[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat fra årsmødet Rev. 2.On Wed, Dec 07, 2005 at 08:10:00PM +0100, Jesper Krogh wrote:
> Giv meget gerne jeres kommentarer med.
> 
>   - Peter Makholm fortæller om udbrædthed.

hans udbrændthed

> 
>   - Poul-Erik Hansen påpeger at der også er flyttet møder ud af SSLUG.
> 
>   - Phillip Bøgh vil gerne have samlet kræfterne.
> 
> 7. Revisorens beretning.
> 
>   Peter Toft fremlægger regnskabet. Med underskrift fra revisorer.
>   Peter starter med at strø hele SSLUG's formue ud over gulvet.
>   Peter påpeger at de 10 danske kroner ikke er "aktiv kapital" og

"likvid kapital" da den er klistret fast i et smykkeskrin

>   der er derfor ikke tænkt på aktive investeringer. Peter får også
>   klemt en tak til Erik Josefson ind.

Josefsson
for hans store arbejde omkring softwarepatenter.

>   Peter fortæller om de 10 finske mark og problemstillingen med dem.

nemlig at det nu er en ukurant valuta, som ikke var blevet
omvekslet i tide, men at de på magisk vis havde ynglet
til at også genere en euro.

>   Revisoren har ingen negative bemærkinger til regnskabet.

har -> havde
> 
>   Peter har problemer med projektoren og Heine siger at hvis blot man
>   bruger 1024x768 så virker det altid problemfrit.
> 
> 8. Godkendelse af Regnskab.
> 
>   Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.

er -> blev
> 
> 9. Godkendelse af medlemsafgift.
> 
>   Medlemsafgift fastsat til 0,-

Medlemsafgift blev fastsat til 0,- DKK/SEK/EUR
> 
> 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
> 
>   Bestyrelsen 2004 erklæres ansvarsvarsfri.
>   20. november 2004 -> 1. december 2005

Hvad betyder dette? Skriv gerne "for perioden op til 31 december 2004"
Der er ikke besluttet noget om op til 1 dec 2005.
> 
> 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
> 
>   Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
>   De forskellige kandidater præsenterer sig selv.

præsenterede

>   - Peter Toft præsenterer Gitte Wange
>   - Peter Toft præsenterer Jacob Sparre Andersen
> 
> 14. Mødeplanlægning - Hvordan får vi det til at fungere bedre?

Keld Simonsen var ordstyrer under de følgende punkter

>  - David Darville: Hvilket teknisk niveau?
>  - Sune Vourela: Alle
>  - Peter Makholm: .. tekniske foredrag på lavt niveau.
>   Det er vigtigt at få begyndere til at markere niveauet.
>  - Jesper Krogh: Der er p.t. ikke planlagt møder.
>  - Keld Jørn Simonsen: Udadvendte aktiviteter .. også politiske og
>   andre emner. Se forslag på -forening.

andre emner -> projekter
forslag -> hans projektforslag

>  - Poul-Erik Hansen: Lisp, Ada... ud i sandet?
>   Sandkasse i centrum af København.
>  - Phillip Bøgh: Aarhus lug-model, start med en times _teknisk_

Århus

> 18. Årsmødet afsluttes.

 21:30 ?

-- 
Keld Jørn Simonsen, sslug@sslug    
DKUUG, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø, Danmark


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *