[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Ref. medlemsmøde d. 27/9 første udgave.Poul-Erik Hansen <sslug@sslug> writes:

>  Der udspandt sig en lille diskussion om der skulle et separat "messe"
> punkt på dags ordnen. dagsordnen blev vedtaget uden ændringer.

s/"messe" punkt/"messe"-punkt/
s/dags ordnen/dagsordnen/

>  Peter Toft foreslog at foreningen ændre fokus fra patenter til åben

s/ændre/ændrer/
s/åben/åbne/

>  Gitte Wange fortalte om møde hos Videnskabs ministeriet VTU. De er

s/om/om et/
s/Videnskabs ministeriet VTU/Videnskabsministeriet (VTU)/

> positive over for budskabet om åben standarder, men vi skal være

s/åben/åbne/

> standarder. Konklusionen blev at over for myndighederne skal fokuserer
> på åbne standarder.

s/at/at vi/
s/fokuserer/fokusere/

>   Kom godt i gang : Gitte Wange fortalte at det er besluttet at lave
> en hjemmeside med arbejdstidlen "kom godt i gang". Det blev foreslået at

s/arbejdstidlen/arbejdstitlen/

> en del af indholdet kan tages fra "Firheden til at vælge : IT
> platform". Klaus Klausen har lovet at arbejde med denne side. Klaus
> Klausen er primus motor for "kom godt i gang" hjemmeside og bog.

s/Firheden/Friheden/
s/IT platform/IT-platform/
s/Klaus Klausen/Klavs Klavsen/g

>   Digital sinatur : SSLUG er med i følge gruppen for digital
> sinatur. Dette arbejde varetages af Klaus Klausen.

s/sinatur/signatur/g
s/følge gruppen/følgegruppen/
s/Klaus Klausen/Klavs Klavsen/

> kommende direktiv om software patenter.

s/software patenter/softwarepatenter/

>   Linux Forum : Der afholdes Linux Forum første weekend i marts 2004,

s/Linux Forum/LinuxForum/g

> 5..6/3-2003 (fredag, lørdag). Fredag vil blive med fokus på professionel
> brug, mens Lørdag bliver mest for private / nørder. Billet prisen bliver

s/Lørdag/lørdag/
s/billet prisen/billetprisen/

>   Iværksætter messe : Et medlem af SSLUG har tilbudt en gratis stand
> på Roskilde iværksætter messe lørdag/søndag d. 5..6/10-2003. Vi deltager

s/iværksætter messe/iværksættermesse/ig

>  Nordu : Der vil også blive afholdt Nordu i 2004. Prisen er ændret så
> det kun koster 1000.- Kr for 1 dage.

s/Kr/kr/

>   Linux party : Der er blevet afholdt "Linux party" i Roskilde over
> tre dage. Dette vare en stor succes med godt 150 besøgende.

s/Linux party/Linuxparty/g

>  Install party i Slagelse : Der afholdes install party i Slagelse 4/10.

s/install party/installparty/ig

>  Klage til Data-tilsynet : Foreningen har modtaget en Klage over vores

s/Data-tilsynet/Datatilsynet/
s/Klage/klage/

> klagens modtagelse blev indleget fjernet, men da han stadig kunne se

s/indleget/indlægget/

> indlæg via Googles "kopi" klagede han til data-tilsynet. Ved

s/data-tilsynet/Datatilsynet/

> medlemsmødets afholdelse ventede datatilsynes stadig på en udtagelse

s/datatilsynet/Datatilsynet/
s/udtagelse/udtalelse/

>  Spam "dømt" : Et medlem har klaget over at være kommet i "spam"
> kategori. Dette skyldes formentlig at har har overtage en IP. adresse

s/Spam "dømt"/Spam-"dømt"/
s/"spam" kategori/"spam"-kategori/
s/har/han/
s/IP. adresse/IP-adresse/

>  Der udspandt sig en længerer diskussion om det formålstjenlige i at

s/længerer/længere/

> diskussionen var den overvejende steming at det ikke tjente noget

s/steming/stemning/

> uge før mødet Det vil være letter at kunne lave en kopi af

s/letter/lettere/

> medlemeslisten en uge før og have den med.

s/medlemeslisten/medlemslisten/

>  Bestyrelsen for lavet en hjemmeside om forenings holdning til

s/for/får/ eller s/for/har/ alt efter hvad meningen skal være.
s/forenings/foreningens/


> itpollitiske emner.

s/itpollitiske/it-politiske/

> 9) Supplering af valg-gruppen

s/valg-gruppen/valggruppen/

>  Bestyrelsen udtrykte ønske om at valggruppen (Valg gruppen skal

s/Valg gruppen/Valggruppen/

> foreberede medlemsmøde og tælle stemmer) blev suppleret. Dette skyldes

s/foreberede/forberede/

> at der på nuværende tidspunkt er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer og
> evt. kommende bestyrelses medlemmer. Henrik Pederse og Donald-Axel var

s/bestyrelses medlemmer/bestyrelsesmedlemmer/
s/Pederse/Pedersen/
s/Donald-Axel/Donald Axel/

>   Medlemsmødes henstillede at der så vidt som muligt ikke er

s/Medlemsmødes/Medlemsmødet/

> bestyrelsesmedlemmer og opstilled i denne. Med de to ny tilkommende

s/opstilled/opstillede/
s/ny tilkommende/nytilkommende/

>  Hvem kender til et godt program til indeksering af e-mail vores
> mail-arkiv.

s/e-mail //

.Henrik

-- 
"det er fuldstændigt tåbligt" at mene noget andet når
Makholm har sagt at man er dum :-)
                           -- citat Peter Toft


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *