[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] SSLUG og patenterOn Fri, 24 Oct 2003 14:25:05 +0200
Peter Makholm <sslug@sslug> wrote:

> Poul-Erik Andreasen <sslug@sslug> writes:
> 
> > Det er forkert. Der foreligger en gammel medlemsmødebeslutning fra en
> > del år siden hvor mødet bakker op omkring bestyrelsens arbejde i mod
> > softwarepatenter. Så længe en sådan beslutning ikke er imødegået er
> > det officielt SSLUG-politik at være i mod software patenter.
> 
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2000_12/msg00004.html
> 
> Følgende forslag blev nedstemt:
> 
>  "Det er SSLUG's erklærede politik at være imod patenter på
>  programmel. Dette gælder også patenter der kun gælder en kort
>  årrække. Fx 2-3 år."
> 
> Følgende forslag blev vedtaget:
> 
>  "Årsmødet bifalder bestyrelsens arbejde mod softwarepatenter og
>  anbefaler bestyrelsen at fortsætte kampen."
> 
> 
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2002_11/msg00004.html
> 
> Følgende forslag blev vedtaget:
> 
>  "Årsmødet anbefaler bestyrelsen at modarbejde lovgivning omkring
>  eneret (herunder ophavsret, digital rettighedshåndhævelse, mm) der
>  kan begrænse anvendelse, udvikling og udbredelsen af Linux og andet
>  fri software."
> 
> Jeg er næsten sikker på at dette er de to eneste sådanne beslutninger.
> 
> 
> Den første vedtagelse er så vag at den ikke har nogen betydning andet
> end som et rygklap til den daværende bestyrelse. Iøvrigt finder jeg at
> 'anbefaler bestyrelsen' er en meget vag definition og kan næppe binde
> ud over næste bestyrelsesvalg.
> 
> Hvis Kelds første formulering "Det er SSLUGG's erklærede politik" så
> havde du haft ret i at sådan en beslutning burde afskaffes ved en ny
> medlemsmødebeslutning.
 
Det er rigtig at det er en vag formulering, men at den ikke skulle binde ud
over næste bestyrelsesvalg er jeg uening i. Den binder ikke bestyrelsen 
i detaljeret form. Men jeg mener nok at den binder bestyrelsen i den forstand at
bestyrelsen ikke uden videre kan antage det modsatte synspunkt. 

Man kan sige at Kelds formulering binder formelt mens den vedtagne(der i øvrigt
er min) binder politisk. 

Men du har da ret forstået på den måde at det er bestyrelsen der fortolker både
vedtægter og medlemsmødebeslutninger, de kunne således formelt fortolke
vedtagelsen som værende for gammel eller irelevant "vi har en ny situation bla
bla ". --
Poul-Erik Andreasen

http://www.linux-service.dk
http://www.pea.dk 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *