[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat medlemsmøde 9. marts 2004 (udkast)Dette er første udkast. (cehck bla. navne)

............................

Referat af SSLUG medlemsmøde den 9. marts 2004
M4 Symbion, Fruebjerg, 2100 Kbh Ø

Vi var i alt 20 medlemmer til stede ved medlemsmødet.

1. Medlemsmötets öppnande.
 Frank Damgaard åbnede mødet.

2. Val av ordförande för årsmötet.
 Erling Sjørlund blev valgt som dirigent.
 Frank Damgaard tager referat.

3. Fastställande av dagsordning.
 Dagsorden godkendtes.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Heine Larsen og Niels Caiutz valgtes til opgaven.

5. Fastställande av resultat- och balansräkning 2002
Jacob Sparre Andersen fremlagde regnskabet, da han som supleant
er trådt ind og afløser for Klavs Klavsen (2003), og kassereren
for 2002. Se http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2002/

6. Revisorernas berättelse 2002
Revisorer er Klaus Vink Slott og Niels-Holger Pedersen.
Regnskabet følger gængs regnskabspraksis for et så lille regnskab
og revisor havde ikke specielle kommentarer.

Regnskabsberetningen for 2002 blev taget til efterretning med akklamation.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2003
Jacob Sparre Andernse fremlagde resultat.
I 2003 figurerer der indtægter fra sponsorer til indkøb af
den nye maskine til tyge.sslug.dk.
Der var dog en mindre skrivefejl i præsentation, så summen ikke stemte
Dirigenten foreslå en lille pause så det korrekte tal kunne
fremskaffes fra regnskabet (464,00 på tavlen skulle have være 964,00)
Efter pausen var det korrekt tal (....) fundet og regnskabet stemte.

http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2003/

8. Revisorernas berättelse 2003
Regnskabet følger gængs regnskabspraksis for et så lille regnskab,
og revisorerne havde ikke yderligere kommentarer.

Regnskabsberetningen for 2003 blev taget til efterretning med akklamation.

9. Vedtægtsændring §4.4
   "Dagordningen skall offe före mötets början."
  ændres til
   "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början."

Vedtægstændringen vedtoges med akklamation (ingen imod).
(Ændringen træder først i kraft når forslaget er vedtaget
 for anden gang ved næste medlemsmøde eller årsmøde)

10. Inkomna motioner.
 da ingen forslag var modtaget, bortfaldt punktet.

11. Övriga frågor.
 Der var intet at nævne under eventuelt.

12. Årsmötets avslutande.

Dirigenten overdrog ordet til Frank Damgaard som afsluttede mødet.

Efter mødet var der uddeling af live-CD'ere, bla. Knoppix DA,
og Mandrake Move download. Tak til Henrik Ræder Clausen der
donerede de overskydende CD'ere fra Linuxforum's BOF om linux live-CD.
Nogle af CD'erne blev så afprøvet og vist på projektoren.

............................


-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *