[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen?Jesper Krogh <sslug@sslug> writes:

> Fælles for de fleste andre gange det har været vendt, er at det har
> været alt for tæt på mødet til at der kunne nåes noget. 

Jeg mener at det er noget juks at hastigt kaste nogle
vedtægtsændringer igennem ved årsmødet.

Først og fremmest skal vi have fastlagt hvilken procedure vi kan
anvende ved en elektronisk afstemning og derefter kan vi se på hvad
dette kræver af vedtægtsændringer. At gøre det den anden vej vil i
værste fald give os nogle vedtægter som ikke understøtter den
valgprocedure som vi kan finde tillid til.

For alligevel at sætte gang i en process vil jeg foreslår at der er
nogen (ikke mig) der stiller et beslutningsforslag til årsmødet der
har til hensigt at sætte gang i en process.

Et udkast til forslag kunne være noget ala:

--------

SSLUG's årsmøde beslutter hermed at foreningen i det kommende år skal
arbejde med at kunen foretage elektronisk afstemning ved årsmødet 2005
for medlemmer der ikke kommer til mødet.

Årsmødet pålægger bestyrelsen:

 1. At nedsætte et (åbent) udvalg der kan udarbejde en procedure for
  afholdelse af elektronisk afstemning samt nødvendige
  vedtægtsændringer.

 2. At sætte resurser (bland andet en maillingliste og eventuelt et
  cvs-arkiv) til rådighed for udvalget.

 3. At indkalde til de medlemsmøder det er nødvendigt for at udvalget
  kan få gennemført nødvendige vedtægtsændringer


Såfremt udvalget ikke har fået gennemført første godkendelse af
nødvendige vedtægtsændringer inden sankt hans 2005 bør årsmødet 2005
afholdes efter de gældende vedtægter.

--------

Pointen med et åbent udvalg er at på den ene side give bestyrelsen
nogle konkrete ansvarlige for processen uden at afvise folk fra at
deltage i arbejdet. Helt konkret skal der også være nogle bestemte
personer der kan påkalde sig punkt 3, der primært sikre at bestyrelsen
ikke bare sylter processen.

Jeg har også forslået en tidsramme. Der bør i god tid inden årsmødet
være klarhed om hvordan den næste bestyrelse bliver valgt. Efter min
mening betyder dette af proceduren skal være klar før sommeren, men
andengodkendelsen af vedtægterne er bare en formalitet.

Hvis der bliver holdt et foreningsmøde i maj og et i august synes jeg
det er fint.

-- 
 Peter Makholm   |                       What if:
 sslug@sslug |        Tanenbaum had convinced Linus that his
 http://hacking.dk |         operating system really was obsolete


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:40 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *