[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Input til vedtægtsændringer fra BSD-DK

Sune Vuorela skrev:
On 2005-12-07, Peter Toft <sslug@sslug> wrote:

f. Foreningen kan ikke oparbejde en formue ud over hvad der er nødvendig for foreningens daglige drift.


Eftersom vi højst sandsynligt vil ende med at at udarbejde mere seriøse
budgetter og lignende i et penge-tilfælde - så vil det nok i praksis
have begrænset effekt.

Men ikke ufornuftigt.
g. Foreningen kan ikke stifte gæld.


hmmm.. tjae... hvordan er det med tegningsretten ?

Det vil kræve en vedtægtsændring for at foreningen kan stifte gæld, hvis dette punkt står i vedtægterne. Tegningsretten er i denne forbindelse ligegyldig.

h. Forening og bestyrelse påtager sig intet ansvar for skader, det være sig personlige eller materielle, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter.


I dansk foreningstradition er det vidst normalt at man ikke som forening
hæfter for den slags - så jeg vil mene at det er unødvendigt.

Jo, det er netop derfor, man i adskillige tilfælde har tegnet en ansvarsforsikring. Foreningen hæfter efter dansk tradition.
i. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue og der kan ikke gøres regress mod foreningens bestyrelse eller medlemmer.


En bestyrelse er vidst generelt ikke ansvarlige som enkeltpersoner - med
mindre de har handlet groft uagtsomt - og så tæller denne paragraf vidst
alligevel ikke så kraftigt.

i. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue.

Jo, den fortæller enhver, der vil arbejde sammen med foreningen, at de kun kan gå efter foreningens formue og ikke efter eventuelle bestyrelsesmedlemmers private formue

Jeg mener vi skal se nærmere på disse for at senere at få lignende ind i SSLUGs vedtægter, hvis muligt.


Jeg finder det spild af tid.


Er punkt h-i lovlige?


Det skulle jeg mene, men unødvendige.

/Sune


Der er skred i udviklingen af ansvarspådragelse i det danske samfund. Det sker oftere, at bestyrelser stilles til ansvar end tidligere, så det er måske ikke helt ligegyldigt eller unødvendigt.


Med venlig hilsen

Steen
--
* Registered Linux user #172489 on http://counter.li.org.*


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *