[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Forsalg til ændringsforslag til vedtægterne.On Thu, Nov 11, 2004 at 08:43:20PM +0000, Sune Vuorela wrote:
> Hejsa!
> Dette forslag vil måske blive sendt til bestyrelsen fredag middag.
> Kommentarer er velkomne.
> 
> Og hvis nogen kan svensk, vil det blive værdsat med en oversættelse.
> 
> ---------------------
> 
> tra lalal lalala lalall lalala lalal alala alalala lalala lalala lalal
> lala
> LOVFORSLAG 
> ændring af annoncering af dato for årsmøde og evt. efterfølgende 
> foreningsmøde
> Forslagsstiller: Sune Vuorela
> 
> Forslag:
> 
> Ny § 4.4.2
> Datoen for årsmødet og et eventuelt efterfølgende foreningsmøde, jvf 
> kapitel 9, skal annonceres til SSLUGs medlemmer senest tre måneder før 
> årsmødet.
> Datoen for det efterfølgende foreningsmøde behøver ikke at blive anvendt.
> 
> 
> Motivation:
> Kalenderen for mange SSLUG-medlemmer er ofte fyldt op flere måneder i 
> forvejen, hvorfor det er vigtigt, for at sikre demokratiet, at SSLUGs 
> medlemmer har mulighed for at tilpasse eventuelt andre arrangementer 
> efter SSLUGs årsmøde.
> Det er med en tougersfrist meget svært at få ændret sine planer, hvis 
> man har andre arrangementer samme dag.
> Lige så er det vigtigt at datoen for et eventuelt ekstra foreningsmøde, 
> jvf kapitel 9 i SSLUGs vedtægter, sådan at man også kan holde den dag 
> fri til bekræftelse/forkastelse af væsentlige vedtægtsændringer.
> 
> Selv er jeg forhindret i at dukke op til årsmødet, men ville gerne have 
> været der. Måske kunne jeg have haft det arrangeret hvis det havde været 
> varslet i bedre tid.

En "quick and dirty" översättning:
---------------------------------------------------------------------

tra lalal lalala lalall lalala lalal alala alalala lalala lalala lalal
lala

STADGEÄNDRINGSFÖRSLAG
Ändring av utlysande av datum för årsmöte och eventuellt efterföljande
föreningsmöte.

Motionär: Sune Vuorela

Förslag:

Ny § 4.4.2
Datum för årsmötet och ett eventullt efterföljande föreningsmöte, jmfr
kapitel 9, ska utannonserars till SSLUGs medlemmar senast tre månader
innan årsmötet.
Det efterföljande föreningsmötet behöver inte inträffa.

Motivation:
Kalendern är för många SSLUG-medlemmar fullbokad flera månader
framöver. Därför är det viktigt, för att säkra demokratin, att 
SSLUGs medlmmar har möjlighet att anpassa eventuella andra aktiviteter
efter tidpunkten för SSLUGs årsmöte.

Det är med två veckors förvarning mycket svårt att ändra sina planer,
om man har andra arrangemang samma dag.
Det är också viktigt att datum för ett eventuellt extra föreningsmöte,
jmfr kapitel 9 i stadgarna, utlyses i god tid, så att man kan
hålla det datumet fritt för att kunna göra sin röst hörd i fråga om
ev. stadgeändringar.

Själv är jag förhindrar att närvara på årsmötet, men jag hade gärna
deltagit. Kanske hade jag kunnat deltaga, om mötet hade utlysts
tidigare.


-- 
Håkan Kvist         el-post: sslug@sslug
telefon: 0703-14 21 14    hemsida: www.df.lth.se/~hagar


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:40 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *