[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen? (v2)I sslug.forening, skrev Frank Damgaard:
> On Tue, Oct 26, 2004 at 19:50:09 +0000, Jesper Krogh wrote:
> > > Ikke lige til at se, men nogle praktiske problemer der
> > > lige skal løses (+ vedtægtsændringer).
> > 
> > Ja, hvor præcist skal det skrives i vedtægterne? Vi ved jo alle hvordan
> > en rigtigt afstemning foregår, så det er ikke synderligt præcist
> > beskrevet.. men hvad med dette.. vi vil vel være kede af at fordoble
> > længden på vores vedtægter 
> 
> Det står ret præcisti vedtægter at afsteming sker ved fysisk fremmøde,
> evt. + 1 fuldmagt per fremmødt.

Mit svenske er ikke så godt som det kunne være, men jeg kan ikke finde
stedet, hvor det præcist står at man skal være fysisk fremmødt, jeg kan
finde 4.2, hvor vi kan tolke det i den retning. Det var måske en ide at
få det præciseret ved samme lejlighed. 

Der burde måske stå i §4.1
Man deltager i medlemsmødet ved fysisk fremmøde. 

Så giver §4.2 ikke anledning til nogen misfortolkninger. 

Er "ombud" == brevstemme eller == fuldmagt?

> Så brevstemmer er ikke muligt, og der skal laves de nødvendige
> ændringer af vedtægter så brevstemmer er muligt,
> ...og tilstrækkelig præcis til at det ikke tolkes så at det også 
> gælder snail-mail brevstemmer :)

Forslag kommer her:

Tilføj i §4.2

Ved afstemning via e-post skal stemmesedlen kryptografisk PGP signeres 
af en signeringsperson. 

Tilføj i §5.1

Udover ovenstående vælges:
 * En eller flere signeringspersoner, disse har ikke indblik i
  bestyrelsesarbejdet og kan godt overlappe med andre
  bestyrelsesposter. 

Tilføj §5.3 (indskudt)

Signeringspersoner
 Det er signeringspersonerne opgave at signere PGP nøgler for de
 medlemmer der ønsker at stemme via e-post. Signering af nøgle sker 
 ved aflevering af en seddel med udskrift af PGP-nøgle, hvori der
 indgår: PGP-fingeraftryk,navn,email og id-kort hvorpå fødselsdato fremgår. 
 Det er signeringspersonernes opgave at vedligeholde en liste over
 medlemmer det ønsker at e-stemme ved at føre en liste over:
 PGP-fingeraftryk,navn,email,fødselsdato og via denne liste sikre at
 folk ikke har dobbeltidentiteter via e-post. Medlemmet får tilsendt den
 signerede nøgle som kvittering. 
 Nøgler signeret af tidligere valgte signeringspersoner erklæres ikke
 ugyldige med mindre der kan rejses tvivl om personens habillitet. 

Tilføj i §7.2:
 E-poststemmer godtages kun til punkter der er ført på dagsordnen.
 E-poststemmer skal modtages senest 24 timer inden generalforsamlingen på 
 en e-postadresse som bestyrelsen har fastsat i indkaldelsen.
 Det er signeringspersonernes opgave at overlevere antallet af
 e-poststemmer til optællerne. E-poststemmer er kun gyldige, hvis de er
 signeret af en PGP-krypteringsnøgle der er signeret af en
 signeringsperson. Der benyttes PGP/MIME[1] til forsendelse af
 e-poststemmerne, benyttes dette ikke erklæres stemmen for ugyldig. 
 I tilfælde af tvivl eller tekniske problemer erklæres stemmen ugyldig. 


[1] Understøttet i det fleste epostprogrammer idag. For ikke at skabe
forvirring, så er det nok nødvendigt at fortælle hvad der godtages.

Det skal selvfølgeligt oversættes til Svensk for at kunne gå ind i
vedtægterne, men det er der klart personer der er bedre til end jeg. 

-- 
./Jesper Krogh, sslug@sslug
Jabber ID: sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *