[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Revideret mødereferat afmedlemsmøde til gennemsynOn fre, 2003-10-24 at 21:43, Gitte Wange wrote:
> Her er en tilrettet version af referatet fra medlemsmødet.
> 
> Kommentarer, rettelser, etc modtages inden søndag kl. 12 hvor jeg vil
> sende det ud !
> 
> Hilsen Gitte
> 
> 
> 
> Referat af medlemsmøde lørdag d. 27. september.
> Mødet afholdtes i E-huset LTH Lund.
> Mødet startede kl. 12.15 med 11 fysiske personer til stede, hvoraf 9 
> havde stemmeret.
> 
> 1. Valg af dirigent
> -------------------------
>  Til mødeleder valgtes Martin Wahlen, uden modkandidater.
> 
> 2. Valg af referent
> ---------------------------
>  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.
> 
> 3. Godkendelse af dagsorden
> -------------------------------------------
>  Der udspandt sig en lille diskussion om der skulle et separat
> "messe"-punkt på dagsordnen. Dagsordnen blev vedtaget uden ændringer.
> 
> 4. Åbne standarder
> ----------------------------
>  Peter Toft foreslog at foreningen ændrer fokus fra patenter til
> åbne standarder. Dette skyldes at løbet med hensyn til patenter mere
> eller mindre er kørt.

"ændrer" er ikke korrekt citeret -> det er nærmere
at jeg foreslog, at SSLUG bør sætte fokus på åbne standarder.

Patent-situationen er stadig vigtig - også for SSLUG. Formen og
indholdet tror jeg vil ændre sig i den kommende tid pga. vi er 
så langt som vi er. 

(Fodnote udenfor referat; Erik J har boet i Bruxelles i LANG tid i år -
han har trukket et kæmpe arbejde for os alle. Har I penge til overs, så
støt ham - det har kostet mange penge for ham.) 


>  Gitte Wange fortalte om et møde hos Videnskabsministeriet (VTU). De
> er positive over for budskabet om åbne standarder, men vi skal være 
> indstillet på at det tager lang tid inden budskabet siver ned gennem 
> organisationen
>  Der var en snak om hvordan vi fokuserer Linux i forhold til åbne 
> standarder. Konklusionen blev at vi over for myndighederne skal
> fokusere på åbne standarder.
> 
> 5. Initiativer i foreningen
> -----------------------------------
>   Kom godt i gang: Gitte Wange fortalte at det er besluttet at lave
> en hjemmeside med arbejdstitlen "Kom godt i gang". Det blev foreslået
> at en del af indholdet kan tages fra "Friheden til at vælge:
> IT-platform". 
> Klaus Klavsen har lovet at arbejde med denne side. Klaus Klavsen er
> primus motor for "Kom godt i gang" hjemmeside og bog.
>   Digital sinatur: SSLUG er med i følgegruppen for digital sinatur.

!! sinatur -> signatur

> Dette arbejde varetages af Klaus Klavsen.
>   Åbne standarder: SSLUG arbejder på flere felter for åbne 
> standarder. Se punkt 4.
>   Patenter : Der arbejdes stadig med at afbøde virkningerne at EU's
> kommende direktiv om softwarepatenter.
>   Friheden til at vælge : Bøgerne er stadig et stort aktiv for 
> foreningen, og der arbejdes aktivt på at gøre dem bedre.
>   LinuxForum: Der afholdes LinuxForum første weekend i marts 2004, 
> 5..6/3-2003 (fredag, lørdag). Fredag vil blive med fokus på
> professionel brug, mens lørdag bliver mest for private / nørder.
> Billetprisen bliver 150.- kr. Salget starter lørdag d. 14/1-2004

Billetprisen for lørdag er 150 kr, men fredag bliver med mad og højere.

> .
>   Iværksættermesse: Et medlem af SSLUG har tilbudt en gratis stand 
> på Roskilde iværksættermesse lørdag/søndag d. 5..6/10-2003. Vi
> deltager begge dage.
> 
> KOMMENTAR:
> Bør vi ikke nævne det kære SSLUG-medlems navn ?


Det er ikke nogen hemmelighed - det er Tue Hellstern (www.f1-support.dk)

> 
>  Nordu: Der vil også blive afholdt Nordu i 2004. Prisen er ændret så
> det kun koster 1000.- kr for 1 dage.

Det er ex. moms pris


>   Linuxparty: Der er blevet afholdt "Linuxparty" i Roskilde over 
> tre dage. Dette var en stor succes med godt 150 besøgende.
>  Installparty i Slagelse: Der afholdes installparty i Slagelse 4/10.
> 
> 6) Klager
> -----------------------------------
>  Klage til Datatilsynet: Foreningen har modtaget en klage over vores
> mail-arkiv. Klageren henvendte sig med en klage over at et indlæg lå 
> offentligt tilgængeligt i vores mail-arkiv. Inden for nogle timer
> efter klagens modtagelse blev indlægget fjernet, men da han stadig
> kunne se sit indlæg via Googles "kopi" klagede han til Datatilsynet.
> Ved medlemsmødets afholdelse ventede Datatilsynet stadig på en
> udtalelse fra Google.
> 
>  Spam-"dømt": Et medlem har klaget over at være kommet i
> "spam"-kategori. Dette skyldes formentlig at han har overtage en
> IP-adresse fra en "gammel" spammer.
> 
> 7) Diskussion om aldersbegrænsning.
> ------------------------------------------------------
>  Der udspandt sig en længere diskussion om det formålstjenlige i at 
> have faste aldersgrænser for stemmeret på medlemsmøder. Efter 
> diskussionen var den overvejende stemning at det ikke tjente noget 
> formål, blandt andet fordi hvert medlem kun må medbringe en fuldmagt. 
> Det blev foreslået at der samtidig med udsendelse af indkaldelse til 
> medlemsmåde sættes en dato for medlemslisten, f.eks. 1 uge før mødet
> Det vil være lettere at kunne lave en kopi af medlemslisten en uge før
> og have den med.
> 
> 8) www.sslug.dk/itpolitik
> -----------------------------------
>  Bestyrelsen får lavet en hjemmeside om forenings holdning til 
> itpollitiske emner.

!! itpolitiske


> 
> 9) Supplering af valggruppen
> ------------------------------------------
>  Bestyrelsen udtrykte ønske om at valggruppen (Valggruppen skal 
> forberede medlemsmøde og tælle stemmer) blev suppleret. Dette skyldes 
> at der på nuværende tidspunkt er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer
> og evt. kommende bestyrelsesmedlemmer. Henrik Pedersen og Donald Axel
> var villige til at stille op.
>   Medlemsmødet henstillede at der så vidt som muligt ikke er
> bestyrelsesmedlemmer og opstillede i denne. Med de to nytilkommende
> løses dette problem.
> 
> 
> 10) Eventuelt
> ------------------------------------------
>  Hvem kender til et godt program til indeksering af vores
> mail-arkiv.
-- 
Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://pto.linux.dk

 First they ignore you, then they laugh at you, 
 then they fight you, then you win. 
 -- Mahatma Ghandi 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *