[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Revideret mødereferat af medlemsmøde til gennemsynHer er en tilrettet version af referatet fra medlemsmødet.

Kommentarer, rettelser, etc modtages inden søndag kl. 12 hvor jeg vil
sende det ud !

Hilsen GitteReferat af medlemsmøde lørdag d. 27. september.
Mødet afholdtes i E-huset LTH Lund.
Mødet startede kl. 12.15 med 11 fysiske personer til stede, hvoraf 9 
havde stemmeret.

1. Valg af dirigent
-------------------------
  Til mødeleder valgtes Martin Wahlen, uden modkandidater.

2. Valg af referent
---------------------------
  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.

3. Godkendelse af dagsorden
-------------------------------------------
  Der udspandt sig en lille diskussion om der skulle et separat
"messe"-punkt på dagsordnen. Dagsordnen blev vedtaget uden ændringer.

4. Åbne standarder
----------------------------
  Peter Toft foreslog at foreningen ændrer fokus fra patenter til
åbne standarder. Dette skyldes at løbet med hensyn til patenter mere
eller mindre er kørt.
  Gitte Wange fortalte om et møde hos Videnskabsministeriet (VTU). De
er positive over for budskabet om åbne standarder, men vi skal være 
indstillet på at det tager lang tid inden budskabet siver ned gennem 
organisationen
  Der var en snak om hvordan vi fokuserer Linux i forhold til åbne 
standarder. Konklusionen blev at vi over for myndighederne skal
fokusere på åbne standarder.

5. Initiativer i foreningen
-----------------------------------
   Kom godt i gang: Gitte Wange fortalte at det er besluttet at lave
en hjemmeside med arbejdstitlen "Kom godt i gang". Det blev foreslået
at en del af indholdet kan tages fra "Friheden til at vælge:
IT-platform". 
Klaus Klavsen har lovet at arbejde med denne side. Klaus Klavsen er
primus motor for "Kom godt i gang" hjemmeside og bog.
   Digital sinatur: SSLUG er med i følgegruppen for digital sinatur.
Dette arbejde varetages af Klaus Klavsen.
   Åbne standarder: SSLUG arbejder på flere felter for åbne 
standarder. Se punkt 4.
   Patenter : Der arbejdes stadig med at afbøde virkningerne at EU's
kommende direktiv om softwarepatenter.
   Friheden til at vælge : Bøgerne er stadig et stort aktiv for 
foreningen, og der arbejdes aktivt på at gøre dem bedre.
   LinuxForum: Der afholdes LinuxForum første weekend i marts 2004, 
5..6/3-2003 (fredag, lørdag). Fredag vil blive med fokus på
professionel brug, mens lørdag bliver mest for private / nørder.
Billetprisen bliver 150.- kr. Salget starter lørdag d. 14/1-2004.
  Iværksættermesse: Et medlem af SSLUG har tilbudt en gratis stand 
på Roskilde iværksættermesse lørdag/søndag d. 5..6/10-2003. Vi
deltager begge dage.

KOMMENTAR:
Bør vi ikke nævne det kære SSLUG-medlems navn ?

  Nordu: Der vil også blive afholdt Nordu i 2004. Prisen er ændret så
det kun koster 1000.- kr for 1 dage.
  Linuxparty: Der er blevet afholdt "Linuxparty" i Roskilde over 
tre dage. Dette var en stor succes med godt 150 besøgende.
  Installparty i Slagelse: Der afholdes installparty i Slagelse 4/10.

6) Klager
-----------------------------------
  Klage til Datatilsynet: Foreningen har modtaget en klage over vores
mail-arkiv. Klageren henvendte sig med en klage over at et indlæg lå 
offentligt tilgængeligt i vores mail-arkiv. Inden for nogle timer
efter klagens modtagelse blev indlægget fjernet, men da han stadig
kunne se sit indlæg via Googles "kopi" klagede han til Datatilsynet.
Ved medlemsmødets afholdelse ventede Datatilsynet stadig på en
udtalelse fra Google.

  Spam-"dømt": Et medlem har klaget over at være kommet i
"spam"-kategori. Dette skyldes formentlig at han har overtage en
IP-adresse fra en "gammel" spammer.

7) Diskussion om aldersbegrænsning.
------------------------------------------------------
  Der udspandt sig en længere diskussion om det formålstjenlige i at 
have faste aldersgrænser for stemmeret på medlemsmøder. Efter 
diskussionen var den overvejende stemning at det ikke tjente noget 
formål, blandt andet fordi hvert medlem kun må medbringe en fuldmagt. 
Det blev foreslået at der samtidig med udsendelse af indkaldelse til 
medlemsmåde sættes en dato for medlemslisten, f.eks. 1 uge før mødet
Det vil være lettere at kunne lave en kopi af medlemslisten en uge før
og have den med.

8) www.sslug.dk/itpolitik
-----------------------------------
  Bestyrelsen får lavet en hjemmeside om forenings holdning til 
itpollitiske emner.

9) Supplering af valggruppen
------------------------------------------
  Bestyrelsen udtrykte ønske om at valggruppen (Valggruppen skal 
forberede medlemsmøde og tælle stemmer) blev suppleret. Dette skyldes 
at der på nuværende tidspunkt er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer
og evt. kommende bestyrelsesmedlemmer. Henrik Pedersen og Donald Axel
var villige til at stille op.
  Medlemsmødet henstillede at der så vidt som muligt ikke er
bestyrelsesmedlemmer og opstillede i denne. Med de to nytilkommende
løses dette problem.


10) Eventuelt
------------------------------------------
  Hvem kender til et godt program til indeksering af vores
mail-arkiv.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *