt.Samme mail som tidligere på misc, men med
linieombrydning (jeg fik det som word i først omgang)
og også post til itpolitik.
Svar gerne til David Clausen <sslug@sslug>

********************************************************
OG der er en anden undersøgelse I også gerne må hjælpe
på www.sedihos.f2s.com ->
http://www.sedihos.f2s.com/docs.php?doc=home&language=da

Det er to Niels Broch projektstuderende, som laver
en undersøgelse i samme kaliber.
********************************************************

---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 03 May 2001 20:44:44 +0800
From: David Clausen <sslug@sslug>
Reply-To: sslug@sslug
To: sslug@sslug

Til:	Alle interesserede!
Fra:	Bachelorprojektgruppe
Dato:	3.maj 2001
Vedr.:	Organisering i linuxsamfundet

Vi er i gang med at skrive vores bachelorprojekt
omhandlende organisering i linuxsamfundet. Vi har
derfor et hab om at nogle af jer kunne hjælpe os med
dette. Vi arbejder i øjeblikket med at opstille en
idealtypisk model, for hvordan en organisering finder
sted i et linuxsamarbejde. Det er vores opfattelse, at
man kan betragte dette samarbejde i en form for
sammensmeltning mellem et netværksperspektiv,
indeholdende værdiladede uformelle og formelle
relationer, samt et innovationsperspektiv. Her kan
innovation forstås på flere måder; som det modsatte af
invention som betyder at opfinde, hvor innovation
betyder at forny - altså det at kombinere eksisterende
faktorer på en ny måde. Innovationsperspektivet kan
ligeledes forstås som perioden mellem en invention og
henholdsvis adoption eller imitation. Det vi ønsker
hjælp til, er oplevelser af, hvordan organiseringen
finder sted. Det kunne eventuelt være fra et konkret
projekt. Vi er især interesserede i få noget at vide om
forholdet mellem organisering og innovation.
Endvidere vil vi gerne have et supplement til den viden
vi har tilegnet os gennem mere overordnede artikler,
hvorfor en praktikkers førstehånds oplevelser er
ønskværdige. Mulige tematikker:

I. Er det overhovedet muligt at sidestille projekter,
  som er rettede mod applikationer og projekter rette
  på selve operativsystemet (OS)?

II. Hvad er fordelene og ulemperne ved kodedeling i
  forbindelse med innovation? - og er kodedeling
  tilstrækkeligt?

III. Står forbruget af mandetimer i Open Source mål med
  resultatet - i forhold til traditionel udvikling?

IV. Kan organiseringen forstås hierarkisk, forstået på
  den måde, at der er nogle nøglespillere (fx
  kerneprogrammøren) i linuxsamfundet? - Eller
  hvordan vil du beskrive Linux-samfundets måde at
  organisere
  sig på?

V. Hvad er adgangskravene for beta-testere?

VI. Hvad er forskellen på autoriserede henholdsvis
  uautoriserede rettelser?

Det kunne være interessant at få nogle bud på nogle af
disse spørgsmål. Vi forventer naturligvis ikke
forkromede svar, men snare nogle "skud fra hoften". Det
ville i hvert tilfælde være til stor hjælp, hvis du
kunne afse lidt tid til at give et svar uanset hvor
fyldestgørende det så er. Vi har af metodiske hensyn
valgt, at holde alt kommunikation i skriftlig form, men
diskretion er en selvfølge. Hvis projektet nogensinde
blive færdigt håber vi at det bliver tilgængeligt for
jer på en eller anden måde. For en klækkelig betaling
forståes :)


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *